Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PALS-komprimert Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen - kursmodellen Brandengen skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PALS-komprimert Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen - kursmodellen Brandengen skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 PALS-komprimert Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen - kursmodellen Brandengen skole

2 MÅL Målet er å styrke barns sosiale kompetanse, forebygge og avhjelpe problematferd i skolens læringsmiljø. Brandengen skole

3 4-årig evalueringsstudie
Brandengen skole har meldt seg på en 4-årig evalueringsstudie for å skolere sine ansatte i den skoleomfattende tiltaksmodellen PALS-komprimert Atferdssenteret er ansvarlig for utforming, planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av studiet All innhentet informasjon behandles strengt konfidensielt. Personidentifiserbar informasjon vil ikke bli gjort tilgjengelig eller videreformidlet til andre Brandengen skole

4 Pals-tiltaksmodell; fire hoveddeler
Systemdel: Omhandler skolens interne og eksterne støttesystem. Gjennom godt tilrettelagt systemstøtte, kan det skapes en positiv sosial kultur og et trygt læringsmiljø. Praksisdel: Inkluderer konkrete tiltak for å fremme et positivt læringsmiljø. Datadel: Omhandler systematisk innsamling av informasjon om negative hendelser og kartlegging av problematferd i skolemiljøet. Den skal danne grunnlag for hensiktsmessige tiltak på skole-, klasse eller individnivå. Resultatdel Dreier seg om å opprettholde skolens vedvarende innsats for å utvikle sosial skolekultur der positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling er fremtredende. Brandengen skole

5 Hvordan? Ha tydelige forventninger til positiv atferd og sosial kompetanse, der de ansatte legger vekt på positiv involvering, oppmuntring og umiddelbare, forutsigbare reaksjoner ved negativ atferd og regelbrudd. Brandengen skole

6 Hvordan? Definere forventet atferd på skolens ulike arenaer som klasserommet, på gangen, uteområdet, på tur osv. Regler for positivt atferd og sosiale ferdigheter samles under RESPEKT, ANSVAR og OMSORG Innlære regler, forventet atferd og sosiale ferdigheter ved å; introdusere, (involvere elevene) vise/modellere regelen og forventninger til den Øve på regelen og forventninger til den Oppfølging - for å forsikre seg om at eleven har forstått hva som forventes Brandengen skole

7 Organisering Teambasert: Ressursteam Klasse- eller trinnteam /SFO-team
Personalgruppen Individuelle støtteteam Brandengen skole

8 Foreldre som ressurs Foreldrene er en viktig ressurs for skolen for at vi skal lykkes best mulig i arbeidet med PALS-komprimert: Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen Brandengen skole


Laste ned ppt "PALS-komprimert Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen - kursmodellen Brandengen skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google