Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bystrategi for Drammen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bystrategi for Drammen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bystrategi for Drammen 2013-2036
Kontaktutvalget for næringslivet 19.mars Oppsummering medvirkningsprosess Kari Solberg Økland prosjektleder bystrategi

2 Medvirkningsprosessen - fakta
Fremtidsutstillingen på fremtidsutstillingen Drammen2036 40-50 byutviklingsforslag på bykart over Drammen sentrum 121 personer med enda flere byutviklingsforslag i gjestebøker

3 Medvirkningsprosessen - fakta
Digitale/sosiale medier 10 oppslag på facebook lest 8000 ganger 2800 besøkende, 19 blogginnlegg m/kommentarer på 224 personer fra annonse dt.no og inn på blogg Filmer om fremtidsbildene Youtube, facebook, blogg, hjemmesider I gjennomsnitt visninger av hver av filmene om fremtidsbildene ”Reklamefilmen” for medvirkningsprosessen vist 700 ganger + kinovisninger

4 Medvirkningsprosessen - fakta
Fremtidsverksteder 250 på fire fremtidsverksteder (alle innom utstillingen) 70 repr. for frivilligheten/organisasjonslivet 120 repr. næringslivet, studenter og elever vgs. 30 repr. nabokommuner og regionale myndigheter 30 repr. bystyrekomiteene

5 Medvirkningsprosessen - fakta
Andre innspill som omfattes av medvirkningsprosessen Byjubileets ungdomspanel (ungdomsbyen 2036) Byjubileets kunst- og kulturpanel (kunst og kulturbyen 2036) Pensjonistuniversitetet (Noe å leve av, med og for i 2036) Mediehuset DT, BVD, DNF (Kunnskapsbyen) Drammen idrettsråd (Dialogbyen) Trygg trafikk (Myke trafikanter)

6 Oppsummering fremtidsverksted næringsliv, studenter og elever vgs
Viktigst for bylivet? (prioritert rekkefølge) Utdanning og attraktive arbeidsplasser Studietilbud utviklet sammen med regionens næringsliv, universitet (40, Globus) Spennende, helserelaterte arbeidsplasser (sykehus, univ., privat/off.) (37, Friskus) Norges beste skole (35, Globus) Drammen i en region med internasjonale, høytekn. Bedrifter (27, Globus) Opplevelser og aktivitet Internasjonalt og frodig uteliv (22, Inspiritus) Mangfoldig fritidstilbud, viktig for bosettingen (18, Friskus)

7 Oppsummering fremtidsverksted næringsliv, studenter og elever vgs
Prioriterte innspill - SWOT (92 innspill til sammen) Drammens sterke sider og muligheter Effektive transportløsninger, utdanning og bymiljø Beliggenhet, knutepunkt vei/bane, person/godstransport (logistikk) (felles) Satsingen på hele utdanningsløpet (universitet viktig) (Globus) Konsistent og vellykket satsing på bymiljø (naturbania) (felles) Satsingen har bidratt til godt omdømme (felles) Godt samarbeidsklima, allsidig og profilert næringsliv Godt samarbeidsklima mellom kommune, næringsliv og samfunn (felles) Særlig styrke Drammen/regionen – helse og teknologi (subsea) (Globus, Friskus) Allsidig næringsliv, bør fortsette (felles)

8 Oppsummering fremtidsverksted næringsliv, studenter og elever vgs
Prioriterte innspill - SWOT Drammens svakheter og utfordringer Samarbeidsklima, infrastruktur, studentvilkår For mange kommuner, ikke godt nok samarbeidsklima Svak infrastruktur, kapasitetsbegrensninger vei/bane/bredbånd (felles) Studentmiljø og studentvilkår (bolig, fritid) (felles) Sykehusdebatten, sentrumsutfordringer, boligtilbudet Langvarig sykehusdiskusjon, sykehus må på plass i Drammen (Friskus) Redusert tilgang til sentrum, samt kjøpesentra utenom sentrum (felles) Kapasiteten i boligmarkedet/boligtilbudet (felles) En rekke uprioriterte innspill skiller seg i liten grad fra de prioriterte innspillene.

9 Medvirkningsprosess, samlende tema
Felles for alle fremtidsbildene Et differensiert og attraktivt boligtilbud Effektive kollektive transportløsninger Inn/ut av regionen, person/gods Internt i regionen (pendleparkering, bybane) Mellom bydelene og sentrum Internt i sentrum G/S (Bybane og flere broer over elven) Mellom sentrum og marka (Gondol- og fløibane) Det regionale perspektivet, Drammens regionale rolle (Utdanning, opplevelser) Bymiljø, byens estetiske og grønne profil Mellommenneskelige verdier, toleranse og fellesskap

10 Medvirkningsprosess, samlende tema
Fra fremtidsbildene Globus og Friskus – størst respons Det internasjonale perspektivet (befolkning, studentmiljø, næring) Utdanningstilbudet (fra barnehage til ”master” og ”mester”-utdanninger) Positiv respons på næringsprofilen i alle tre fremtidsbilder – helse, teknologi, kreative næringer – beholde og videreutvikle mangfoldigheten i næringslivet! Aktiv befolkning, frivillighet (OFS) – folkehelse – samfunnets evne til verdiskaping Bedre ivaretakelse av ulike livssyn i kommunale tjenester Drammen som sentrum for rikt handels- og opplevelsestilbud Akvarium, utstillinger, konsert/operahus, tivoli, mathall/fiskehall, nye idrettsarenaer, flere grønne lunger, overbygging av handlegater….


Laste ned ppt "Bystrategi for Drammen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google