Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik jobber Posten med likeverdig arbeidsmiljø Kurs Likestillings- og diskrimineringsombudet Trondheim 05. oktober 2009 Roger Hauklien Seniorrådgiver Posten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik jobber Posten med likeverdig arbeidsmiljø Kurs Likestillings- og diskrimineringsombudet Trondheim 05. oktober 2009 Roger Hauklien Seniorrådgiver Posten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik jobber Posten med likeverdig arbeidsmiljø Kurs Likestillings- og diskrimineringsombudet Trondheim 05. oktober 2009 Roger Hauklien Seniorrådgiver Posten Norge AS Konsernstab HR

2 Likeverdig arbeidsmiljø 13/07/20142 Bakteppe Forretningsmessig HMS 2006 et vendepunkt i fokus Eksempler på tiltak – likeverdig arbeidsmiljø Resultater - Organisasjonsundersøkelser

3 13/07/20143 3 Posten i kontinuerlig utvikling ForvaltningOmstillingPosisjonering Nordisk vekst og industrialisering 199020052010 Bakteppe

4 2003: Høyt sykefravær og en uføreandel på 3 % av årsverkene pr år – en ond sirkel 13/07/20144 Bakteppe Høyt sykefravær 11 % Lite fokus på de friske – som blir sterkere belastet Høy rekruttering til langtidsfravær Høy rekruttering til uføretrygd Store utgifter knyttet til tjenestepensjons- ordningen. Tilnærmet selvassurandører.

5 Store omstillinger og nedbemanninger – etter prinsipp om ansiennitet gir økt snittalder 13/07/20145 Høy gjennomsnittsalder i Posten (44,3 år) Fare for høyere sykefravær dersom ikke tiltak settes inn Sist inn – først ut Sikrer at eldre arbeidstakere ikke blir skjøvet ut i arbeidsløshet/trygdeordninger Bakteppe

6 Likeverdig arbeidsmiljø 13/07/20146 Bakteppe Forretningsmessig HMS 2006 et vendepunkt i fokus Eksempler på tiltak – likeverdig arbeidsmiljø Resultater - Organisasjonsundersøkelser

7 13.07.20147 I 2006 begynte Posten og prioritere HMS langt høyere –fokus ble endret  ” Omstillingene i Posten har vært mange og omfattende. I en periode med nedbemanning og store forandringer har vi klart å videreutvikle både service og kvalitet. Men selv om sykefraværet har vist en positiv utvikling de seneste årene, er nivået fortsatt forhøyt, og dette er en påminnelse om at det gode, sunne arbeidsmiljøet hele tiden må være i fokus. Derfor vil vi i 2006 øke satsingen på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Målet er å få en betydelig nedgang i sykefraværet, samt redusere antall uføre å redusere og arbeidsskader i produksjonen” – Dag Mejdell, konsernsjef (årsrapport 2005)  HMS skal være øverst på agendaen i alle ledermøter og andre viktige møter  HMS mål i alle bonusavtaler for ledere på høyt nivå 2006 et vendepunkt i fokus

8 Eksempler på hvordan fokus har kommet til uttrykk fra konsernsjef Dag Mejdell og ute i det ytterste ledd i organisasjonen 13/07/20148 2006 et vendepunkt i fokus

9 Likeverdig arbeidsmiljø 13/07/20149 Bakteppe Forretningsmessig HMS 2006 et vendepunkt i fokus Eksempler på tiltak – likeverdig arbeidsmiljø Resultater - Organisasjonsundersøkelser

10 Posten skal være i fremste rekke til å vektlegge HMS i all organisasjons- og forretningsutvikling  Egen visjon for HMS-arbeidet i Posten tatt inn i Postens HMS-måldokument for perioden 2007 – 2011.  Forankret i Konsernpolicy for HR/HMS 13/07/201410 Forretningsmessig HMS

11 Likeverdig arbeidsmiljø 13/07/201411 Bakteppe Forretningsmessig HMS 2006 et vendepunkt i fokus Eksempler på tiltak – likeverdig arbeidsmiljø Resultater - Organisasjonsundersøkelser

