Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnevern 2. halvår Fylkesmannsrapporten for 2. halvår 2009 for Buskerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnevern 2. halvår Fylkesmannsrapporten for 2. halvår 2009 for Buskerud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnevern 2. halvår Fylkesmannsrapporten for 2. halvår 2009 for Buskerud

2 Barnevern 2. halvår 2009

3

4

5

6

7

8 Antall saker pr fagstilling Gjennomsnitt Buskerud21,1 Flesberg38,7 Røyken32,7 Lier32,2 Hurum27,7 Hole27,2 Ål25,6 Flå25,0 Nedre Eiker23,9 Modum23,1 Krødsherad21,3 Sigdal20,0 Kongsberg19,7 Drammen19,2 Ringerike18,6 Rollag18,0 Gol17,8 Øvre Eiker17,3 Hol15,6 Hemsedal14,5 Nore og Uvdal12,6 Nes9,9 Nes9,9

9 Henlagte meldinger Gjennomsnitt Buskerud17 % Rollag73 % Røyken34 % Nes33 % Hurum25 % Ringerike23 % Sigdal21 % Modum20 % Drammen18 % Kongsberg17 % Nore og Uvdal16 % Flå15 % Nedre Eiker13 % Hole11 % Hemsedal11 % Øvre Eiker10 % Lier6 % Krødsherad6 % Ål4 % Hol3 % Gol2 % Flesberg0 %

10 Henlagte undersøkelser Gjennomsnitt Buskerud54 % Lier70 % Rollag70 % Modum65 % Drammen61 % Hole59 % Krødsherad58 % Kongsberg58 % Hurum57 % Flå55 % Ål50 % Nedre Eiker49 % Røyken47 % Ringerike42 % Gol41 % Øvre Eiker34 % Nes33 % Hemsedal30 % Sigdal25 % Hol25 % Flesberg20 % Nore og Uvdal11 %

11 Undersøkelser over 3 mnd Gjennomsnitt Buskerud25 % Hole56 % Drammen39 % Nedre Eiker37 % Flå36 % Hol34 % Sigdal31 % Ringerike31 % Ål27 % Hurum24 % Nes22 % Hemsedal20 % Modum20 % Krødsherad17 % Nore og Uvdal11 % Rollag10 % Øvre Eiker10 % Røyken9 % Gol6 % Flesberg5 % Lier5 % Kongsberg5 %

12 Mangelfullt tilsyn med fosterbarn Gjennomsnitt Buskerud34 % Flå100 % Modum86 % Krødsherad71 % Røyken63 % Kongsberg50 % Øvre Eiker40 % Sigdal40 % Drammen39 % Nes38 % Hol38 % Ål38 % Hole29 % Hemsedal29 % Flesberg27 % Nedre Eiker23 % Lier20 % Gol13 % Hurum7 % Rollag0 % Ringerike0 % Nore og Uvdal0 %

13 Manglende tiltaks- / omsorgsplan Gjennomsnitt Buskerud6 % Hole47 % Sigdal25 % Nore og Uvdal19 % Krødsherad18 % Hurum12 % Rollag11 % Modum10 % Flå9 % Nedre Eiker5 % Nes5 % Ringerike4 % Lier3 % Drammen2 % Kongsberg1 % Øvre Eiker1 % Røyken1 % Ål0 % Hol0 % Flesberg0 % Hemsedal0 % Gol0 %

14 Fristoversittelser meldinger Gjennomsnitt Buskerud1 % Nes8 % Ål7 % Hol7 % Modum3 % Ringerike3 % Hurum1 % Røyken1 % Kongsberg1 % Nedre Eiker0 % Hole0 % Drammen0 % Flå0 % Gol0 % Hemsedal0 % Sigdal0 % Krødsherad0 % Øvre Eiker0 % Lier0 % Flesberg0 % Rollag0 % Nore og Uvdal0 %

15 Fristoversittelse undersøkelse Gjennomsnitt Buskerud12 % Flå36 % Sigdal31 % Hole26 % Nedre Eiker19 % Drammen19 % Hurum18 % Ringerike17 % Nes11 % Rollag10 % Hol9 % Modum7 % Ål5 % Gol3 % Røyken2 % Kongsberg1 % Øvre Eiker1 % Lier1 % Flesberg0 % Krødsherad0 % Hemsedal0 % Nore og Uvdal0 %

16

17

18 Barnevern – status pr. 01.02.2010 Høsten 2009 Evaluering av daværende organisering av mottak og undersøkelse Mål for evalueringen: Å finne ny organiseringsmodell som sikrer overholdelse av fristene i barnevernloven En arbeidsgruppe ble nedsatt Det ble utarbeidet en rapport ut fra en oppsummering av en spørreundersøkelse til alle ansatte. Rapporten ble forelagt ledergruppa

19 Ledergruppas konklusjon Skille arbeidsoppgavene knyttet til mottak og undersøkelse: Meldingene behandles av 3 mottakskonsulenter Undersøkelsessakene behandles i geografiske team Fokus rettes mot: SystemGjennomført pr. 24.02 Rutiner Gjennomført pr. 24.02 AnsettelserGjennomført pr. 01.01 Hovedprinsipp: Medvirkning og informasjon. Alle arbeidsgrupper nedsettes med representanter fra alle teamene for å sikre deltakelse, læring og ansvarliggjøring

20 Videre prosess: Kompetanse Arbeidsgruppe nedsatt som fikk i oppdrag å utarbeide nytilsattprogram/opplæringsprogramGjennomført Ledelse Teamledere og fagleder starter teamutviklingsprosess med bistand av organisasjonspsykolog og virksomhetslederI gang Mål: Enhetlig ledelse i barnevern Samhandling - kultur og klima Prosessveileder og virksomhetsleder møter alle teamI gang Nye møtearenaer for å sikre flyten i sakeneGjennomført

21 Videre prosess Det er ansatt 7 nye faste medarbeidere som tiltrer i løpet av januar til mars 2010. Disse vil bli fulgt opp i tråd med nytilsattprogrammet, opplæringsprogrammet Teamlederne har fått ny stillingsbeskrivelse med utvidet ansvars- og myndighetsområder. Kontorplasseringer – rådmann avgjør spørsmål om tilleggslokaler 03.02. Flytting i 1. halvdel av februar Rutinehåndboka revideres og implementeres i barnevernet Prosessen følges tett av virksomhetsleder, stab og fagleder. Ansvar plasseres og tidsfrister settes. Mål: Barnevern på plass 30.06.2010


Laste ned ppt "Barnevern 2. halvår Fylkesmannsrapporten for 2. halvår 2009 for Buskerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google