Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konseptvalgutredning m.m. Jernbane-, gods-, transportsystem Drammen Oppsummering av ordførers møter: Ny jernbanedirektør – utfordringer i Drammen Konseptvalgutredning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konseptvalgutredning m.m. Jernbane-, gods-, transportsystem Drammen Oppsummering av ordførers møter: Ny jernbanedirektør – utfordringer i Drammen Konseptvalgutredning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konseptvalgutredning m.m. Jernbane-, gods-, transportsystem Drammen Oppsummering av ordførers møter: Ny jernbanedirektør – utfordringer i Drammen Konseptvalgutredning for transportsystem i Drammen. Møte i Samferdselsdepartementet (Sammendrag. Ordførers powerpointserie til møtet med jernbanedirektøren distribueres formannskapet)

2 Møte med jernbanedirektør TEMA: Drammens målsettinger Konkrete utfordringer og muligheter for jernbanen i Drammen: –godterminaler –stasjoner, knutepunkt, –rutetilbud, flytoget m.m. Regional areal- og transportplanlegging – behovet for strategisk samarbeid med statlige transportetarer

3 Oppsummering Bymiljøet skapt av veipakke skal bevares og videreutvikles Godsterminal ut av sentrum Transformasjon/utvikling av Sundlandområdet Klimapolitikken skal forbedres gjennom bedre regional samordning av areal og transport derigjennom understøtte kollektive transportløsninger. Godstruktur avklares her. Krever tett samarbeid i Buskerudbyprosjektet

4 Konseptvalgutredning (KVU) – transportsystem Drammen Møte i Samferdselsdepartementet, 8. sept. Deltagere: –Samferdselsdepartementet –Jernbaneverket –Statens vegvesen –Drammen kommune –Lier kommune –Buskerud fylkeskommune –Buskerudbyprosjektet v/Nedre Eiker kommune

5 Målsettingen med møtet KVU som utredning av transportsystemet i Buskerudbyen – integrert del av Buskerudbyprosjektet.

6 Resultat av møtet i Samf. dep. KVU vil bli igangsatt, men begrenset til å omhandle: –godsproblematikk, avgrenset til Drammen og Lier –medfølgende konsekvenser for arealbruk langs jernbanen i Drammen og Lier Jernbaneverket ansvarlig – detaljert prosess senere Tilpasset Buskerud fylkeskommunes planstrategi - Buskerudbyen - Drammen havneområde


Laste ned ppt "Konseptvalgutredning m.m. Jernbane-, gods-, transportsystem Drammen Oppsummering av ordførers møter: Ny jernbanedirektør – utfordringer i Drammen Konseptvalgutredning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google