Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 10. mars 2009 Innhold i presentasjonen Organisasjon – Visjoner og mål Styrets arbeid Status og erfaringer etter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 10. mars 2009 Innhold i presentasjonen Organisasjon – Visjoner og mål Styrets arbeid Status og erfaringer etter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 10. mars 2009 Innhold i presentasjonen Organisasjon – Visjoner og mål Styrets arbeid Status og erfaringer etter seks måneder Balansert målstyring (BMS) Økonomi – regnskap 2008 og budsjett 2009 Utfordringer og muligheter

2 Mål for Drammensbadet KF Fra formålsparagrafen: DBKF skal drives på en aktiv og forretningsmessig måte. Drifte i henhold til forutsetninger for tildeling av spillemidler. Opplevelses-, rekreasjons- og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. Fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Det skal være fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet.

3 Visjon og mål Visjon: Drammensbadet skal være et moderne og attraktivt opplevelsessenter som bidrar til helse og velvære for besøkende i alle aldre. Hovedmål: Drammensbadet skal besøkes av minst 343 000 fornøyde kunder hvert år, som opplever god service og ønsker å komme tilbake. Delmål/Satsingsområder: –Service og kundefokus –Vedlikehold og renhold –Kompetanse og arbeidsmiljø –Aktiviteter og arrangement –Synlighet og markedsføring

4 Styrets arbeid 1.Strategi- og virksomhetsplan 2.Organisasjon og personal 3.Leieavtale Drammen Eiendom 4.Risikoanalyse for Drammensbadet 5.”Herre i eget hus” (Bølgen treningssenter) 6.Møblering/inventar 7.Åpningstider og priser 8.Økonomirutiner /økonomistyring 9.Markedsføring/profilering 10.Utsmykning 11.Årlig evaluering av styrets arbeid

5 Status og erfaringer – 6 mnds drift Besøkstall 1/9-31/12-08: September: 30.089 Oktober: 32.953 November: 31.160 Desember: 23.401 Totalt: 117.603 - g jennomsnitt per dag: 988 besøkende

6 Status og erfaringer (2) Besøkstall 2009: Budsjett: 343 000 besøkende = 980 besøkende per dag (beregnet ut fra 350 åpningsdager) Januar: 30.300 gir snitt pr. dag på 1010 besøkende Februar: 28.463 gir snitt pr. dag på 1017 besøkende Alle sammenlignbare bad har hatt ca. 10 % nedgang i januar og februar i 2009 målt mot 2008.

7 Status og erfaringer (3) Bølgen treningssenter:1900 medlemmer Svømmekurs:Ventelister (utvidet timeplan) Skolesvømming:Alle 3. klasser – 6 timer Utleie idretten:Drammen Svømmeklubb, bordtennis og bueskytter Annen utleie:Babysvømming, revmatiker, videregående skole, HIBU, vanntrim

8 BMS – medarbeiderundersøkelse Medarbeidertilfredshet:4,6 Opplevd utviklingsmulighet:4,3 Opplevd medvirkning:4,6 Ledelse:4,5 HMS Opprettet HMS – gruppe og utarbeidet risikoanalyse for anlegget. Internkontrollsystem under oppbygging – web basert

9 BMS - Brukerundersøkelsen Bakgrunnsdata: 50 % av hvert kjønn 70 % bor i Drammen 45 % kveldsbruker 68 % en eller flere x per uke 44 % med familie 26 % redaksjonell omtale 41 % trening/bad 50 % Bølgen kafe 23 % badebutikk Tilfredshet: (5 og 6 på skala) 73 % treningssenter 45 % velvære 58 % behandlingene 51 % kafebetjening 35 % badebutikken 50 % nettsider 71 % åpningstider 48 % badevaktene 58 % sikkerhet 66 % positivt inntrykk av DK 5 og 6 = fornøyd og svært fornøyd

10 Brukerundersøkelsen (forts) Ikke fornøyd med: (1 og 2 på skala) 50 % parkeringsmulighetene 40 % garderobeskapene 25 % renhold i garderobe/dusj 18 % renhold på toalettene 3 % renhold i svømmehallen 22 % prisene i kafeen 16 % prisene i badebutikken 1 og 2 = misfornøyd og svært misfornøyd

11 Økonomi – regnskap 2008 - styrevedtak Styret beklager at administrasjonen ved daglig leder har pådratt Drammensbadet KF merforbruk utover budsjett uten forutgående informasjon til/vedtak i styret. Styret konstanterer at virksomhetsstyringen i forbindelse med etableringen av nytt bad har vært krevende. Krav til forsvarlig kvalitet har vært vanskelig å forutse i detalj. For 2009 må alle forventende avvik i utgifter og inntekter formidles fra administrasjonen ved daglig leder til styret. Utgifter utover vedtatt budsjett skal ikke skje uten forutgående styrebehandling.

12 Økonomi – regnskap 2008 Fra økonomiplan 2008 – 2011: Budsjettet er basert på foreløpige og usikre anslag. Styret vil derfor komme tilbake til disse forholdene i forbindelse med tertialrapporteringene i 2008. Prognose 2. tertial tilsa – 1.800.000 BudsjettResultat Driftsinntekter26.068.00028.438.000 Kostnader26.068.00031.525.000 Resultat0- 3.032.000 etter tilskudd på Kr 9.660.000

13 Økonomi – budsjett 2009 Fra økonomiplan 2009 – 2012: Styrevedtak. 1.Styret vedtar økonomiplanen 2009 – 2012 og revidert årsbudsjett for 2009 i samsvar med fremlagte forslag. 2.Styret vil bemerke at reduksjonen i driftstilskudd til 16,0 mill for 2009 innebærer en økt risiko for budsjettavvik, gitt at et akseptabelt kvalitetsnivå skal opprettholdes. Budsjett Driftsinntekter35.170.000 (343 000 besøkende = 980 besøkende per dag) Kostnader50.827.000 (Husleie: 24,1 mill) Finanskostnad 343.000 Driftstilskudd16.000.000 Opprinnelig tilskudd var på 19.0 mill – ble redusert med 3 mill av Bystyret.

14 Utfordringer og muligheter Ansvars/rolledeling Drammen Eiendom KF Vedlikehold og service på anlegget Bygge bedriftskultur og kundefokus Fortsatt vekst trening/bad Utvikle arrangementspakker –Hoteller –Idretten –Bedrifter –Kampanjer Oppgradering av uteanlegget. Kommer i mai! Helårsdriften – sesongovergangene


Laste ned ppt "Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 10. mars 2009 Innhold i presentasjonen Organisasjon – Visjoner og mål Styrets arbeid Status og erfaringer etter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google