Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte for utreisende Bachelorstudenter vår- eller høstsemesteret 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte for utreisende Bachelorstudenter vår- eller høstsemesteret 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte for utreisende Bachelorstudenter vår- eller høstsemesteret 2011

2 Internasjonalt kontor Ansvarlig for studentutveksling på NHH CEMS MIM / Master / Bachelor / Doble grader Kontorer til venstre når man kommer inn hovedinngangen Nettside: http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling.aspx E-post: int.stud@nhh.noint.stud@nhh.no

3 3 Internasjonalt kontor John Andersen Nina Gry Stein Lena Håre Yngvild Hjetland Stella Gjerstad (frå 01.10.2010) Norunn Økland Ole Johan Berge Hilde Bottolfsen

4 4 Dagens program Søkning og uttak til studentutveksling Rollen som utvekslingsstudent Kontakt med NHH Godkjenning av kurs og eksamener Stipend/lån Praktiske forhold Studentrapport Videre prosedyre

5 5 Søkning og uttak til studentutveksling Mottatt 172 søknader Tildelt 145 plasser Betinget opptak Er du i tvil om du skal reise? –eksamensplan –motivasjon –realistisk beslutning –akademisk kalender

6 6 Rollen og utbytte som utvekslingsstudent Faglig Språklig Sosial Kulturell Ambassadør for NHH

7 7 Kontakt med Internasjonalt kontor Utenlandsk adresse, telefonnummer og e-post skal registreres på NHH sin studentweb så snart det er mulig. Betale semesteravgift på NHH det semesteret du er ute, og melde deg opp til kursa du skal ta. Bruk kodene for valgfrie kurs, uavhengig av hvilke kurs du faktisk skal gjennomføre i utlandet (UTV010, UTV020, UTV030, UTV040) Hold deg oppdatert på frister for betaling av semesteravgift, oppmelding til eksamen, og sjekk samlesiden for intern informasjon til studentene regelmessig: http://www.nhh.no/studentar/ Innlevering av kontrakt om utvekslingsopphold innen tirsdag 31. august

8 8 Studentrapport Alle studenter må skrive studentrapport etter utvekslingsoppholdet, og sende denne til: int.stud@nhh.noint.stud@nhh.no Frist: 3 uker etter at utvekslingsoppholdet er avsluttet Rapporten blir lagt ut på NHH sine websider. Skriv gjerne rapport sammen med studenter som har vært på samme lærested det aktuelle semesteret NB: Du forplikter deg til å levere inn rapport når du signerer kontrakten!

9 9 Forhåndsgodkjenning av kurs Omfang: 4 kurs à 7,5 studiepoeng Nivå; undergraduate/intermediate/2. og 3. årskurs (ikke introduksjonskurs) Valgfrie økonomisk-administrative kurs (VOA-fag m.m.) Valgfrie allmenne kurs (språk, kultur, data, sosiologi, historie, media, psykologi m.m.) Obligatoriske kurs (SOL010, SOL020, SOL030, SOL040, SAM020, SAM030, SAM040, BED020, BED030, BED040, INT010) http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass/innpassing-av-studiet.aspxhttp://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass/innpassing-av-studiet.aspx

10 10 Normalplan for Bachelor-studiet Obligatoriske kurs Valfrie allmenne kurs Valfrie økonomisk/ administrative kurs 1.sem (Høst) IØA010 Introduksjon til øk.adm.analyse IKE010 Introduksjonskurs i etikk MET020 Matematikk for økonomer BED011 Kostnads- og inntektsanalyse MET030 Databehandling for økonomer 2.sem (Vår) SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi MET040 Statistikk for økonomer BED015 Bedriftsøkonomiske beslutninger Valgfag 3.sem (Høst) SAM020 Videregående mikroøkonomi SOL010 Markedsføring BED020 Finansregnskap Valgfag 4.sem (Vår) INT010 Anvendt metode SOL020 Psykologi og ledelse BED030 Investering og finans Valgfag 5.sem (Høst) SAM030 Int. handel og øk.vekst SOL030 Organisasjonsteori VOAValgfag 6.sem (Vår)SAM040 Makroøkonomi SOL040 Strategi og ledelse BED040 Økonomisystem og styring VOA

11 11 Søknadsskjema kursgodkjenning Søknadsskjema for godkjenning av utvekslingsopphold som en integrert del av Bachelor-studiet ved NHH er tilgjengelig på: http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass/søknad-om-førehandsgodkjenning.aspx http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass/søknad-om-førehandsgodkjenning.aspx Søknad med nødvendig dokumentasjon til Internasjonalt kontor: Lena.Hare@nhh.no (Australia, New Zealand)Lena.Hare@nhh.no Yngvild.Hjetland@nhh.no (USA, Canada, Storbritannia, Italia, Nederland, Portugal og Spania)Yngvild.Hjetland@nhh.no Stella Gjerstad (frå 01.10.2010) (Chile, Frankrike, Tyskland, Belgia, Østerrike, Estland, Singapore, Japan) Søknader sendes til Nina.Stein@nhh.no Nina.Stein@nhh.no Nina.Stein@nhh.no (Norden)Nina.Stein@nhh.no Kursgodkjenning avklares i god tid før studieopphold påbegynnes

12 12 Endelig godkjenning av kurs Forhåndsgodkjenning må være avklart Karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet må dokumentere bestått eksamen Levere inn rapport frå utvekslingsoppholdet Internasjonalt kontor registrerer fritak for kurs, og melder fra til Studieadministrasjonen og Lånekassen om dette. Internasjonalt kontor videresender karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet samt bekreftelse på endelig fritak for kurs.

