Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektet: ”Drammenskolen, Norges beste skole” Formannskapet 1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektet: ”Drammenskolen, Norges beste skole” Formannskapet 1"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektet: ”Drammenskolen, Norges beste skole” Formannskapet 1
Prosjektet: ”Drammenskolen, Norges beste skole” Formannskapet 1. november 2011 19 skoler 7300 elever 700 lærere

2 Drammensskolen – Norges beste skole
En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Dette forplikter. Introdusere meg.

3 Heve elevenes faglige resultater og generelle kompetanse
MÅL: Heve elevenes faglige resultater og generelle kompetanse Læringsmiljø og klasseledelse Hjem/skole samarbeid Grunnleggende ferdigheter Ledelse

4 Opprettelse av en prosjektbase 1. august 2009

5 Prosjektets overordnede mål
Å løfte elevmassen til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi Resultater for elevene i Drammenskolen som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen og på nasjonale prøver og eksamen Resultater som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale foreldreundersøkelsen

6 Overordnet strategi Satse på læreren Styrke resultatoppfølgingen
Fokusere innsatsen på prioriterte områder

7 Satse på læreren…… Kompetanseheving Kurs Kursrekker Workshop Nettverk
Samarbeid Hospitering/besøk Delingskultur Nyansatte Mentorordning

8 Styrke resultatoppfølgingen…
Felles kartleggingsverktøy Nasjonale prøver Felles kartleggingsprøve i matematikk: Alle teller Elevundersøkelsen SOL for alle elever og lærere ”Vokal” for alle elever

9 Hjem-/skole Kommunalt samarbeid ved DKFU (Drammen kommunale foreldreutvalg) og skoleeier/NBS Forpliktende kommunalt dokument for hjem-skole samarbeidet Egne lokale planer på hver skole for hjem-skolesamarbeidet

10 VOKAL – Vurdering Og Kartlegging Av Læring
SOL i VOKAL VOKAL – Vurdering Og Kartlegging Av Læring Gå inn i verktøyet: Lærer1 Lærer2 Rektor1 Kommune1 Tips til tiltak verdt å nevne….

11 Prosessbistand til skolene
Klasseledelse og læreratferd Læringsmiljø og sosial kompetanse Kommunikasjon og coaching som verktøy i skolen Utarbeidelse av standarder for atferd og orden Metoder, struktur og organisering av undervisningen Generell hjelp til skoleutvikling Spesielle behov i forhold til satsingsområdene lesing, regning, digitale ferdigheter og nettsideutvikling

12 Arbeid med helhetlig læringsmiljø
Felles planer og verktøy for skolene i arbeidet med et godt læringsmiljø Varierte metoder i undervisningen; metodeplan Kjetil & Kjartans Trivselsprogram Handlingsplan mot mobbing : Innføring av PALS som felles program for arbeid med læringsmiljø for alle skoler 1-10

13 Nasjonale prøver 5. trinn - utvikling
Regning Mestringsnivå 1 26,7 28,7 27,5 Mestringsnivå 2 52,3 42,2 42,1 Mestringsnivå 3 21,1 29,0 30,4 Lesing Mestringsnivå 1 25,9 28,0 Mestringsnivå 2 48,2 47,1 46,7 Mestringsnivå 3 24,9 27,4 Engelsk Mestringsnivå 1 26,6 22,3 21,7 Mestringsnivå 2 51,7 56,6 50,5 Mestringsnivå 3 21,8 21,1 27,8

14 Nasjonale prøver 8. trinn - utvikling
Regning Mestringsnivå 1 6,6 8,4 8,0 Mestringsnivå 2 20,9 22,8 20,0 Mestringsnivå 3 43,8 42,9 38,5 Mestringsnivå 4 19,5 16,5 20,5 Mestringsnivå 5 9,2 9,4 12,9 Lesing Mestringsnivå 1 9,2 9,9 9,5 Mestringsnivå 2 19,2 23,1 20,6 Mestringsnivå 3 40,4 40,2 37,1 Mestringsnivå 4 21,7 21,5 23,8 Mestringsnivå 5 5,2 9,0

15 Nasjonale prøver 8. trinn - utvikling
Engelsk Mestringsnivå 1 9,6 15,0 11,9 Mestringsnivå 2 19,3 21,8 15,8 Mestringsnivå 3 42,7 38,6 38,2 Mestringsnivå 4 21,1 17,9 21,6 Mestringsnivå 5 7,3 6,6 12,6

16 Utvikling eksamensresultater
Engelsk Matematikk Norsk hovedm Norsk sidem Norge Drm. 2008/09 3,8 3,7 3,4 3,3 3,1 2009/10 3,5 3,2 2010/11 3,6

17 Eksamensresultater 2011 Nasjonalt 3,8 3,1 3,6 3,2 Drammen 3,4 Børresen
Skriftlig eksamen Engelsk Matematikk Norsk hovedmål Norsk sidemål Nasjonalt 3,8 3,1 3,6 3,2 Drammen 3,4 Børresen 4,0 3,3 Galterud Gulskogen 4,2 Kjøsterud Marienlyst 2,8 Svensedammen

18 Svarprosent 90% ELEVUNDERSØKELSEN Drammensskolen 2010 2011

19 Svarprosent 90% ELEVUNDERSØKELSEN Drammensskolen 2010 2011

20 OPPSUMMERING Godt fornøyd med utviklingen; visjonen om å ”løfte elevene i Drammensskolen til høyere faglig nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi” kan bli en realitet! Både resultatene på nasjonale prøver og utvikling av elevenes mestringsnivå indikerer en slik utvikling Ansatte og ledere gir uttrykk for entusiasme og trivsel; medarbeiderundersøkelsen i 2010 og 2011 er bedre enn noen gang! Tilbakemeldingen fra ledere og nettverksdeltakere på prosjektbasens tiltak er meget god (systematiske tilbakemeldinger) Drammensskolen preges av entusiastiske ansatte, - en nøkkel til framgang og resultater

21 Vi beveger oss mot en felles Drammensskole med bedre resultater!


Laste ned ppt "Prosjektet: ”Drammenskolen, Norges beste skole” Formannskapet 1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google