Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eiermøte 15. november 2011 Styreleder Svein V. Thorgersen Drammen Parkering KF Eiermøte, 15. november 2011 Drammen Parkering KF v/styreleder Svein-V. Thorgersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eiermøte 15. november 2011 Styreleder Svein V. Thorgersen Drammen Parkering KF Eiermøte, 15. november 2011 Drammen Parkering KF v/styreleder Svein-V. Thorgersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eiermøte 15. november 2011 Styreleder Svein V. Thorgersen Drammen Parkering KF Eiermøte, 15. november 2011 Drammen Parkering KF v/styreleder Svein-V. Thorgersen

2 Drammen Parkering KF - formål Ivareta det operative ansvaret for kommunens parkeringstjenester. Ivareta offentligrettslige myndighetsoppgaver innen parkering. Utvikle Drammens parkeringstilbud i tråd med vedtatt byutviklingsstrategi. Være tjenesteprodusent for tjenester som ikke konkurranseutsettes. Fokusere på trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Drammen Parkering KF

3 Nøkkeltall - økonomi Drammen Parkering KF 20082009201020112012 (økonomiplan) Omsetning21,329,731,433,834,8 Budsjettert Eieruttak 5,814,5*14,915,9 18,4

4 Økonomi og eieruttak Drammen Parkering KF Drammen Parkering styrer mot budsjett med et resultat på 15,9 millioner for 2011. Vil bli utfordrende å opprettholde eller øke eieruttak i 2012. Inntekter for P-hus tomta Strømsø forsvinner pga bygging Reduksjon av automatinntekter pga tilrettelegging for betaling for reell parkeringstid.

5 Nøkkeltall - parkering Drammen Parkering KF 36% Drammen Kommune Anslagsvis 5700 regulerte p-plasser totalt i Drammen Ca 3300 allment tilgjengelige avgiftsbelagte p-plasser hvorav ca 850 stk i P-hus 36% av disse avgiftsbelagte plassene er kommunale. Ca 2400 reserverte plasser for langtidsleie I tillegg parkering i boliggater, boligbygg og i tilknytning til næringsbygg Gjennomsnittsparkeringen på kommunale plasser er på ca.1 time Over 90 prosent står parkert mindre enn 2 timer

6 Parkeringssituasjon – Bragernes sentrum Belegget på de indre sentrumsområder på kommunale plasser på Bragernes er økende. En økning på 8% i antall kjøpte parkeringsbilletter her i forhold til i fjor De kommunale p-plassene i indre sentrumsområder på Bragernes har 80-90 % belegg og oppleves som fulle etter kl.11 - 12 på hverdager og lørdager Alltid ledige plasser i ytterkant av Bragernes sentrum, bare man er villig til og gå noen minutter f.eks Thamsgate p-hus og Waagaardsløkka Observasjoner etter kl.18.00 viser at alle kommunale gateplasser er fulle og gjennomsnittsparkeringen betydelig lenger Reduksjon av takster og tider vil redusere tilgjengligheten til sentrum. Belegget øker og sirkulasjonen reduseres etter avgiftstid

7 Markedssituasjonen for øvrig Bragernes utenfor sentrum Svak økning i belegg på kommunale plasser Stort sett alltid mulig å finne en p-plass Meget stort press rundt sykehuset Strømsø sentrum/Grønland Svak beleggsøkning i 2011 Vanskelig og oppdrive ledige langtidsplasser Hardere konkurranse og større variasjon i prisene Strømsø utenfor sentrum Plassene på Marienlyst mellom Drammenshallen og Idrettens hus fungerer godt etter oppgradering av plassen. Schreinersgate (badet) har godt belegg. Begrenset belegg på øvrige plasser

8 Nye parkeringsforskrifter Forskrift varslet sendt på høring før jul Felles regler for parkering på offentlige og private parkeringsplasser Like regler når det gjelder skilting, reaksjoner ved regelbrudd og rett til å klage til en felles klagenemnd Styrke rettighetene til forflytningshemmede med parkeringskort, og å bedre tilretteleggingen for el-, hydrogen- og ladbare biler på parkeringsplasser Kommunen beholder særlig ansvar innenfor enerettsområdet (gebyrtilfellene og kantsteinparkering) Utenfor enerettsområdet (p-hus og plasser) blir det krav til organisering som AS for å oppnå konkurranselikhet Drammen Parkering KF

9 HMS / utfordrende arbeidssituasjon De fleste henvendelser til Drammen Parkering er i utgangspunktet negative Stilling som trafikkbetjent er spesielt utfordrende. Ukentlig ukvemsord, ofte trusler, enkelte fysiske tilnærmelser 6 alarmsituasjoner per 1/11 – 2011 4 saker politianmeldt 2 saker opp i Tingretten (anmeldelser fra 2010) HMS tiltak gjennomført i 2012 Fokus på rutiner, varsling og oppfølging av ”hendelser” Betjenter på kurs i konfliktdemping og hospitantdag hos Trafikketaten i Oslo Møter og dialog med politiet Samarbeid med bedriftshelsetjeneste, psykologtilgang, helseundersøkelser Drammen Parkering KF

10 Arbeidsoppgaver gjennomført i 2011 Innføring av boligsoneparkering Nybyen. Innføring av nytt parkeringsfaglig system inkl. håndholdte terminaler til trafikkbetjentene. Innføring av mulighet for betaling av faktisk medgått p-tid på automater Montert ”hatter” for bedre profilering av kommunens automater Gjennomført oppmerking av kommunal gateparkering Planlegging P-hus Strømsø

11 Viktige arbeidsoppgaver 2012 Drammen Parkering KF Innføring av nye boligsoner / beboerparkering Ta i bruk ytterligere moduler i nytt parkeringsfaglig system Oppgradering av alle automater til EMV standard, og tilrettelegging for kortbetaling på de automater som ikke har det i dag Utrede og begynne med tilpassning til nye parkeringsforskrifter Samarbeid med Drammen Eiendom om P-hus Strømsø

12 Takk for oss!


Laste ned ppt "Eiermøte 15. november 2011 Styreleder Svein V. Thorgersen Drammen Parkering KF Eiermøte, 15. november 2011 Drammen Parkering KF v/styreleder Svein-V. Thorgersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google