Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.advokatfroland.no Advokatfirmaet Frøland & Co DA Oversikt over diskrimineringssaker behandlet i domstolene Else Leona McClimans.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.advokatfroland.no Advokatfirmaet Frøland & Co DA Oversikt over diskrimineringssaker behandlet i domstolene Else Leona McClimans."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.advokatfroland.no Advokatfirmaet Frøland & Co DA Oversikt over diskrimineringssaker behandlet i domstolene Else Leona McClimans

2 2 www.advokatfroland.no Disposisjon: –Hvorfor Ombud/ Nemnd og domstoler? –Hva finnes av rettspraksis, og hva kan vi lære fra denne? –En saksøkers erfaring fra domstolene –Hva må til for å bruke domstolene?

3 3 www.advokatfroland.no To-sporet system: Ombud/ Nemnd og/ eller domstol Forvaltningssystem vs rettshåndhever 1. Alle saker kan føres rett til domstolen uten å gå veien om Ombud/ Nemnd 2. Rettens enekompetanse: trakassering & erstatning (x) LB-2006-124840 av 25.03.08 vs LG-2006-95785 av 25.06.07

4 4 www.advokatfroland.no Saker behandlet av Ombud/ Nemnda før domstolen: Domstolen foretar full overprøving av saken: 1. Domstolen kan enten bruke Ombud/ Nemndas uttalelse/ -vedtak som bakgrunn/ bevis, eller ignorere (x) Hålogaland LMR dom 21.01.2009 (08099829-ASD-HALO) – Bang-saken eller 2. Partene kan reise sak for domstolene mot Nemnda med påstand om ugyldighet av vedtak. (x1) Nemndas sak 17/2006 -> LB 2008-16163 av 27.10.2008 (x2) Nemndas sak 3/2003 -> TOSLO-2003-20935 av 27.12.2005

5 5 www.advokatfroland.no Rettspraksis om diskriminering Ca 47 nasjonale rettstvister siden 1978: Høyesterett: 7 dommer, 3 kjennelser (1985-2008). Grunnlag: 5 kjønn, 2 religion, 3 organisasjonsfrihet Lagmannsrettene: 17 dommer, 1 kjennelse (1989-2009). 12 fra 2003 allerede 3 i 2009. Grunnlag: 11 kjønn, ellers organisasjonsfrihet, alder, etnisitet, språk og funksjonshemming Tingrettene: 27 dommer (1985-2009, 16 fom. 2006). 10 dommer i Arbeidsretten hvor likestilling påberopt. EF-domstolens saker om kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne

6 6 www.advokatfroland.no Hovedpunkter om sakstyper:  Kjønn som diskrimineringsgrunnlag, herunder seksuell trakassering  Forbigåelse ved tilsetting  Oppsigelsessaker: diskrimineringsgrunnlag i forhold til vurderingen av oppsigelsens saklighet, men  Gulating LG-2007-124516 av 03.03.2008  TNERO-2006-59832 av 06.10.2006  Oslo tingrett (upublisert) 06-158029TVI-OTIR/10 av 07.11.2007

7 7 www.advokatfroland.no Hva kan vi lære av rettspraksis i diskrimineringssaker? 1. Alder:  LA-2008-196596 av 24.06.2009 særaldersgrense 62 år sjøml (Nye Kystlink), sluppet inn til HR.  Asker og Bærum tingrett - 08-195258TVI-AHER/2 dom og kjennelse av 15.07.2009 – aldersgrense for piloter i SAS. Anket.  LH-2006-71399 kjennelse av 13.07.2006 (Widerøe) forlikt.  Oslo tingrett 07-036427TVI-OTIR/10 av 20.06.2007 (upublisert) forbigåelse pga alder  Øst-Finnmark tingrett TOSFI-2006-28483 av 26.07.2006 særaldersgrense sjøml 62 år  Stavanger tingrett TSTVG-2005-75777 av 12.05.2006 Statoil-dommen - særaldersgrense på 67 år i etablert praksis. Anket, men forlikt

