Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte studentutveksling studieåret 2009/2010 Tirsdag 20. januar kl 16:15 i Aud. Dag Coward.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte studentutveksling studieåret 2009/2010 Tirsdag 20. januar kl 16:15 i Aud. Dag Coward."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte studentutveksling studieåret 2009/2010 Tirsdag 20. januar kl 16:15 i Aud. Dag Coward

2 Internasjonalt kontor v/NHH Ansvarlig for studentutveksling Ansvarlig for CEMS MIM John Andersen Norunn Økland Nina Hagen Astrid Foldal Nina Gry Stein Ole Johan Berge Studentassistenter: Svein Olav Svoldal Jeanette Vik

3 NHH - en internasjonal arena NHH´s internasjonale virksomhet får stadig større omfang –Har samarbeidet internasjonalt i lang tid på forskningssiden –Internasjonal studentutveksling vel etablert ved NHH NHH’s strategidokument –Studentutveksling: Målet om å øke andelen til 50% av studentene på masternivå allerede oppnådd –NHH’s deltakelse i CEMS (og PIM) er den viktigste innfallsporten til utveksling –Målsetting å få flere utenlandske studenter til NHH og slik bedre balansen mellom antall utreisende og antall innkommende studenter

4 NHH - en internasjonal arena –“Incoming”248 studenter (08/09) –“Outgoing”344 studenter (08/09) –Samarbeid med over 130 læresteder

5 Studentutveksling –Faglig utbytte - integrert del av NHH- studiet –Språklig utbytte –Sosialt utbytte –Kulturelt utbytte –Internasjonal erfaring –Arbeidsmarked

6 Kursvalg Studentutveksling - en integrert del av NHH-studiet Full semesterbelastning under utv.oppholdet: –30 studiepoeng –1 NHH-kurs = 7,5 studiepoeng

7 Kursvalg Master –Støttefag (minor) –4 kurs à 7,5 studiepoeng –Kurs innenfor NHH sin fagkrets

8 Søknadsprosedyre og -frist –Informasjon og søknadsskjema på nett –Internett: http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling.a spx –Studentrapporter –Studiehåndbøker/lærestedenes nettsider –Kontakt med utenlandske studenter ved NHH –Kontakt med tidligere utvekslingsstudenter

9 Søknadsprosedyre og -frist –Søknadsfrist 1. februar 2009 (kan levere inn søknad også 2. februar) –Søknadsskjema ligger på nettsidene våre –Motivasjon –CV på engelsk –Prioritering av læresteder –Dokumentasjon på evt. annen høyere utdanning –Tillatelse til å hente ut karakterutskrift (del av søknadsskjemaet) –Vurdering av søknadene og uttak

10 Uttakskriterier –Karakternivå –Språkkvalifikasjoner –Studieprogresjon –Utenomfaglige forhold –Motivasjon –Betingelser

11 Svar på søknad –Svarbrev hentes på Internasjonalt kontor tirsdag 10. mars –Betinget opptak, du blir nominert til ein utvekslingssplass –Obligatorisk informasjonsmøte for alle uttatte utvekslingsstudenter rett etterpå

12 Finansiering –LÅNEKASSEN –NORDPLUS –SOKRATES/ERASMUS –RUHRGAS –SKOLEPENGER *

13 Finansiering –Forutsatt at du tar full belastning ute får du støtte fra Lånekassen som andre utenlandsstudenter –Noen læresteder tar skolepenger. Dette kan du delvis få dekket av Lånekassen –Det finnes også stipendordninger for studenter på utveksling, særlig i Europa, for eksempel: –Nordplus –Erasmus –Ruhrgas-stipend i Tyskland (får du Rurhgas kan du ikke motta Erasmus-stipend) –Det er viktig å merke seg at Erasmusstipendet kan du kun få en gang –Språkstipend

14 Lånekassen basisstøtte (8 500 NOK i stipend og lån per måned) reisetillegg til en reise tur-retur fra Norge til studiestedet ved opphold på under seks måneder. Reisetillegget blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån skolepengestøtte (opptil 53 370 NOK per semester til utdanning utenfor Norden). Skolepengestøtten er stipend og lån til hel eller delvis dekning av skolepenger/kursavgift. De første 26 685 kronene gis med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån. Støtte utover dette gis som lån, opptil en grense på maksimalt 53 370 NOK per semester språkstipend (15 660 NOK). Kurs tatt i utlandet, må vare minimum 4 uker, minimum 15 timer per uke, avsluttet før offisiell sem.start ved vertsuniversitet, krav om fulltidsstudium på utveksling, ikke undervisning på engelsk (i sin helhet) –NB: Støtten frå lånekassen blir ikke valutajustert!

15 Studentutveksling studieåret 2009/2010 –Norden –Europa –Nord-Amerika –Latin-Amerika –Asia –Australia –New Zealand –Sør-Afrika

16 Skolevalg –Totalt ca 110 skoler å velge mellom –Noen skoler tar skolepenger, dette er merket på våre hjemmesider –Gjør deg kjent på hjemmesidene til lærestedene du synes er interessante –Skaff deg oversikt over hvor du kan studere på engelsk og hvor du må oppfylle andre språkkrav –Sjekk om akademisk kalender ved lærestedet passer i forhold til studiet ved NHH! –Du kan prioritere så mange læresteder du vil –Tenk gjerne litt utradisjonelt!

