Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnevern – status pr. 01.02.2010 Høsten 2009 Evaluering av daværende organisering av mottak og undersøkelse Mål for evalueringen: Å finne ny organiseringsmodell.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnevern – status pr. 01.02.2010 Høsten 2009 Evaluering av daværende organisering av mottak og undersøkelse Mål for evalueringen: Å finne ny organiseringsmodell."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnevern – status pr. 01.02.2010 Høsten 2009 Evaluering av daværende organisering av mottak og undersøkelse Mål for evalueringen: Å finne ny organiseringsmodell som sikrer overholdelse av fristene i barnevernloven En arbeidsgruppe ble nedsatt Det ble utarbeidet en rapport ut fra en oppsummering av en spørreundersøkelse til alle ansatte. Rapporten ble forelagt ledergruppa

2 Ledergruppas konklusjon Skille arbeidsoppgavene knyttet til mottak og undersøkelse: Meldingene behandles av 3 mottakskonsulenter Undersøkelsessakene behandles i geografiske team Fokus rettes mot: SystemGjennomført pr. 24.02 Rutiner Gjennomført pr. 24.02 AnsettelserGjennomført pr. 01.01 Hovedprinsipp: Medvirkning og informasjon. Alle arbeidsgrupper nedsettes med representanter fra alle teamene for å sikre deltakelse, læring og ansvarliggjøring

3 Videre prosess: Kompetanse Arbeidsgruppe nedsatt som fikk i oppdrag å utarbeide nytilsattprogram/opplæringsprogramGjennomført Ledelse Teamledere og fagleder starter teamutviklingsprosess med bistand av organisasjonspsykolog og virksomhetslederI gang Mål: Enhetlig ledelse i barnevern Samhandling - kultur og klima Prosessveileder og virksomhetsleder møter alle teamI gang Nye møtearenaer for å sikre flyten i sakeneGjennomført

4 Videre prosess Det er ansatt 7 nye faste medarbeidere som tiltrer i løpet av januar til mars 2010. Disse vil bli fulgt opp i tråd med nytilsattprogrammet, opplæringsprogrammet Teamlederne har fått ny stillingsbeskrivelse med utvidet ansvars- og myndighetsområder. Kontorplasseringer – rådmann avgjør spørsmål om tilleggslokaler 03.02. Flytting i 1. halvdel av februar Rutinehåndboka revideres og implementeres i barnevernet Prosessen følges tett av virksomhetsleder, stab og fagleder. Ansvar plasseres og tidsfrister settes. Mål: Barnevern på plass 30.06.2010


Laste ned ppt "Barnevern – status pr. 01.02.2010 Høsten 2009 Evaluering av daværende organisering av mottak og undersøkelse Mål for evalueringen: Å finne ny organiseringsmodell."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google