Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Advokatfirmaet Frøland & Co DA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Advokatfirmaet Frøland & Co DA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Advokatfirmaet Frøland & Co DA
Oversikt over diskrimineringssaker behandlet i domstolene Else Leona McClimans Advokatfirmaet Frøland & Co DA

2 Disposisjon: Hvorfor Ombud/ Nemnd og domstoler?
Disposisjon: Hvorfor Ombud/ Nemnd og domstoler? Hva finnes av rettspraksis, og hva kan vi lære fra denne? En saksøkers erfaring fra domstolene Hva må til for å bruke domstolene? 2

3 To-sporet system: Ombud/ Nemnd og/ eller domstol Forvaltningssystem vs rettshåndhever 1. Alle saker kan føres rett til domstolen uten å gå veien om Ombud/ Nemnd 2. Rettens enekompetanse: trakassering & erstatning (x) LB av vs LG av 3

4 Saker behandlet av Ombud/ Nemnda før domstolen:
Saker behandlet av Ombud/ Nemnda før domstolen: Domstolen foretar full overprøving av saken: 1. Domstolen kan enten bruke Ombud/ Nemndas uttalelse/ -vedtak som bakgrunn/ bevis, eller ignorere (x) Hålogaland LMR dom ( ASD-HALO) – Bang-saken eller 2. Partene kan reise sak for domstolene mot Nemnda med påstand om ugyldighet av vedtak. (x1) Nemndas sak 17/ > LB av (x2) Nemndas sak 3/2003 -> TOSLO av 4

5 Rettspraksis om diskriminering
Rettspraksis om diskriminering Ca 47 nasjonale rettstvister siden 1978: Høyesterett: 7 dommer, 3 kjennelser ( ). Grunnlag: 5 kjønn, 2 religion, 3 organisasjonsfrihet Lagmannsrettene: 17 dommer, 1 kjennelse ( ). 12 fra 2003 allerede 3 i Grunnlag: 11 kjønn, ellers organisasjonsfrihet, alder, etnisitet, språk og funksjonshemming Tingrettene: 27 dommer ( , 16 fom. 2006). 10 dommer i Arbeidsretten hvor likestilling påberopt. EF-domstolens saker om kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne 5

6 Hovedpunkter om sakstyper:
Hovedpunkter om sakstyper: Kjønn som diskrimineringsgrunnlag, herunder seksuell trakassering Forbigåelse ved tilsetting Oppsigelsessaker: diskrimineringsgrunnlag i forhold til vurderingen av oppsigelsens saklighet, men Gulating LG av TNERO av Oslo tingrett (upublisert) TVI-OTIR/10 av 6

7 Hva kan vi lære av rettspraksis i diskrimineringssaker?
Hva kan vi lære av rettspraksis i diskrimineringssaker? 1. Alder: LA av særaldersgrense 62 år sjøml (Nye Kystlink), sluppet inn til HR. Asker og Bærum tingrett TVI-AHER/2 dom og kjennelse av – aldersgrense for piloter i SAS. Anket. LH kjennelse av (Widerøe) forlikt. Oslo tingrett TVI-OTIR/10 av (upublisert) forbigåelse pga alder Øst-Finnmark tingrett TOSFI av særaldersgrense sjøml 62 år Stavanger tingrett TSTVG av Statoil-dommen - særaldersgrense på 67 år i etablert praksis. Anket, men forlikt 7

8 Forts: Hva kan vi lære av rettspraksis i diskrimineringssaker?
Forts: Hva kan vi lære av rettspraksis i diskrimineringssaker? 2. Graviditet: Hålogaland LMR sak ASD-HALO av Bang-saken: i økonomisk tap, 150,000,- for ikke-økonomisk skade og saksomkostninger for begge retter. Oslo tingrett TOSLO av Gravidebarista ,- i erstatning, hvorav ,- var oppreisning. Tilkjent sakomk Drammen tingrett sak , dom av , anket og rettsforlikt v kjennelse i LB: ASI-BORG/03 av (Upublisert) ,- erstatning og ,- i oppreisning og saksomk. LE Lufthansa Men: Oslo tingrett: TVI-OTIR/10 dom av : gravide-diskriminering ble ikke vurdert, selv om anført fra saksøker 8

9 Forts: Hva kan vi lære av rettspraksis i diskrimineringssaker?
Forts: Hva kan vi lære av rettspraksis i diskrimineringssaker? 3. Erstatning Erstatning tilkjennes nesten ikke utover gravide-saker, men Rt Olderdalen. 4. Prosessrisiko og saksomkostninger Saksomkostninger nesten aldri delt når hovedsak tapes, men uttalelse i upublisert sak fra Oslo tingrett TVI-OTIR/10, dom av , samt Sporvognfører-saken, LB , og Musikklærerinnedommen, LE 9

10 Saksanlegg for domstolene viser at: Ikke ”rettskrav” tvl § 1-3(3), men enkeltsaker/ private søksmål. Lite hjelpeintervensjon, men (x) Rt Braathens (YS og PRIFO) (x2) Sak LB Tariffavgift (Fellesforbundet for sjøfolk) (x3) Sak LE Musikklærer (Norges Blindeforbund) Gruppesøksmål etter tvisteloven kap 35 lite brukt, men (x1) LE , dom av (x2) TVI-AHER/2 av (anket) 10

11 Mulig nytt diskrimineringsgrunnlag/ sekkekategori foreslått i NOU 2009:14: “andre liknende vesentlige forhold ved en person”: vil omfatte bla. kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (transpersoner), omsorg for nærstående (omsorgsoppgaver), helse, rusavhengighet, utseende, overvekt eller det at en person er straffedømt, samt alder utenfor arbeidsforhold I forhold til domstolsbehandling: ikke delt bevisbyrde, ikke objektivt erstatningsansvar. Reelt vern? 11

12 Erfaring fra sak behandlet i domstolene,
Erfaring fra sak behandlet i domstolene, Kjersti Bang: gravid, nybakt mor, jobbsøker, skaffet alternativ stilling, begynte i ny jobb, fikk ikke tilkjent erstatning for fremtidig tap - hva kreves? 12

13 Hva må til for å bruke domstolene?
Hva må til for å bruke domstolene? For enkeltpersoner: Økt mulighet/ tilgang til rettshjelpordninger. Gode forslag i rettshjelpsmeldingen, men trenger mer! Fritak for rettsgebyr i diskrimineringssaker Flere advokater som kan jus’en, som gjenkjenner en diskrimineringssak For ombudet/ Nemnda: Partshjelpsrolle utvides til å stille økonomiske garantier Prosessuelle rettigheter tilsvarende Forbrukerrådet Både hjelpeintervensjon og partshjelp Nemnda gis kompetanse til å idømme oppreisning 13


Laste ned ppt "Advokatfirmaet Frøland & Co DA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google