Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS – Økonomisk styring Business Analysis and Performance Management Presentert av Iver Bragelien, NHH 8. april 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS – Økonomisk styring Business Analysis and Performance Management Presentert av Iver Bragelien, NHH 8. april 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS – Økonomisk styring Business Analysis and Performance Management Presentert av Iver Bragelien, NHH 8. april 2014

2 Hva er økonomisk styring?
1. Forstå verdiskaping Produkt, kunder, prosjekter, avdelinger og bedrifter 2. Øke verdiskaping Ta gode beslutninger (investeringer, produkt-/markedsposisjonering, prising og produksjons-, innkjøps- og lagerholdsstrategi) Styre andre (organisering, kravsetting, oppfølging, budsjettering, balansert målstyring, resultatmåling, internprising og insentiver) 3. Rapportere verdiskaping Finansregnskap og revisjon (intern utarbeidelse og ekstern analyse)

3 Kursene kan deles inn i fire tema
Hvordan måle og analysere lønnsomhet? Hvordan organisere og styre verdiskaping? Hvordan forbedre produksjon og logistikk? Hvordan rapportere og analysere finansiell informasjon? Noen kurs kan passe inn under flere tema.

4 1. Måle og analysere lønnsomhet
KJERNE BUS401 Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising Høst BUS444 Økonometri for regnskap og økonomisk styring Vår BUS420 Strategisk økonomistyring – i teori og praksis Vår BUS422 Investeringsanalyse Vår BUS441 Konkurranseanalyse Høst BUS442 Konkurranserett Høst BUS427 Advanced management accounting Vår BUS429 Dynamic pricing and revenue optimization Høst METODE FORDYP- NING VIDERE- GÅENDE

5 2. Organisere og styre verdiskaping
KJERNE BUS400 Styring av større foretak / Management Control Høst/Vår BUS444 Økonometri for regnskap og økonomisk styring Vår STR402/405 Methodology for master thesis / Metode for masterutredningen Høst/Vår BUS420 Strategisk økonomistyring Vår STR435 Personalpolitikk og incentiver Vår BUSXXX Sustainable business models Høst BUS445 Social studies of accounting Vår BUS438 Strategisk outsourcing og franchising Vår FIE441 Taxes and business strategy Vår BUS427 Advanced management accounting Vår BUS428 Økonomisk organisasjonsteori Vår METODE FORDYP- NING VIDERE- GÅENDE

6 3. Bedre produksjon og logistikk
KJERNE BUS403 Supply chain management Høst BUS444 Økonometri for regnskap og økonomisk styring Vår ENE420 Decision modelling in business Høst BUS423 Simulation of business processes Høst BUS432 Operasjonell planlegging Vår BUS438 Strategisk outsourcing og franchising Vår BUS429 Dynamic pricing and revenue optimization Høst METODE FORDYP- NING VIDERE- GÅENDE

7 4. Rapportering, revisjon og analyse
KJERNE BUS402 Finansregnskap Høst BUS444 Økonometri for regnskap og økonomisk styring Vår BUS424 Strategic financial statement analysis Høst BUS425 Regnskapsanalyse og verdsettelse Høst BUS440 Rekneskapsanalyse og verdsetjing Vår BUS426 Revisjon / Auditing Høst/Vår BUS435 Regnskap og budsjettering i off. organisasjoner Vår INB421 Int. business and non-business accounting Høst BUS445 Social studies of accounting Vår BUS430 Avansert rekneskapsanalyse og verdsetjing Høst BUS443 Advanced auditing Høst METODE FORDYP- NING VIDERE- GÅENDE

8 Kjernekurs Metodekurs Dere må ta minst to kjernekurs – gjerne flere
Omhandler sentrale tema i økonomisk styring Kjernekursene skal tas i 1. eller 2. semester Metodekurs Vil være nyttige for arbeidet med utredningen Valg av kurs avhenger av hva du skal skrive om Metodekurs bør være tatt før du begynner å skrive

9 Velkommen til profilen
Bli gode på hvordan verdiskaping kan måles, analyseres, styres og rapporteres!


Laste ned ppt "BUS – Økonomisk styring Business Analysis and Performance Management Presentert av Iver Bragelien, NHH 8. april 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google