Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NESO Formannsskole Motivasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NESO Formannsskole Motivasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 NESO Formannsskole Motivasjon
Samling 4 klasse 18, Tromsø 11. – 14. februar 2014 Hanne Winther og Magne Beddari, VINN

2 Motivasjon Prosess som setter i gang, gir retning til, opprettholder og bestemmer intensitet i atferd

3

4 Hva gjør oss motivert? Forslag på flipp:

5 Hva gjør oss motivert? Like arbeidsvilkår Ros og ris Lik lønn Høy lønn
Rettferdig lønn Humør Miljø God standard mht HMS Motiverte ledere Entusiasme! Å bli satt pris på

6 Motivasjonsteori (Herzberg)
Hygienefaktorer Motivasjonsfaktorer Arbeidsbetingelser Lønn og sikkerhet Bedriftspolitikk Ledelse Mellommenneskelige relasjoner (Hygienefaktorer påvirker utilfredshetsnivå) Prestasjoner Anerkjennelse Ansvar Selve arbeidet Personlig vekst (Motivasjonsfaktorer påvirker tilfredshetsnivå) Dette er det forsket mye på, og forskers på fremdeles. Hvordan få motiverte medarbeidere og øke ytelse, unngå sykemeldinger osv. Ta eksemplet med Hawthorne-eksperimentene. Hawthorne-effekt, samfunnsvitenskapelig betegnelse for effekten av ikke-forutsette, ikke-kontrollerte, ytre variable ved empiriske undersøkelser (eksperiment, intervju o.l.), også kalt kontroll-effekt; iblant uttrykt som «en effekt av undersøkelsen i seg selv». Navnet stammer fra Hawthorne-fabrikken (Western Electric) nær Chicago, der Elton Mayo og hans medarbeidere gjennomførte de nå klassiske Hawthorne-studiene (1927–32). De testet ulike praktiske og tekniske variables virkning på arbeidernes produktivitet. En serie uventede resultater ble da tillagt det faktum at arbeiderne ble observert og viet oppmerksomhet av utenforstående. Studien regnes til den såkalte Human Relations-skolen.

7 Indre og ytre motivasjon
Ytre motivasjon (belønning, bonus..osv. kilden til motivasjon ligger utenfor selve jobbutførelsen Indre motivasjon (ansvar, kompetanse, jobbutførelse m.m. kilden ligger i selve jobbutførelsen.

8 Indre motivasjon

9 Jobbehov og jobbkrav Behov for innhold i jobben(innhold, variasjon)
Behov for å kunne lære noe og fortsette læreprosessen Eget ansvar og beslutningsdyktighet Sosial støtte og anseelse på arbeidsplassen Bli sett.. Behov for å se at jobben fører til resultater som (personlig vekst, utvikling, karriere). Hvordan motiveres dine kolleger på jobben, blir du oppfattet som en som delegerer og gir ansvar. Har du god dialog med arbeidslaget ditt? Er du en teambygger i laget, mellom lagene? Hvordan håndtere konfliktløsning? Veldig viktig å bli bevisst på disse tingene

10 Gruppeoppgave motivasjon
Hvilke viktige forhold må en formann/ byggeplassleder ivareta/gjøre/legge vekt på for å bidra til trivsel og motivasjon på byggeplassen? Stikkord Medarbeidere – grunnleggende behov Forventninger og måloppnåelse Opplevelse av rettferdighet Motivasjon forbundet direkte til jobbutførelse ( Motivasjonsfaktorer)


Laste ned ppt "NESO Formannsskole Motivasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google