Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen Kjøkken KF 2010 Eiermøte 1. november 2011 Status og situasjonen framover.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen Kjøkken KF 2010 Eiermøte 1. november 2011 Status og situasjonen framover."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen Kjøkken KF 2010 Eiermøte 1. november 2011 Status og situasjonen framover

2 Terje Gundersen

3 Svensson Nøkleby  Buskeruds største advokatfirma, ett av Norges største utenfor Oslo  Juridiske tjenester til næringsliv, offentlige og private  38 medarbeidere – herunder 24 advokater og 4 fullmektiger – Alle er organisert i faggrupper for kompetanseheving/-utvikling  Kontakt mot regionens næringsliv og næringslivsledere  Et av de første ISO-sertifiserte advokatkontorer  Medlem i Eurojuris – Europas ledende advokatnettverk

4 Generelt om driften: -Drammen Kjøkken KF ble opprettet av bystyret med virkning fra 01.01.2007. Dette ut fra et ønske om en mer rendyrking av bestiller/utførermodellen og en videreutvikling av sentralkjøkkenets potensial. Dette medfører også en synliggjøring av kostnader knyttet til mattjenester. -Miljøfyrtårnsertifisert i november 2010 -Alle produksjon og utkjøring av måltider foretas ved/fra sentralkjøkkenet, Landfalløya 80.

5 Hovedstrukturen i leveranser for Drammen Kjøkken KF Foretakets primæroppgave er totalleveranser av måltider til sykehjem og dagsentra knyttet til Drammen Kommune. I tillegg har Drammen Kjøkken KF i 2010 levert tjenester knyttet opp mot matlevering til: – hjemmeboende (varm/frossen middag og kolonialvarer) – drift av kafeteriaer – eksterne kunder: Bragernes Behandlingssenter Omsorgstjenesten Drammen Kommune Drammensregionens Brannvesen IKS Drammen Data Powercontrol AS Velferdssenteret, Olaf Bergers vei 24, m/ flere. Møtevirksomhet Catering Storstua, Rådhuset i Drammen

6 Regnskap 2010. Prognose 2011

7 Personalutgifter Årsverksutvikling i foretaket: Sammensetning av fast ansatte. Kvinner:78% Menn :22% Ansatte med vestlig opprinnelse:82% Ansatte med ikke-vestlig opprinnelse: 18% 20072008200920102011 49,746,844,238,5

8 Produksjon 2010 - Økning av produksjon/inntjening i perioden samtidig med reduksjon i antall årsverk Totale tall for foretaket 2009 2010 Prognose 2011 Totalt antall måltider1 087 1631 165 4411 165 500 Totalt antall middager 398 172 408 251410 000 Antall middager pr dag 1 091 1 1181 124

9 Brukerundersøkelse 2010 -Drammen Kjøkken KF har ikke gjennomført egen brukerundersøkelse for institusjon, kafeteria, dagsentra og hjemmeboende i 2010. -Årsaken er Drammen kommunes arbeid med eierstrategi med markedsanalyse til disse brukerne i 2010 - Brukerundersøkelse til eksterne kunder 4 ganger per år. 200820092010 5,15,25,1

10 Medarbeiderundersøkelse 2010 - Tendenser: (Skala: 1-6) - Klar tendens avtagende tilfredshet med fysiske arbeidsforhold.

11 Sykefravær for 2010 - 9,3% Drammen Kjøkken KF har utfordringer i høy gjennomsnittsalder og kvinneandel. Dette innebærer et behov for tilrettelagt arbeidssituasjon for en del av foretakets ansatte. Medarbeiderundersøkelsen viser at Drammen Kjøkken KF har engasjerte ansatte som trives i et arbeidsmiljø som fysisk sett er svært tungt pga produksjonslokalenes utforming og tilstand. Positiv utvikling har fortsatt i 2011 med snitt på 6,1% pr 3.tertial

12 Perioden 2012-2015 Styret arbeider foreløpig ut fra: – Nye produksjonslokaler/nytt produksjonskonsept Det må være et mål for foretaket at planene for nye lokaliteter kan være konkretisert i løpet av 2011/første halvdel 2012. Bygging og innflytting i nye lokaler bør skje så fort som overhodet mulig i løpet av økonomiplanperioden. Samtidig må det også etableres et samarbeid med institusjonstjenesten slik at omlegging av produksjonskonsept kan foregå så smertefritt som mulig. – Øke cateringvirksomheten – Finne gode løsninger for kafeteriadriften i samarbeid med PLO Blant annet: Utvikle og forbedre samarbeidet mellom dagsenter og kafeteria. – Øke salget til, og samarbeidet med, andre kommuner. Diskusjoner med Lier om muligheter for felles kjøkkendrift – felles nytt kjøkken vil gi økonomiske gevinster til begge kommuner – 15% økologisk omsetning innen 2016 – Stabilisering av reduksjonen i sykefraværet.

13 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf.: 32 04 72 20 Faks: 32 04 72 27 www.drammen.kommune.no/drammen-kjokken Org.nr. 990 661 375


Laste ned ppt "Drammen Kjøkken KF 2010 Eiermøte 1. november 2011 Status og situasjonen framover."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google