Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likestilt Nord Norge Kvinnfolk og mannfolk og søringer og det som verre er… Gunhild Thunem KUN Nordfold 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likestilt Nord Norge Kvinnfolk og mannfolk og søringer og det som verre er… Gunhild Thunem KUN Nordfold 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likestilt Nord Norge Kvinnfolk og mannfolk og søringer og det som verre er…
Gunhild Thunem KUN Nordfold 2009

2 Regionalt senter for likestilling og mangfold
Startet opp allerede i da en innsåg at en trengte regionale aktører. Barne og likestillingsdep og kommunal og regional dep BLD og KRD bevilget midler til dette arbeidet. Prosjektet dekker syv fylkeskommuner våre og Hedmark og Oppland som likestillingssenteret på Hamar server. Fylkeskommunen har også gått inn med midler Jeg har ansvar for prosjektet i Nordland Troms og Finnmark Bjørnar Andreasen Nord og Sør Trøndelag Prosjektet skal grundig evalueres 10

3 Innvandring Nordland 4,2 % Troms 5,4 % Finnmark 6,7 % Landssnitt 8,8 %
Oslo 20,2 %

4

5

6 Nordområdesatsinga Nordområdene er i Soria Moria-erklæringen definert som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene fremover. Strategien er lagt frem i eget plandokument; Regjeringens nordområdestartegi (2006). Her heter det: ”Den overordnede målsetting for regjeringens politikk er å skape bærekraftig vekst og utvikling i nordområdene. Dette handler om å legge forholdene til rette slik at folk i nord kan bygge en tilværelse i levedyktige lokalsamfunn, med fremtidsrettede arbeidsplasser, gode helse- og utdanningstilbud og rike natur- og kulturopplevelser” (ibid.: 7). Nordområdesatsingen omfatter mange dimensjoner, hvor noen er langt mer synlige enn andre i offentlig debatt og myndighetenes fokus og prioriteringer. Debatten preges av næringer som petroleum, fiskeri, geopolitikk og ikke minst forsvaret; dette blir definert som sentrale aktører i nord. Samtidig oppgir næringslivet rekrutteringsproblemer og mangel på kompetanse i arbeidsmarkedet. Stor mobilitet i befolkningen (med sterke kjønns- og livsfasetrekk) gjør at fra- og tilflytting har stor samfunnsmessig betydning. Gjennomsnittlig utdanningsnivå blant unge kvinner ligger betydelig høyere enn hos menn, men et sterkt kjønnsdelt arbeidsmarked gjør at vekstnæringene i liten grad gjør seg nytte av dette. Unge mennesker flytter ut av landsdelen, og spesielt kvinner kommer i liten grad tilbake. Samtidig er primærnæringene, hvor vi finner sterk overvekt av menn uten formell utdannelse, under press. Uten å kunne dokumentere det kan dette kanskje være en av årsakene når det nå er dobbelt så mange arbeidsledige menn som kvinner i Finnmark.

7

8

9 Drop-outs Yrkesfag Allmennfag Kvinner/menn: Kvinner/menn: Nordland: 33,0/37,2 % 7,3/9,5 % Troms: 26,0/ 39,2 % 4,4/8,3 % Finnmark: 36,5/54,9 % 7,3/19,0 % (2003)

10 Kontaktperson Nordland, Troms og Finnmark
Ta kontakt! Kontaktperson Nordland, Troms og Finnmark Gunhild Thunem KUN I dette prosjektet ligger det at vi gir gratis veiledning til kommunen i forhold til rapporteringen. De som vil kan sende sine rapporter til meg, så kan jeg se på de.


Laste ned ppt "Likestilt Nord Norge Kvinnfolk og mannfolk og søringer og det som verre er… Gunhild Thunem KUN Nordfold 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google