Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølgingen etter 22. juli 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølgingen etter 22. juli 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølgingen etter 22. juli 2011
Drammen kommune

2 Oppfølging i Drammen kommune etter terrorhandlingene 22.07.2011
Kriseledelse: rådmannens ledergruppe + kommuneoverlege fra til og med Overført til linjen: oppfølgingsteam fra – sluttdato ikke satt

3 Info om situasjonen i Oslo og Utøya Rådmannen initierer oppfølging
Innledende fase Info om situasjonen i Oslo og Utøya gjennom media fredag Rådmannen initierer oppfølging direktør helse og omsorg Ingar Pettersen holder rådmannen løpende oppdatert

4 Samarbeid med omkringliggende
Innledende fase Samarbeid med omkringliggende mottak av pasient fra sykehuset løpende kontakt - legevakt og sosial vakttjeneste bistår Hole kommune med lege og sykepleiere

5 Kriseledelsen settes lørdag morgen 09.23
Innledende fase Kriseledelsen settes lørdag morgen 09.23 politisk ledelse informeres aktuelle personer på varslingsliste varsles info på kommunens hjemmesider legges ut legevakten er det operative kriseteamet direkte telefonlinje etableres oppnevnes kontaktperson på sykehuset

6 Innledende fase Akuttfasen – Drammen kommune
stiller på Sundvolden med leger/sykepleiere/andre arrangement i Folkets Hus i regi av AP ordfører stiller 4 fagpersoner stiller musikken på torget stoppes minnemarkering – Bragernes kirke kontakt med domprosten deltakelse på minnemarkering mottar meldinger fra Fylkesmannen instruks om kriseteam, dialog med spesialisthelsetjeneste og infoarbeid kl 18:25 er rapport til Fylkesmannen gjennomført ihht instruks

7 Operativ kriseteam treffes daglig
Etablering av oppfølgingsrutiner Operativ kriseteam treffes daglig direktør for helse og omsorg beredskapsleder Drammen kommune beredskapskoordinator HSO informasjonsansvarlig kommuneoverlegen sosial vakttjeneste ved behov Daglig oversendelse av logg til Fylkesmannen Daglig kontakt med kirken

8 Fra akuttsituasjon til linjeorganisering
Koordineringsmøte hos FM, Fylkesmannens koordinerende rolle Sentrale myndigheters forventninger og føringer Orientering fra spesialisthelsetjenesten om tilbud Orientering fra Buskerud Arbeiderparti Kort muntlig redegjørelse fra hver kommune Orientering om KD’s tilrådninger for skolestart

9 Fra akuttfase til linjeorganisering
Oppfølgingsteamet etableres 10.aug 2011 Oppfølging overført linja f.o.m 12.aug 2011 Kriselogg avsluttes Alt fagpersonell får veiledning fra psykiater Evaluering av akuttfasen: Drammens håndtering var godt koordinert Drammen var i flere tilfeller i forkant av Fylkesmannens pålegg Kommunens beredskapsarbeid er velfungerende Kritisk punkt: Overgangen fra kriseteam til oppfølgingsteam

10 Nasjonale forventninger til kommunal oppfølging
Helsedirektoratet Proaktivitet Faste kontaktpersoner /koordinatorer for berørte Kunnskap om normale reaksjoner ved traumer Kjennskap til hjelpetiltak som kan lindre Kartlegge ressursnettverk rundt den enkelte berørte Bidra til nasjonal kartlegging

11 Oppfølgingsteamet i Drammen
Leder: Inger Johanne Eide (vl omsorgstiltakene) Psykisk helse: Geir Jarle Holiløkk Sosial vakttjeneste: Gunn Figenschou Kommuneoverlegen: Madli Indseth Oppvekstteamet: Ingvild Rongved Skolehelsetjenesten: Wenche Hovde Sogneprest/LRS prest: Kristin Fehn Beredskapsleder: Sven Pedersen Sekretær: Liv Elisabeth Havnerås

12 Oppfølgingsteamet i Drammen
Skal identifisere de som har behov for hjelp og støtte etterlatte overlevende pårørende hjelpere Koordinere arbeidet for de berørte Bidra til de berørte er kjent med og kan delta i arrangement og annet som legges til rette for gruppen Hvert medlem av oppfølgingsteamet har ansvar for koordinering av tiltak og informasjon på sine organisatoriske virkeområder

13 Oppfølgingsteamet i Drammen
Møtehyppighet Ukentlige møter fra 13. august til 1.oktober Fra oktober møte hver annen uke Faste kontaktpunkter – spesialisthelsetjenesten Praktisk tilrettelegging – pårørendemøter Deltakelse – lokale markeringer Planleggelse av samling – overlevende ungdom Kurs i håndtering av kriseledelse og traumebehandling Sammen med DPS og BUP

14 Oppfølgingsteamet i Drammen
Status oktober 2011 4 etterlatte familier 6 overlevende og deres familier 2 overlevende med familier i annen kommune 2 pårørende til overlevende fra andre kommuner 1 frivillig hjelper fra Utøya 1 overlevende som har kommet flyttende 2 etterlatte venninner 2 andre ungdommer med meldt behov for støtte

15 Oppfølgingsteamet i Drammen
Samarbeid med andre instanser Uteteamet – for en føling med ungdomsmiljøet Politiet – erfaringer i etterkant av deres arbeid DPS og PUP – berørte med behov for behandling Helsedirektoratet via Fylkesmannen - rapporteringer

16 Forholdet til media Viktig å skjerme de berørte
Bearbeiding kan vedvare over tid Mulighet for senskader/-reaksjoner


Laste ned ppt "Oppfølgingen etter 22. juli 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google