13 13 Stipend og lån Stipend Erasmus-stipend (kan mottas en gang i løpet av studiet) Ca. kr.2500 per måned. Nordplus-stipend Ruhrgas-stipend for studenter som reiser til Tyskland. Søknadsfrist i februar 2011: www.forskningsradet.no/iswww.forskningsradet.no/is Stipendene kan ikke kombineres.

14 Lånekassen (blankett D) 13.07.201414 Du fyller selv ut blanketten Internasjonalt kontor må signere og stemple blanketten Må legges ved lånekassesøknaden Kan lastes ned på Lånekassen sine nettsider: http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Skjema- og-brosjyrer/Skjema/ http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Skjema- og-brosjyrer/Skjema/ NB: Lånekassen krever at du skal ta et fulltidsstudium (tilsvarende 30 norske studiepoeng) for å tildele støtte Andre vedlegg til lånekassesøknad: Hvis skolepenger: opptaksbrev eller annen skriftlig dokumentasjon fra vertsuniversitet som bekrefter sum i lokal valuta (NB: kopi av e-post/link til nettside eller liknende er ikke gyldig) Hvis språkkurs: bekreftelse på opptak fra språkskole der det fremgår at språkkurset innfrir de krav Lånekassen stiller for å tildele støtte

15 15 Finansiering fra Lånekassen basisstøtte (8 760 kroner i stipend og lån per måned) reisetillegg til en reise tur-retur fra Norge til studiestedet ved opphold på under seks måneder. Reisetillegget blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån skolepengestøtte (opptil 55 975 kroner per semester til utdanning utenfor Norden). Skolepengestøtten er stipend og lån til hel eller delvis dekning av skolepenger/kursavgift. De første 28 110 kronene gis med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån. Støtte utover dette gis som lån, opptil en grense på maksimalt 54 975 kroner per semester Tilleggstipend:http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og- lan/Utland/Hvor-mye/Tilleggsstipend/#kan du fa

16 16 Språkstipend fra Lånekassen Tar du delstudier i et ikke-engelskspråklig land, kan du få 16 130 kroner i språkstipend til et forberedende språkkurs. Du kan ikke få språkstipend dersom undervisningsspråket er engelsk. Språkkurset må vare i minst fire uker og ha minst 15 undervisningstimer per uke. Det er et vilkår at språkkurset tas i forkant av delstudiet, og at du er tatt opp i utdanningen. Krav om fulltidsstudium på utveksling, ikke undervisning på engelsk (i sin helhet).

17 Praktiske forhold før utreise Følg instrukser fra lærestedet –Fylle ut søknadsskjema (online reg. etc.) –Fremskaffe nødvendig dokumentasjon (karakterutskrift, anbefalingsbrev, motivasjonsbrev etc) –Kursregistrering –Innkvartering –Språkkurs etc Sjekkliste før avreise på nett: http://nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått-plass/sjekkliste- før-avreise.aspxhttp://nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått-plass/sjekkliste- før-avreise.aspx Forsikring/folketrygd EU/EØS land: Europeisk Helsetrygskort (www.nav.no)www.nav.no Andre land: Trygdebevis fra Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (FFU) - link gjennom Lånekassen Reise-/ulykkesforsikring, sjekk: www.ansa.no og www.sivilokonomene.nowww.ansa.nowww.sivilokonomene.no Orienter deg om visum/oppholdstillatelse Vaksiner (www.reisemedisin.no)www.reisemedisin.no 13.07.201417

18 Søknadsprosess til vertsuniversitetet Informasjon frå vertsuniversitetet eller frå Lena Håre Søknadsfrist Karakterutskrift CV Bilete Kopi av pass Statement from NHH Academic reference/Letter of Recommendation Statement of Purpose/Personal Letter of Motivation Medical Statement Proof of Insurance Financial Guarantee/Bank Statement Bekreftelser på språkkunnskaper 18

19 19 Videre prosedyre Kontakt studieveileder for å sette opp kursplan for resten av studiet Kontrakt til Internasjonalt kontor Vil motta informasjon fra det utenlandske lærestedet Mer info: Internasjonalt kontor (nettsidene våre!) Utvekslingsstudenter, både norske og internasjonale Det utenlandske lærestedet – sjekk hjemmesiden på nettet

20 20 Spørsmål? LYKKE TIL!


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte for utreisende Bachelorstudenter vår- eller høstsemesteret 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google