Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PÅ SAMME LAG respekt mestring samhandling SKOGER SKOLE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PÅ SAMME LAG respekt mestring samhandling SKOGER SKOLE."— Utskrift av presentasjonen:

1 PÅ SAMME LAG respekt mestring samhandling SKOGER SKOLE

2 ”Øving gjør mester” Prosjektmål Hovedmål: Gjennomføre en fullverdig undervisning i byggeperioden, - ved at flerbrukshallen benyttes som undervisningslokaler for alle elever. Delmål: Opparbeide tilstrekkelig erfaringsgrunnlag for å beslutte mulig innføring av utvidet skoledag - som en ev permanent løsning ved skolen.

3 Prosjektstart: Skolestart høst 2010 Prosjektslutt: Desember 2010 Prosjektbeskrivelse: Prosjektet forutsetter en utvidet skoledag for å kunne tilrettelegge for en optimal undervisningssituasjon i forhold til høstsemesteret 2010.

4 Hovedmomenter i organiseringen av prosjektet: 1.Utvidelse av skoledagen 3 dager i uken - med innføring av læringsstøttende aktiviteter. 2.Læringsstøttende aktiviteter legges til en skoletime etter utepausen midt på dagen. 3.Lærere og pedagogiske medarbeidere vil ha ansvar for oppfølging på elevnivå i forbindelse med læringsstøttende aktiviteter. 4.Elevene skal arbeide med treningsstoff etter avtale med kontaktlærere. 5.Mellomtrinnselevene gjennomfører fysisk aktivitet i etterkant/sammenheng med/av utepausen midt på dagen. 6.Virksomhetsleder og avdelingsledere vil ha ansvar for musikkundervisning på alle trinn. Dette vil være organisert som kor/dans/drama på småtrinn og mellomtrinn. 7.Lærere og pedagogiske medarbeidere vil gjennom ordningen ha mulighet for fastlagt samarbeidstid/planleggingstid i løpet av skoledagen.

5 Prosjektvurdering: Skolen evaluerer prosjektet primo november 2010. Primo desember 2010 evalueres prosjektet i en prosess med skolens FAU, lokal klubb, skolemiljøutvalget og undervisningsdirektør, - med tanke på mulig videreføring av utvidet skoledag med virkning fra januar 2011. Prosjektinformasjon: Løpende ved skolens intranett, elevråd, foreldremøter og FAU-møter.


Laste ned ppt "PÅ SAMME LAG respekt mestring samhandling SKOGER SKOLE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google