Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle saker – tiltak, høringer, uttalelser. Likestillings- og diskrimineringsombudet Tiltak og høringer Kontroll av kommuner Idrettsrapporten Høring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle saker – tiltak, høringer, uttalelser. Likestillings- og diskrimineringsombudet Tiltak og høringer Kontroll av kommuner Idrettsrapporten Høring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelle saker – tiltak, høringer, uttalelser

2 Likestillings- og diskrimineringsombudet Tiltak og høringer Kontroll av kommuner Idrettsrapporten Høring Forslag om lovfesting av krisesentertilbudet

3 Likestillings- og diskrimineringsombudet Høringer Forslag til endringer i kommuneloven: –krav til kjønnsmessig balansert sammensetning av styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven –Skift/turnus –Aldersgrenser –Kundeklausuler/konkurranseklausuler CERD – rapportering Utlendingsloven – tiltak mot tvangsekteskap –Underholdskrav –Ny intervjuordning

4 Likestillings- og diskrimineringsombudet Uttalelser Etnisitet –Trakassering av pasient –Rekrutteringsbyrå –Campingplass Kjønn –Harstadsaken –Behandlingen i nemnda

5 Hva kan du oppnå ved å klage til ombudet? Brukerutvalget 19. november 2009

6 Likestillings- og diskrimineringsombudet Lovhåndheveren Diskrimineringsombudsloven Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven –Ikke rettslig bindende –Frivillig løsning

7 Likestillings- og diskrimineringsombudet Klagegangen Klage på diskriminering Innhenting av opplysninger Kontradiksjon Vurdering av saken Uttalelse

8 Likestillings- og diskrimineringsombudet Frivillig løsning Ombudet skal bidra til frivillig løsning Ombudet oppfordrer til frivillig løsning Ombudet følger opp partene Fører saken til endring? –For klager? –For samfunnet?

9 Likestillings- og diskrimineringsombudet Frivillig løsning - erfaringer Endret praksis –Endret uniformsreglement –Tilbud om fast stilling Endret stillingsannonse –Fjernet vilkår om kjønn og alder Økonomisk kompensasjon –Erstatning –Oppreisning

10 Likestillings- og diskrimineringsombudet Når ikke annet hjelper… Likestillings- og diskrimineringsnemnda –Partene selv Uenig med ombudet –Ombudet Kommer ikke til enighet

11 Likestillings- og diskrimineringsombudet Nemndas verktøy Pålegge stansning, retting –Ulovlige stillingsannonser –Likelønn Tvangsmulkt –Økonomisk sanksjon mot de motvillige

12 Likestillings- og diskrimineringsombudet Behov for andre sanksjoner? Forebyggende –Midlertidig forføyning? Reparerende –Oppreisning –Erstatning


Laste ned ppt "Aktuelle saker – tiltak, høringer, uttalelser. Likestillings- og diskrimineringsombudet Tiltak og høringer Kontroll av kommuner Idrettsrapporten Høring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google