Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSLO POLICE DISTRICT MANGFOLD OG LIKESTILLING LØNNS OG ARBEIDSBETINGELSER Personal og fagutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSLO POLICE DISTRICT MANGFOLD OG LIKESTILLING LØNNS OG ARBEIDSBETINGELSER Personal og fagutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSLO POLICE DISTRICT MANGFOLD OG LIKESTILLING LØNNS OG ARBEIDSBETINGELSER Personal og fagutvikling

2 OSLO POLICE DISTRICT 13.07.2014 Side 2 LØNNS OG ARBEIDSBETINGELSER Foreldrepermisjon for alle ansatte Handlingsplan for mangfold og likestilling Personal og fagutvikling

3 OSLO POLICE DISTRICT 13.07.2014 Side 3 Foreldrepermisjon Personalprogram for ansatte i forbindelse med foreldrepermisjon Kom i 2005, den gang ”gravid i politiet” -operative kvinner -få disse tilbake i samme tjeneste -fortsatt viktig målsetting 2010 – nyrevidert program som skal fange alle ansatte med permisjon over 5 mnd. -Pålagte medarbeidersamtaler -Råd og vink til alle som skal ut i foreldrepermisjon -God veiledning for arbeidsgiver som skal tilrettelegge tjenesten for ansatte som er gravide -Forebygge og redusere sykefravær

4 OSLO POLICE DISTRICT 13.07.2014 Side 4 -Mulighet for kompetanseheving (kurs, etter og videreutdanning, hospitering på annen avdeling -Tilrettelegging for å ivareta den gravide på arbeidsplassen – minst mulig risikofylt og belastende arbeid. (eksempel på tjenesteliste) -Bedre oppfølging – informasjon om kurs og andre aktiviteter. (valgfritt) – 10 dg. -Planmessig tjeneste - kompetansebasert lønnssystem. Forankret i sentrale avtaler. 6 mnd -3 års tjeneste i lønnssystemet. -Bibliotek Målsetningen for den gravide og tjenestestedet må være at hun fortsetter å være en ressurs og gis mulighet for å utvikle sin kompetanse. -Menn som tar større del av permisjonen

5 OSLO POLICE DISTRICT 13.07.2014 Side 5 Hvordan oppnår vi ønsket bruk av programmet Programmet ligger på politinettet vårt Vi reiser rundt på de forskjellige avdelinger, stasjoner og informerer om programmet på ledermøter, seminarer, samlinger osv. Vi håper å få til en rapportering på bruken Vi er tilgjengelig for spørsmål, hjelp, informasjon ved behov

6 OSLO POLICE DISTRICT 13.07.2014 Side 6 HANDLINGSPLAN FOR MANGFOLD OG LIKESTILLING Likestillingsarbeidet handler ikke lenger kun om likestilling mellom kvinner og menn. Det handler om at vi alle skal behandles som likeverdige uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge, etnisitet, religion mv. En handlingsplan alene er ikke nok til å løse samfunnets utfordringer på disse områdene. Et inkluderende samfunn, der alle har like plikter, rettigheter og muligheter, oppnår vi først når hver enkelt av oss bidrar gjennom å bryte ned egne og andres fordommer. Formålet med handlingsplanen er å øke bruken og forståelsen av mangfoldet i Oslo PD. Planen synliggjør satsingsområder og har en rekke tiltak. Det er viktig at alle bidrar til å nå de målene vi har satt oss i planen. Det er rettet et særskilt ansvar mot ledere om å forholde seg til, kunne håndtere og bruke mangfoldet blant egne medarbeidere på en god måte. Offentlige tjenester må tilrettelegges og tilpasses til de ulike behov som finnes i befolkningen. Det er derfor viktig at mangfoldet i befolkningen også gjenspeiles i politietaten. Lykke til i likestillingsarbeidet! Personal og fagutvikling


Laste ned ppt "OSLO POLICE DISTRICT MANGFOLD OG LIKESTILLING LØNNS OG ARBEIDSBETINGELSER Personal og fagutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google