Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slik sikrer Posten systematisk mangfoldsarbeid Kurs Likestillings- og diskrimineringsombudet Tromsø 12 oktober Roger Hauklien Seniorrådgiver Posten Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slik sikrer Posten systematisk mangfoldsarbeid Kurs Likestillings- og diskrimineringsombudet Tromsø 12 oktober Roger Hauklien Seniorrådgiver Posten Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slik sikrer Posten systematisk mangfoldsarbeid Kurs Likestillings- og diskrimineringsombudet Tromsø 12 oktober Roger Hauklien Seniorrådgiver Posten Norge AS Konsernstab HR

2 Systematisk mangfoldsarbeid 13/07/20142 Samarbeid med LDO - Fyrtårn Forankring Konkurransefortrinn Eksempler på tiltak - mangfold Rapportering - systematikk

3 13/07/20143 Vi gjennomfører nå en kampanje med LDO* som gir oss mye profilering og kompetansehevning  12 workshops for ansatte med kundekontakt og deres ledere holdes i 6 byer i løpet av september og oktober  HR medarbeidere, Konsern Advokatene, tillitsvalgte og S-HVO har deltatt på kurs om ny lovgivning  Posten Privat bidrar i en buttonkampanje. Henviser kundene til å lese mer om vårt mangfoldsarbeid på våre internettsider  Posten bidrar med foredrag om HMS og mangfoldsarbeidet på flere av kursene som LDO arrangerer for norske virksomheter i oktober  Synliggjøring av Postens mangfoldsarbeid i ulike eksterne nettsider og medier f. eks www.spekter.no, www.ldo.no, NRK Radio (Norgesglasset) Vi er midt i gjennomføringen av kampanjen * Likestillings- og diskrimineringsombudet Samarbeid med LDO - fyrtårn

4 Systematisk mangfoldsarbeid 13/07/20144 Forankring Konkurransefortrinn Samarbeid med LDO - Fyrtårn Eksempler på tiltak - mangfold Rapportering - systematikk

5 13/07/20145 Tydelige holdninger i forhold til likeverd I stillingsannonser: Posten er opptatt av mangfold og ønsker å speile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I styrende dokumenter Rekrutteringsetikk Etiske retningslinjer Ledelsesprinsipper Forankring

6 Systematisk mangfoldsarbeid 13/07/20146 Konkurransefortrinn Forankring Eksempler på tiltak - mangfold Rapportering - systmatikk Samarbeid med LDO - Fyrtårn

7 13/07/20147 Et godt mangfoldsarbeid bidrar til resultatet! Årsaker til at Posten satser på mangfoldsarbeid: Høyere krav fra medarbeidere Nye behov hos kundene Krav fra interessenter og kunder Arbeidskraftsutviklingen Globalisering Resultat vi ønsker å oppnå: Fornøyde kunder Lavere kostnader Større kreativitet Bedre lederskap Positivt omdømme Bedret mulighet til å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse Strategisk mangfolds- arbeid Konkurransefortrinn

8 Systematisk mangfoldsarbeid 13/07/20148 Eksempler på tiltak - mangfold Forankring Konkurransefortrinn Rapportering - systematikk Samarbeid med LDO - Fyrtårn

9 Mangfoldspåstand inn i organisasjonsundersøkelsen 13/07/20149 Spørsmålet vi har tatt inn i undersøkelsen er: ”Min enhet gjenspeiler lokalsamfunnet rundt oss når det gjelder etnisk og kulturell bakgrunn.” Utgangspunktet for spørsmålet/påstanden vi foreslår er Postens retningslinjer for rekruttering og ansettelse. Der heter det: ”Posten har som personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen når det gjelder kulturelt mangfold…..” Eksempler på tiltak - mangfold

10 Språkopplæring 13/07/201410 Norskopplæring Posten har et uvurderlig samarbeid med Oslo kommune Eksempler på tiltak - mangfold

11 Internrekruttering er et virkemiddel for å øke andel av ledere med innvandrerbakgrunn  Sikrer intern rekrutteringstilgang av kvalifiserte ledere til 1. og 2. linjeledelsesnivå  Kjører 25 lederkandidater gjennom et standardisert 6 mnd. program  Tilbyr opplæring i kombinasjon med hospitering, coaching og kursing innen Postens mål og utfordringer.  Bruk av tilsvarende program i andre deler av konsernet bør vurderes 13/07/201411 Lederpoolen i ROA* er et eksempel på fungerende tiltak Erfaringene fra ROA er gode * Region Oslo/Akershus i Distribusjonsnett – Jeg hadde aldri blitt leder dersom det ikke hadde vært for lederpoolen, sier Thi Kim på Postens Godsenter i Oslo Eksempler på tiltak - mangfold

12 13/07/201412 Spissing av kunngjøring av vår konserntraineeordning - et virkemiddel for å øke andel ledere med innvandrerbakrunn Eksempler på tiltak - mangfold Kilde; www.ambisjoner.no

13 Systematisk mangfoldsarbeid 13/07/201413 Rapportering - systematikk Forankring Konkurransefortrinn Eksempler på tiltak - mangfold Samarbeid med LDO - Fyrtårn

14 Mangfoldsrapportering – Hvordan har Posten løst det for årsrapport 2008 13/07/201414 Rapportering - systematikk

15 HMS: Rapportering i tall og prosa 13/07/201415 Rapportering - systematikk

16 Kjønnsdelt statistikk - LIKESTILLINGSLOVEN HvaDivisjonKonsernstabHR-senteret Lønn – oppdelt på nivå og stillingskategori For norske datterselskap Sammenstiller fra divisjon og HR-senteret for konsernets årsrapport For morselskap (inkl. divisjonene ekskl. datterselskap) Ledere fordelt på ledernivå Arbeidstid – heltid/deltid Uttak av permisjon fordelt på type permisjon Personalpolitiske satsninger som for eksempel; Seniordager, videreutdanning/kompetanseheving Sykefravær Overtid Skift/turnusarbeid 16 Frekvens: Årlig i årsmelding

17 Rapporteringsplikt DISKRIMINERINGSLOVEN OppgaveDivisjonKonsernstab Lage en kort beskrivelse av tiltak som planlegges gjennomført: Definisjon av tiltaket Mål med tiltaket Beskrivelse av tiltaket Tidsplan Kvantitative mål beskrives (i tall) Lage beskrivelse av planlagte tiltak i norske datterselskap og/eller egen divisjon. Beskrive tiltak som er planlagt og som er konserngjennomgripende. Lage sammenfattende tekst til årsrapporten for hele konsernet. Basert på beskrivelsene fra divisjonene Lage en kort beskrivelse av tiltak som er gjennomført: Definisjon av tiltaket Mål med tiltaket Beskrivelse av tiltaket Hva er oppnådd Kvantitative resultat beskrives (i tall) Lage beskrivelse av gjennomførte tiltak i norske datterselskap og/eller egen divisjon. Beskrive tiltak som er gjennomført og som er konserngjennomgripende. Lage sammenfattende tekst til årsrapporten for hele konsernet. Basert på beskrivelsene fra divisjonene 13/07/201417 Frekvens: Årlig i årsmelding

18 Systematisk endringsarbeid (LEAN) 18


Laste ned ppt "Slik sikrer Posten systematisk mangfoldsarbeid Kurs Likestillings- og diskrimineringsombudet Tromsø 12 oktober Roger Hauklien Seniorrådgiver Posten Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google