Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon I svineinfluensaens tid – helhetlig kommunikasjon Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon I svineinfluensaens tid – helhetlig kommunikasjon Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon I svineinfluensaens tid – helhetlig kommunikasjon Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen

2 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon | 2 Starten: WHO slår alarm fredag 24. april

3 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon | 3 | Verstefall og mer beroligende budskap

4 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon | 4

5 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon | 5 En pandemi.... er et verdensomspennende influensautbrudd forårsaket av et nytt virus som få personer vil være immune mot og som smitter lett mellom mennesker

6 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon | 6 Pandemien i Norge Totalt 1325 innleggelser hvorav 181 på intensivavdeling (fra 01.09.09 til 18.01.10) 90 prosent av pasientene har vært yngre enn 65 år 29 dødsfall hvorav 23 i definerte risikogrupper 12 000 bekreftede tilfeller påvist mikrobiologisk 60 prosent er blitt immune

7 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon | 7 Prinsipper for kommunikasjonsarbeidet Tillit Samordning Aktiv informasjon Åpenhet Publikumsforståelse

8 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon Pandemiplanen om kommunikasjon ”Kommunikasjon er ett av virkemidlene for å nå målene i pandemiplanen. Kunnskapsbasert og samordnet informasjon som gis fortløpende er avgjørende for å oppnå best mulig tilslutning til og resultat av myndighetenes tiltak. Dette vil ha stor betydning for å redusere de negative helsemessige og samfunnsmessige, samt økonomiske konsekvensene av en pandemi.”

9 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon Helsedirektoratets krisekommunikasjonsplan Velg og tren opp talspersoner Fyll raskt kommunikasjonstomrom Lage oversikt over viktige målgrupper Koordiner kommunikasjonen Overvåk mediene Mål folks holdninger og reaksjoner Tenk, vurder og forbered verstefallsituasjoner (men gjennomfør det ikke)

10 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon Hvem var viktige målgrupper? Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), regjeringsapparatet for øvrig Andre underliggende etater til HOD (Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet) Fylkesmannen og kommunene (kriseansvarlige lokalt) Sykehusene Utøvere i helsetjenesten (leger, helsesøstre, bedrifthelsetjeneste, laboratorier) Publikum Risikogrupper Ansatte i andre sektorer enn helsetjenesten

11 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon Koordinering Intensjon: a. at ulike målgrupper skulle kjenne til myndighetenes hovedbudskap b. at ulike målgrupper visste hvor de kunne finne oppdatert myndighetsinformasjon

12 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon Hvordan koordinerte vi - hovedgrep Direkte dialog: Jevnlige møter med HOD (og øvrig regjeringsapparat) Jevnlige telefonmøter med landets fylkesmenn og regionale helseforetak Jevnlige møter med profesjons-, interesse- og pasientorganisasjoner Kanaler og produkter Utforming av felles talepunkter og hovedbudskap mellom aktørene med nasjonalt ansvar i håndteringen Systematisk distribusjon av status og budskap til ulike målgrupper: ”Pandemiinformasjon” Felles deltagelse i pressekonferanser Pandemi.no Pandemitelefonen

13 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon Lyktes vi? Jobbet hardt for å lykkes, høy bevissthet, lykkes med mye, - men finnes læringspunkter; For mange produkter Raske beslutninger, krevende å holde tritt med oppdateringen Ulike målgrupper med ulike behov

14 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon Ulv, ulv – eller god kommunikasjon?” ”Helsemyndighetene har ropt ulv, ulv – burde holdt hodet klart, og unngått å skape unødvendig angst i befolkningen”, sitat Arnulf Kolstad, professor i spesialpsykologi ved NTNU ”For en utenforstående framstår direktoratets mediestrategi som særdeles vellykket. Saken ville uansett preget nyhetsbildet og dannet grobunn for bekymringer, men denne gangen ble nyhetene helt dominert av saklig og balansert informasjon”, sitat Geir Ketil Røste, klinikksjef, Nevroklinikken, RH

15 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon | 15 Resultater Hygieneråd: 92% svarer håndvask, nesten 60% nys i armkrok Vaksinasjon: Snaut 50% vaksinerte Kommunikasjon: Stort flertall tilfreds med info fra myndighetene (73% - 61%) Økende andel mente myndighetene overdrev (33% - 61%) Høy andel, dog noe synkende, tiltro til myndighetenes håndtering (81% - 69%)

16 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon | 16 Folkeopplyser – i pandemiens tid Usikker kunnskap, bevegelige mål Mild, men svært alvorlig for noen Pandemi i bølger Vaksineproduksjon

17 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon | 17 Folkeopplyser – pandemi i alle kanaler Enormt medietrykk Ulike aktører i det offentlige rom Vaksinering – kommunalt mangfold

18 16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon | 18 Læringspunkter - refleksjon Øvelser og hendelser: Enda bedre forberedt neste gang Færre produkter, flere standardtekster Direkte kontakt med kommunikasjonskolleger Sosiale medier i krisearbeid – hva og hvordan? Og som alltid: tydelig ansvars- og rollefordeling er viktig


Laste ned ppt "16.09.2010| I svineinfluensaens tid - helhetlig kommunikasjon I svineinfluensaens tid – helhetlig kommunikasjon Kommunikasjonsdirektør Margrete Halvorsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google