Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SAMFUNNSØKONOMI Profilinformasjon Kjell G. Salvanes Gernot Doppelhofer 18.4.2012 There are two kinds of economists; Those who don’t know what will happen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SAMFUNNSØKONOMI Profilinformasjon Kjell G. Salvanes Gernot Doppelhofer 18.4.2012 There are two kinds of economists; Those who don’t know what will happen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SAMFUNNSØKONOMI Profilinformasjon Kjell G. Salvanes Gernot Doppelhofer 18.4.2012 There are two kinds of economists; Those who don’t know what will happen and those who don’t know that they don’t know. John Kenneth Galbraith (Samfunns) Økonom

2 2 Hvorfor Samfunnsøkonomi? Fordi samfunnsøkonomi er GØY- en måte å tenke på!Fordi samfunnsøkonomi er GØY- en måte å tenke på! Fordi samfunnsøkonomi er NYTTIG!Fordi samfunnsøkonomi er NYTTIG! –Konkurransetilsynet, Finansdepartementet, Norges Bank, Verdensbanken, IMF, Statoil, Hydro –Analysebyrå – AC Nielsen, Konsulentselskap – MCKinsey, prisingsansvarlig i de store kjedene, megler og forvaltningstjenester, senior økonom i DnB NOR markets, kommersiell direktør i Norwegian… –Analysebyrå – AC Nielsen, Konsulentselskap – MCKinsey, prisingsansvarlig i de store kjedene, megler og forvaltningstjenester, senior økonom i DnB NOR markets, kommersiell direktør i Norwegian… –Ledere må ha perspektiver! Masterprofilen i samfunnsøkonomi gir deg perspektivene …og fordi det er en LITEN profil!…og fordi det er en LITEN profil!

3 3 Inga Larsdottir Søreide og Silje Marøy Sandstad, bachelor NHHInga Larsdottir Søreide og Silje Marøy Sandstad, bachelor NHH ”Vi har valgt samfunnsøkonomi fordi det gir økt forståelse for samfunnsutviklingen, nasjonalt og internasjonalt. Denne forståelsen er viktig i næringslivet, og åpner opp for mange interessante jobber i nasjonale og internasjonale organisasjoner. Profilen har gitt oss muligheten til å bli involvert i et spennende forskningsprosjekt som brakte oss til Tanzania og Uganda.””Vi har valgt samfunnsøkonomi fordi det gir økt forståelse for samfunnsutviklingen, nasjonalt og internasjonalt. Denne forståelsen er viktig i næringslivet, og åpner opp for mange interessante jobber i nasjonale og internasjonale organisasjoner. Profilen har gitt oss muligheten til å bli involvert i et spennende forskningsprosjekt som brakte oss til Tanzania og Uganda.”

4 4 Veiledning med prosjektleder…

5 5 Samfunnsøkonomi i Klubben “Ville bare si takk for et meget bra og givende arrangement i Campus på torsdag. Synes dere klarte å vise frem flere fine og spennende muligheter for de som vurdere å ta samfunnsøkonomi master, og oss som har valgt samfunnsøkonomi som minor.”“Ville bare si takk for et meget bra og givende arrangement i Campus på torsdag. Synes dere klarte å vise frem flere fine og spennende muligheter for de som vurdere å ta samfunnsøkonomi master, og oss som har valgt samfunnsøkonomi som minor.”

6 Og jobb i staten er jo dødskjedelig… 6 Ellen Aamodt og Live Albriktsen, ferdig vår 2009, arbeider nå i henholdsvis Olje- og Energidepartementet og Nærings- og Handelsdepartementet – begge med master i samfunnsøkonomi. DN, tirsdag 12.04.2010

7 Og det var nok vanskelig å få jobb? Ellen og Live søkte omtrent som alle de andre som kom ut 2009!Ellen og Live søkte omtrent som alle de andre som kom ut 2009! 7

8 8 Kursstruktur 6+4+2-modellen (som i andre profiler); altså6+4+2-modellen (som i andre profiler); altså 2 obligatoriske kurs (ECO 402 og SAM 451)2 obligatoriske kurs (ECO 402 og SAM 451) + 4 andre kurs i SAM-profilen+ 4 andre kurs i SAM-profilen + 4 kurs fra en annen profil+ 4 kurs fra en annen profil + 2 helt fritt+ 2 helt fritt

9 Samfunnsøkonomisk metode  Obligatoriske metodekurs   ECO 402 Econometrics (Høst, obligatorisk)   SAM 451 Samfunnsøkonomisk analyse (Vår, obligatorisk)  SAM bygger samhørighet på profilen  På SAM 451 møter du ’bare’ kullistene dine, her blir man kjent med profilen og folkene, her jobber vi sammen, presenterer sammen 9

