Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen Kjøkken KF 2010 Eiermøte 1. november 2011 Status og situasjonen framover.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen Kjøkken KF 2010 Eiermøte 1. november 2011 Status og situasjonen framover."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen Kjøkken KF 2010 Eiermøte 1. november 2011 Status og situasjonen framover

2 Terje Gundersen

3 Svensson Nøkleby  Buskeruds største advokatfirma, ett av Norges største utenfor Oslo  Juridiske tjenester til næringsliv, offentlige og private  38 medarbeidere – herunder 24 advokater og 4 fullmektiger – Alle er organisert i faggrupper for kompetanseheving/-utvikling  Kontakt mot regionens næringsliv og næringslivsledere  Et av de første ISO-sertifiserte advokatkontorer  Medlem i Eurojuris – Europas ledende advokatnettverk

4 Generelt om driften: -Drammen Kjøkken KF ble opprettet av bystyret med virkning fra Dette ut fra et ønske om en mer rendyrking av bestiller/utførermodellen og en videreutvikling av sentralkjøkkenets potensial. Dette medfører også en synliggjøring av kostnader knyttet til mattjenester. -Miljøfyrtårnsertifisert i november Alle produksjon og utkjøring av måltider foretas ved/fra sentralkjøkkenet, Landfalløya 80.

5 Hovedstrukturen i leveranser for Drammen Kjøkken KF Foretakets primæroppgave er totalleveranser av måltider til sykehjem og dagsentra knyttet til Drammen Kommune. I tillegg har Drammen Kjøkken KF i 2010 levert tjenester knyttet opp mot matlevering til: – hjemmeboende (varm/frossen middag og kolonialvarer) – drift av kafeteriaer – eksterne kunder: Bragernes Behandlingssenter Omsorgstjenesten Drammen Kommune Drammensregionens Brannvesen IKS Drammen Data Powercontrol AS Velferdssenteret, Olaf Bergers vei 24, m/ flere. Møtevirksomhet Catering Storstua, Rådhuset i Drammen

6 Regnskap Prognose 2011

7 Personalutgifter Årsverksutvikling i foretaket: Sammensetning av fast ansatte. Kvinner:78% Menn :22% Ansatte med vestlig opprinnelse:82% Ansatte med ikke-vestlig opprinnelse: 18% ,746,844,238,5

8 Produksjon Økning av produksjon/inntjening i perioden samtidig med reduksjon i antall årsverk Totale tall for foretaket Prognose 2011 Totalt antall måltider Totalt antall middager Antall middager pr dag

9 Brukerundersøkelse Drammen Kjøkken KF har ikke gjennomført egen brukerundersøkelse for institusjon, kafeteria, dagsentra og hjemmeboende i Årsaken er Drammen kommunes arbeid med eierstrategi med markedsanalyse til disse brukerne i Brukerundersøkelse til eksterne kunder 4 ganger per år ,15,25,1

10 Medarbeiderundersøkelse Tendenser: (Skala: 1-6) - Klar tendens avtagende tilfredshet med fysiske arbeidsforhold.

11 Sykefravær for ,3% Drammen Kjøkken KF har utfordringer i høy gjennomsnittsalder og kvinneandel. Dette innebærer et behov for tilrettelagt arbeidssituasjon for en del av foretakets ansatte. Medarbeiderundersøkelsen viser at Drammen Kjøkken KF har engasjerte ansatte som trives i et arbeidsmiljø som fysisk sett er svært tungt pga produksjonslokalenes utforming og tilstand. Positiv utvikling har fortsatt i 2011 med snitt på 6,1% pr 3.tertial

12 Perioden Styret arbeider foreløpig ut fra: – Nye produksjonslokaler/nytt produksjonskonsept Det må være et mål for foretaket at planene for nye lokaliteter kan være konkretisert i løpet av 2011/første halvdel Bygging og innflytting i nye lokaler bør skje så fort som overhodet mulig i løpet av økonomiplanperioden. Samtidig må det også etableres et samarbeid med institusjonstjenesten slik at omlegging av produksjonskonsept kan foregå så smertefritt som mulig. – Øke cateringvirksomheten – Finne gode løsninger for kafeteriadriften i samarbeid med PLO Blant annet: Utvikle og forbedre samarbeidet mellom dagsenter og kafeteria. – Øke salget til, og samarbeidet med, andre kommuner. Diskusjoner med Lier om muligheter for felles kjøkkendrift – felles nytt kjøkken vil gi økonomiske gevinster til begge kommuner – 15% økologisk omsetning innen 2016 – Stabilisering av reduksjonen i sykefraværet.

13 Landfalløya 80, 3023 Drammen Tlf.: Faks: Org.nr


Laste ned ppt "Drammen Kjøkken KF 2010 Eiermøte 1. november 2011 Status og situasjonen framover."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google