17 Norden –Danmark Handelshøjskolen i København Syddansk Universitet Handelshøjskolen i Århus –Sverige Stockholms Universitet Uppsala Universitet Gøteborgs Universitet Umeå Universitet Jönköping Universitet

18 Norden –Finland Helsingfors Handelshögskola Svenska Handelshögskolan i Helsingfors Åbo Handelshøgskola Åbo Akademi University of Vaasa University of Tampere Jyväskylä University Island –Reykjavik University

19 Europa Litauen –Vytautas Magnus University Estland - University of Tartu

20 Europa –Frankrike Ecole Supérieur Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) Ecole Supérieur de Commerce de Lille (ESC Lille) Audencia Nantes Université Nancy II Reims Management School Université de Toulouse 1 (UT1) Universite de Nantes ESC Rennes School of Business

21 Europa –Tyskland Universität zu Köln Universität Mannheim Ruhr-Universität Bochum Universität Münster Christian-Albrechts Universität zu Kiel Humboldt Universität zu Berlin Technische Universität Berlin WHU - Vallendar –RUHRGAS Stipendprogram for studenter, kandidater og lærere 1/2 års- eller 1 års studieopphold www.forskningsradet.no/is/

22 Europa –Nederland Erasmus Universiteit Rotterdam (kun vår) Vrije Universiteit Amsterdam –Belgia Universiteit Leuven Facultes Universitaires Catholique de Mons (FUCAM) –Sveits HEC Lausanne –Østerrike Wirtschaftsuniversität Wien

23 Europa –Italia Universitá Luigi Bocconi, Milano Luiss, Roma Universitá Degli Studi di Siena Universitá Degli Studi di Pisa Universitá Degli Studi di Torino –Hellas Athens University of Economics And Business –Spania Universidad de Barcelona Universidad de Deusto, Bilbao Universidad de Granada Universidad Complutense de Madrid

24 Europa –Portugal Universidade da Beira Interior, Colvilha Universidade Católica Portuguesa, Lisboa Universidade NOVA de Lisboa –Storbritannia MBS Manchester Lancaster University *(ca 1.500 GBP, kun vår)

25 Europa –Ungarn Corvinus University of Budapest –Polen Warsaw School of Economics Cracow University of Economics –Tsjekkia –University of Economics Prague –Slovakia - Comenius University in Bratislava –Russland St. Petersburg State University

26 USA og Canada USA Cornell University *(ca. 10.000 US $) Vanderbilt University* (ca 3.000 US $) University of California – Los Angeles (UCLA) University of Cincinnati* (ca 8.000 US$) – kun vår Monterey Institute of International Studies* (ca 7600 US$) University of North Carolina – Chapel Hill University of Michigan University of California - San Diego* (ca 10 000 USD per semester) –kun vår Canada University of Western Ontario – kun vår University of British Columbia * (3.500 CAN $) HEC Montreal University of Calgary Wilfrid Laurier University McGill University Université Laval

27 Latin-Amerika –Mexico ITAM, Mexico City –Brasil Getulio Vargas, Sao Paulo –Chile –Pontificia Univ. Catolica de Chile, Santiago –Argentina –Univ. Torcuato de Tella, Buenos Aires –Venezuela –IESA, Caracas

28 Asia –Kina Hong Kong Univ. of Science and Technology * (ca. 83.200 HK$) FUDAN University, Shanghai (krav om minst 1 års arbeidserfaring) Tsinghua University, Bejjing China Europe Int. Business School, Shanghai – kun høst Peking University, Guanghua School of Management –Singapore National University of Singapore * (ca. 4.500 S$) Nanyang Business School * (ca 7.250 S$) (krav om minst 2 års arbeidserfaring) –Malaysia University of Malaya – anbefalt høst –Thailand Thammasat University, Bangkok (krav om TOEFL) -Japan -International University of Japan – kun vår -Kobe University -Nagoya University of Commerce and Business

29 Asia –India –Indian Institute of Mangement Ahmedabad –Indian Institute of Management Bangalore –Filippinene –Asian Institute of Management – krav om 2 års arbeidserfaring –Korea –Yonsei University (krav om TOEFL-test) –Taiwan –National Chengchi University

30 Oceania og Sør-Afrika –Australia (NB: språkkrav, 4 i engelsk frå vgs) Macquaire University * (ca 8.500 AU$) The University of New South Wales * (ca 10 500 AU$) University of Western Australia * (ca 9 500 AU$) Monash University * (ca 12 700 AU$) University of Sydney * (??) –New Zealand (NB: språkkrav, 4 i engelsk frå vgs) University of Otago * (ca 9.500 NZ$) The University of Waikato (ca 9 500 NZ$) –Sør Afrika University of Cape Town (krav om minst 1 års arbeidserfaring)

31 Studentutveksling for alle? –Motivasjon –Språklig trygghet –Faglig trygghet

32 SPØRSMÅL? int.stud@nhh.no

33 …..SØK UTVEKSLING! Hvor i all verden? GRIP SJANSEN……


Laste ned ppt "Informasjonsmøte studentutveksling studieåret 2009/2010 Tirsdag 20. januar kl 16:15 i Aud. Dag Coward."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google