8 8 www.advokatfroland.no Forts: Hva kan vi lære av rettspraksis i diskrimineringssaker? 2. Graviditet:  Hålogaland LMR sak 08099829-ASD-HALO av 21.01.2009 Bang- saken: 83.000 i økonomisk tap, 150,000,- for ikke-økonomisk skade og saksomkostninger for begge retter.  Oslo tingrett TOSLO-2006-52718 av 17.11.2006 Gravidebarista. 265.000,- i erstatning, hvorav 125.000,- var oppreisning. Tilkjent sakomk  Drammen tingrett sak 532-2004, dom av 20.10.2004, anket og rettsforlikt v kjennelse i LB: 04-100386ASI-BORG/03 av 19.05.2005. (Upublisert). 60.000,- erstatning og 85.000,- i oppreisning og saksomk.  LE-1994-892 Lufthansa  Men: Oslo tingrett: 08-138689TVI-OTIR/10 dom av 22.06.09: gravide- diskriminering ble ikke vurdert, selv om anført fra saksøker

9 9 www.advokatfroland.no Forts: Hva kan vi lære av rettspraksis i diskrimineringssaker? 3. Erstatning  Erstatning tilkjennes nesten ikke utover gravide-saker, men Rt 2000-248 Olderdalen. 4. Prosessrisiko og saksomkostninger  Saksomkostninger nesten aldri delt når hovedsak tapes, men uttalelse i upublisert sak fra Oslo tingrett 07- 036427TVI-OTIR/10, dom av 20.06.2007, samt Sporvognfører-saken, LB-2002-44, og Musikklærerinnedommen, LE-2006-189239

10 10 www.advokatfroland.no Saksanlegg for domstolene viser at: Ikke ”rettskrav” tvl § 1-3(3), men enkeltsaker/ private søksmål. Lite hjelpeintervensjon, men (x) Rt 2003-1657 Braathens (YS og PRIFO) (x2) Sak LB-2007-89958 Tariffavgift (Fellesforbundet for sjøfolk) (x3) Sak LE-2006-189239 Musikklærer (Norges Blindeforbund) Gruppesøksmål etter tvisteloven kap 35 lite brukt, men ( x1) LE 2008-76592, dom av 24.03.2009 (x2) 08-195258TVI-AHER/2 av 15-07.2009 (anket)

11 11 www.advokatfroland.no Mulig nytt diskrimineringsgrunnlag/ sekkekategori foreslått i NOU 2009:14: “andre liknende vesentlige forhold ved en person”: vil omfatte bla. kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (transpersoner), omsorg for nærstående (omsorgsoppgaver), helse, rusavhengighet, utseende, overvekt eller det at en person er straffedømt, samt alder utenfor arbeidsforhold I forhold til domstolsbehandling: ikke delt bevisbyrde, ikke objektivt erstatningsansvar. Reelt vern?

12 12 www.advokatfroland.no Erfaring fra sak behandlet i domstolene, Kjersti Bang: gravid, nybakt mor, jobbsøker, skaffet alternativ stilling, begynte i ny jobb, fikk ikke tilkjent erstatning for fremtidig tap - hva kreves?

13 13 www.advokatfroland.no Hva må til for å bruke domstolene? For enkeltpersoner: Økt mulighet/ tilgang til rettshjelpordninger. Gode forslag i rettshjelpsmeldingen, men trenger mer! Fritak for rettsgebyr i diskrimineringssaker Flere advokater som kan jus’en, som gjenkjenner en diskrimineringssak For ombudet/ Nemnda: Partshjelpsrolle utvides til å stille økonomiske garantier Prosessuelle rettigheter tilsvarende Forbrukerrådet Både hjelpeintervensjon og partshjelp Nemnda gis kompetanse til å idømme oppreisning


Laste ned ppt "Www.advokatfroland.no Advokatfirmaet Frøland & Co DA Oversikt over diskrimineringssaker behandlet i domstolene Else Leona McClimans."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google