12 Likeverdig arbeidsmiljø; Forebygging mot sykefravær (AML § 4 – 2) Målrettet i forhold til høy gjennomsnittsalder 13/07/201412 Eksempler på tiltak – likeverdig arbeidsmiljø Seniordager Utstyr og hjelpemidler Oversikt over hvilke oppgaver som kan være for de som trenger tilrettelagt arbeid 57 År 6 dager 60 år 12 dager 62 år 18 dager

13 Postmodellen for oppfølging av sykefravær, og veileder for tilrettelegging(AML § 4 - 6) 13/07/2014 13 Eksempler på tiltak – likeverdig arbeidsmiljø Periode 2 – 4 ukerInnen 6 uker en oppfølgingsplanPeriode 8 – 10 uker Innen 12 uker – Dialogmøte 1Periode 4 – 5 mndInnen 6 mnd – Dialogmøte 2 Periode 8 – 10 mnd Innen 12 mnd, sykepengeperiodens utløp Periode 15 – 18 – 21 -24 mnd

14 ØT: Postens største arbeidsplass hvor rundt 3100 medarbeidere, som representerer over 50 nasjonaliteter, får sin nye arbeidshverdag 13/07/201414  STILLEROM: Det blir tilrettelagt for ansattes religiøse liv og/ eller livssyn i et eget livssynsnøytralt rom avsatt til stillhet, bønn og meditasjon. Eksempler på tiltak – likeverdig arbeidsmiljø  STÅTOALETT: På Østlandsterminalen blir det lagt til rette for de kulturelle forskjellene for toalettbesøk.

15 13/07/201415 Tydelige holdninger i forhold til likeverd I stillingsannonser: Posten er opptatt av mangfold og ønsker å speile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I styrende dokumenter Rekrutteringsetikk Etiske retningslinjer Ledelsesprinsipper Eksempler på tiltak – likeverdig arbeidsmiljø

16 13/07/201416 Kompetanseheving på flere plan Lederpool – Utvikling av nye og potensielle ledere. Direkte henvendelse, med oppfordring om å søke, til medarbeidere med minoritetsbakgrunn. Dette for å sikre at vi speiler den etniske sammensetningen hos våre ansatte. For traineeopptak 2011 har vi kunngjort opptak også via: Ambisjoner.no Norskopplæring Posten har et uvurderlig samarbeid med Oslo kommune Mangfold og dialogkurs for ansatte Eksempler på tiltak – likeverdig arbeidsmiljø

17 Likeverdig arbeidsmiljø 13/07/201417 Bakteppe Forretningsmessig HMS 2006 et vendepunkt i fokus Eksempler på tiltak – likeverdig arbeidsmiljø Resultater

18 13.07.201418 Postens ambisjon er at sykefraværet skal være 6,3 % innen utgangen av 2011 * Sykefravær: Snitt per år Sykefravær % Sykefraværet i 2008 var 7,3 %, Ambisjon 2011; sykefravær 6,3 %, Resultater

19 Vi nærmer oss målet - sykefraværet i Posten- konsernet på nivå med fraværet i samfunnet for øvrig og trenden er fortsatt god 13/07/201419 Ikke korrigert for høyere gjennomsnittalder i Posten-konsernet. Posten-tallene inkluderer ansatte i Sverige og Danmark. Perioden Q1 2003 – Q1 2009 Posten-konsernet: Fortsatt positiv utvikling i Q2 2009 med et gjennom-snittlig sykefravær på 6,7 %. Resultater

20 13.07.201420 Antall uføre har gått drastisk ned. Posten Norge AS har en uførandel på 1 % av bemanning Uføre; snitt per år % Uføreårsverk av bemanning Snitt for 2008 var ~1,4 %, reduksjon i uføreandel på 47% Ambisjon 2011; uføreandel 1,0% Resultater

21 Postens Organisasjonsundersøkelse – Høy score, tross store omstillinger 13/07/201421 Resultater

22 Godt likeverdig HMS-arbeid lønner seg! 22 Resultater


Laste ned ppt "Slik jobber Posten med likeverdig arbeidsmiljø Kurs Likestillings- og diskrimineringsombudet Trondheim 05. oktober 2009 Roger Hauklien Seniorrådgiver Posten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google