Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brandengen skole PALS-komprimert Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen - kursmodellen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brandengen skole PALS-komprimert Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen - kursmodellen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brandengen skole PALS-komprimert Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen - kursmodellen

2 Brandengen skole MÅL Målet er å styrke barns sosiale kompetanse, forebygge og avhjelpe problematferd i skolens læringsmiljø.

3 Brandengen skole 4-årig evalueringsstudie Brandengen skole har meldt seg på en 4-årig evalueringsstudie for å skolere sine ansatte i den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS- komprimert Atferdssenteret er ansvarlig for utforming, planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av studiet All innhentet informasjon behandles strengt konfidensielt. Personidentifiserbar informasjon vil ikke bli gjort tilgjengelig eller videreformidlet til andre

4 Brandengen skole Pals-tiltaksmodell; fire hoveddeler Systemdel: –Omhandler skolens interne og eksterne støttesystem. Gjennom godt tilrettelagt systemstøtte, kan det skapes en positiv sosial kultur og et trygt læringsmiljø. Praksisdel: –Inkluderer konkrete tiltak for å fremme et positivt læringsmiljø. Datadel: –Omhandler systematisk innsamling av informasjon om negative hendelser og kartlegging av problematferd i skolemiljøet. Den skal danne grunnlag for hensiktsmessige tiltak på skole-, klasse eller individnivå. Resultatdel –Dreier seg om å opprettholde skolens vedvarende innsats for å utvikle sosial skolekultur der positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling er fremtredende.

5 Brandengen skole Hvordan? Ha tydelige forventninger til positiv atferd og sosial kompetanse, der de ansatte legger vekt på positiv involvering, oppmuntring og umiddelbare, forutsigbare reaksjoner ved negativ atferd og regelbrudd.

6 Brandengen skole Hvordan? Definere forventet atferd på skolens ulike arenaer som klasserommet, på gangen, uteområdet, på tur osv. Regler for positivt atferd og sosiale ferdigheter samles under RESPEKT, ANSVAR og OMSORG Innlære regler, forventet atferd og sosiale ferdigheter ved å; introdusere, (involvere elevene) vise/modellere regelen og forventninger til den Øve på regelen og forventninger til den Oppfølging - for å forsikre seg om at eleven har forstått hva som forventes

7 Brandengen skole Organisering Teambasert: –Ressursteam –Klasse- eller trinnteam /SFO-team –Personalgruppen –Individuelle støtteteam

8 Brandengen skole Foreldre som ressurs Foreldrene er en viktig ressurs for skolen for at vi skal lykkes best mulig i arbeidet med PALS-komprimert: –Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen


Laste ned ppt "Brandengen skole PALS-komprimert Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen - kursmodellen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google