Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kun senter for Kunnskap og Likestilling. 2 Hvorfor systematisk likestillingsarbeid? Nødvendig for å sikre at like kvalifikasjoner virkelig betyr i praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kun senter for Kunnskap og Likestilling. 2 Hvorfor systematisk likestillingsarbeid? Nødvendig for å sikre at like kvalifikasjoner virkelig betyr i praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kun senter for Kunnskap og Likestilling

2 2 Hvorfor systematisk likestillingsarbeid? Nødvendig for å sikre at like kvalifikasjoner virkelig betyr i praksis like muligheter Nødvendig for å synliggjøre ulemper og problemområder [dvs. innsatsområder] Nødvendig for å overvinne barrierer mot likestilling Gir et mangfold som også er et fellesskap

3 3 En likestilt rekruttering handler om 2 ting Forståelsen av hvordan annerledeshet omdannes til ulemper –(kvinner, etniske minoritet, funksjonshemmet, senior, seksuell minoritet) Kvaliteten av rekrutteringsarbeidet –Alt handler om profesjonalisering av personalpolitikken

4 Likestillingssirkelen – metode for arbeidet Sette mål Vurdere Ansvarliggjøre Gjennomføre tiltak for å fremme likestilling Statusrapport Systematisere fakta Evaluere tiltak

5 Systematisk mangfoldsrekruttering

6 Formål - rekruttering Sikre en mangfoldig og likestilt arbeidsplass. Gjennom å: Fjerne direkte diskriminerende praksiser Endre rutiner for å sikre at kompetanse blir sett – og ikke anderledeshet Positiv særbehandling og andre aktive mangfoldstiltak som tar sikte på å rekruttere flere fra grupper som i dag er underrepresentert

7 Utfordringer Rekruttering er en arena for forutinntatte oppfatninger Ubevisste/bevisste holdninger om hvilke grupper eller kjønn som passer til ulike arbeidsoppgaver Dagens rutiner oppfattes som rettferdige og nøytrale fordi de er utformet i dialog med de ansatte som allerede er innenfor Ensidige arbeidsplasser er ikke alltid klar til å takle mangfold

8 Fakta om situasjonen Kjønnsdelt oversikt over ansatte fordelt på nivåer og avdelinger Analysere utfordringer og tilstand for personer med etnisk minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne Oversikt over virksomhetens rekrutteringsrutiner Oversikt over og evaluering av eksisterende tiltak for mangfold

9 Skjema for tiltak MålAnsvarInvolverteRessurserTidsplan Fast rekrutterings- manual for mangfold Mangfolds- erklæring Kalle underreprese nterte grupper inn til intervju Tilrettelegging samtaler etter ansettelse

10 Evaluering Oppsummere resultater Oppsummere erfaringer fra involverte Oppsummere gjennomføring Foreslå nye tiltak

11 Systematisk likestillingsarbeid Vurdere Sette mål Fordele ansvar Gjennomføre tiltak for å fremme likestilling Statusrapport Systematisere fakta Evaluere tiltak Lærer av erfaringer Systematiser det som fungerer Inkluderer mangfold og likestilling i vanlig personalpolitikk

12 LDOs hjelpemidler Håndbok Skjema for gjennomføring av arbeidet Rapporteringsmal SaLDO Praksis Nettsider

13 Regionalt senter for likestilling og mangfold (ansvar for de fem nordligste fylkene) Prosjekt ut 2011

14 KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Bjørnar Andreassen 99467490

15 Oppgave 1 15

16 Oppgave 2 16

17

18

19 Oppgave 3 Språkkrav En leder mener at de trenger en ansatt som har norsk som morsmål. Mange av de ansatte snakker gebrokkent norsk. Enkelte kunder har klaget på dette. Lederen utlyser den ledige stillingen med krav til norsk som morsmål. Er dette diskriminering? [pro-kontra argumentasjon]

20 Oppgave 4 Gi meg tre grunner til at det er vanskelig å bedre likestillingen eller mangfoldet på jobben Hvordan kan man overvinne disse vanskelighetene?

21 Oppgave 5 Gi meg eksempler på vellykkete tiltak - endringer


Laste ned ppt "Kun senter for Kunnskap og Likestilling. 2 Hvorfor systematisk likestillingsarbeid? Nødvendig for å sikre at like kvalifikasjoner virkelig betyr i praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google