Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hormonanalyser ……..og tolkning av svar !. AnnaBeritCecilie Østradiol nmol/L0.010 0.0200.900 FSH IE/L 70 1.0 8 LH IE/L 30 <0.2 15 Oppgave 1. 3 jenter (Anna,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hormonanalyser ……..og tolkning av svar !. AnnaBeritCecilie Østradiol nmol/L0.010 0.0200.900 FSH IE/L 70 1.0 8 LH IE/L 30 <0.2 15 Oppgave 1. 3 jenter (Anna,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hormonanalyser ……..og tolkning av svar !

2 AnnaBeritCecilie Østradiol nmol/L0.010 0.0200.900 FSH IE/L 70 1.0 8 LH IE/L 30 <0.2 15 Oppgave 1. 3 jenter (Anna, Berit og Cecilie) på 16 år er undersøkt pga primær amenore. To prøvetakinger er tatt med ca to måneders intervall, og resultatene er i samme nivå. Hva kan være forklaringene på amenoré hos de tre jentene ?

3 Konsultasjon:12 3 Østradiol nmol/L0,300 <0.0501.05 SHBG nmol/L20 200 120 FSH IE/L 4 1.5 0.3 LH IE/L 11 <0.2 <0.2 Oppgave 2. 25 årig kvinne har søkt lege på tre forskjellige tidspunkter hvor det ble tatt hormonprøver 1. før behandling 2. under behandling 3. tre måneder etter avsluttet behandling Konsult 1.Hvilken tilstand er forenlig med dette mønster? Konsult 2.Hvilken behandling har hun fått? Konsult 3.Hvilken tilstand er forenlig med dette mønster?

4 Oppgave 3. Hvilke endring i hormonverdier (−↑↓) vil man kunne forvente ved følgende fem behandlinger? (Gå ut fra at du behandler normale kvinner i fertil alder) ØstradiolSHBGFSHLH Gestagen (for eksempel Primolut® 5 mg x3) P-pille (for eksempel Microgynon®) GnRH-analog (for eksempel Zoladex®) Oforektomi Ooforektomi og substitusjon med for eksempel Trisekvens® Angi endringer fra forrige rekke

5 Østradiol nmol/L0.85 0.75 Progesteron nmol/L3 4 FSH IE/L 8 9 LH IE/L 30 42 Oppgave 4. 31 år gl. Kvinne henvist fra fastlege for infertilitet, mulig PCOS ? Hun har reglemessige menstruasjoner 5/29-31, hun er ikke virilisert, BMI 23 Legen har tatt orienterende blodprøver: Tolkning ? Prøve tatt:21.4.08 21.5.08

6 Oppgave 5. Gravid kvinne i uke 10. Vi får følgende svar på rekvirerte thyreoidea-analyser (normalverdier for ikke gravide i parantes): TSH:< 0.05 mIE/L Fritt T4: 14.6 pmol/L (7.6-19.7) Total T3: 3.8 pmol/L (0.9-2.8) Er disse verdier å betrakte som normale på dette tidspunkt i graviditeten? Hva er i så fall årsak til de foreliggende endringer fra "normalverdiene".

7 Oppgave 6. Med ca 3 måneders mellomrom får vi på laboratoriet følgende analysesvar i serumprøver fra en 35 år gammel kvinne. (Vi hadde ingen opplysninger fra rekvirenten, normalverdier i parantes): 17-OH progesteron: 341 - 14,5 - 1398 (0,3-8,6 nmol/L) Testosteron: 6,1 - 0,9 - 11,4 (2,3-4,1 nmol/L) Androstendion 27,8 - 5,6 - >35 (1,0-11,5 nmol/L) Hva kan være forklaringen på de sterkt varierende prøvesvar?

8 Oppgave 7 SHBG er gjennom seks syklus’er fulgt hos kvinner som har brukt ulike p-piller. Hvilken kurver (grøn-rosa-gul) svarer til de angitte p- piller? Hvor vil kurven for Yasmin sannsynligvis ligge? 1 23456 Syklus SHBG (nmol/l) 40 80 120 160 200 240 Microgynon Diane Marvelon

9 Oppgave 8. Du leser en amerikansk artikkel hvor det står: ………… ovulation defined as serum progesterone levels of 3 ng/ml or above ………….inclusion criteria: testosteron >80 ng/dl Molekyl-vekt for testosteron og progesteron er ca 300 g/mol Hva svarer ovennevnte verdier til i SI-systemet (nmol/L)?

10 Oppgave 9 Kvinne på 46 år, siste menstruasjon for ca to måneder siden. Ikke i form, lurer på om hun er kommet i overgangsalderen. Hvordan tolkes svarene? Supplerende analyse? Blodprøve viser følgende verdier: FSH:0.9 IE/L LH:0,8 IE/L Østradiol:1,21 nmol/L

11 Oppgave 10 Det måles østradiol på dag 3 før IVF-forsøk. Hvordan vil du rangere mulighet (best- middel-dårlig) for å oppnå graviditet ved følgende verdier? < 0.100 nmol/L 0.100-0.275 nmol/L >0.275 nmol/L


Laste ned ppt "Hormonanalyser ……..og tolkning av svar !. AnnaBeritCecilie Østradiol nmol/L0.010 0.0200.900 FSH IE/L 70 1.0 8 LH IE/L 30 <0.2 15 Oppgave 1. 3 jenter (Anna,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google