10 I tillegg har du flere valgbare metodekurs   ECO 401 Optimisation and microeconomic theory (Høst)   SAM464 – Behavioral Economics (Høst 2012)   SAM476 - Samfunnsøkonomisk prosjektvurdering (Høst)   ECO 400 Decisions, Strategy and information (Høst)   ECO 433 Econometric Analysis and Applications (Høst) 10

11 En «natural» sammensatt profil: Grunnlagskurs  Grunnleggende kurs  Økonometri:   ECO 402 Econometrics (Høst, obligatorisk)   Mikroøkonomi:   ECO 401 Optimisation and microeconomic theory* (Høst)  Et makrokurs  FIE 403 Konjunkturanalyse (Vår) 11

12 Spesialisering: Næringsøkonomi og konkurransestrategi  SAM 475 Konkurransepolitikk (Høst)  BUS 442 Konkurranserett (Vår)  BUS 441 Konkurranseanalyse (Høst)  STR 421 Competitive Strategy (Vår)  MBM 425 Economics of advertising (Høst)  ECO 427 Næringsøkonomi* (Vår)  ETI 450 Corporate social responsibility (Vår)  SAM 460 Petroleum economics (Høst)  SAM 468 Fisheries economics (Vår) 12

13 Anvendt mikroøkonomi  SAM 400 Labor Economics (Vår)   SAM464 – Behavioral Economics(Høst 2012)  SAM 465 Development economics (Høst)  SAM 474 Velferdsstatens utfordringer (Vår)  ECO 427 Næringsøkonomi* (Vår)  (Høst)  SAM476 - Samfunnsøkonomisk prosjektvurdering (Høst)  SAM463 Økonomisk politikk i det 19. og 20. århundre (Høst) 13

14 Makroøkonomi  *FIE 403 Konjunkturanalyse (Vår)  FIE 421 Langsiktig makroøkonomisk analyse (Høst)  ECO 425 Internasjonal makroøkonomi* (Vår)  SAM 466 International economics (Vår)  SAM 474 Velferdsstatens utfordringer (Vår)  SAM 400 Labor Economics (Vår) 14

15 Høstens kurs ECO 402 EconometricsECO 402 Econometrics ECO 401 Optimisation and microeconomic theory SAM 476Samfunnsøkonomisk prosjektanalyseSAM 476Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse SAM 475 KonkurransepolitikkSAM 475 Konkurransepolitikk SAM 465 Development economicsSAM 465 Development economics SAM 451 Petroleum economicsSAM 451 Petroleum economics SAM463Økonomisk politikk i det 19. og 20. århundreSAM463Økonomisk politikk i det 19. og 20. århundre FIE 421 Langsiktig makroøkonomisk analyseFIE 421 Langsiktig makroøkonomisk analyse SAM 475 KonkurransepolitikkSAM 475 Konkurransepolitikk SAM 470 Konkurranseforhold i norske markederSAM 470 Konkurranseforhold i norske markeder BUS 441KonkurranseanalyseBUS 441Konkurranseanalyse MBM 425Advertising EconomicsMBM 425Advertising Economics 15

16 16 ECO 402 Econometrics Hva er økonometri?Hva er økonometri? –Lærer å tenke på hvordan en skal tenke på at noe «virker» - hva er den kausale effekten av – og hvordan måle dette når en ikke kan gjøre eksperiment. Hvor mye går etterspørselen ned når prisen settes opp?Hvor mye går etterspørselen ned når prisen settes opp? Hvor stor effekt har barnehager på framtidig utdanning?Hvor stor effekt har barnehager på framtidig utdanning? Hvor mye vil en renteendring påvirke privat konsum?Hvor mye vil en renteendring påvirke privat konsum? –Resultater fra økonometrisk analyse brukes i beslutningsprosesser både i næringsliv, offentlig forvaltning og politikk.

17 Og SAM 451… Dere får:Dere får: –Øve på hvordan man kan forske! –Løse case der dere kobler data og teori –Drilling i presentasjonsteknikk –Skrive (gruppevis) termpaper som blir veiledet som en ‘mini master’ –Bli kjent med de andre på profilen Dere blir godt ‘skodd’ for masteroppgavenDere blir godt ‘skodd’ for masteroppgaven 17


Laste ned ppt "1 SAMFUNNSØKONOMI Profilinformasjon Kjell G. Salvanes Gernot Doppelhofer 18.4.2012 There are two kinds of economists; Those who don’t know what will happen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google