Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektorganisering, prosjektledelse og prosjektstyring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektorganisering, prosjektledelse og prosjektstyring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektorganisering, prosjektledelse og prosjektstyring
NESOs Formannskole 18 1.4

2 Mål med forelesningen Gi et innblikk og forståelse av begrepene prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektorganisering Lære hva som ligger i begrepene og hva begrepene betyr for ledelse av en byggeplass Lære og forstå styringssløyfen

3 Organisering av prosjekter
Det eneste som utvikler seg selv i en organisasjon er rot, friksjon og dårlige relasjoner Peter Drucker

4 Det er to forhold å ta stilling til:
Forholdet mellom prosjektet og basisorganisasjonen Prosjektets interne organisering

5 Organisering av byggeprosjekt
Et byggeprosjekt organiseres internt ut fra entrepriseform omfang (beløp, tid, antall aktører) Et prosjekt må internt ha prosjektleder byggeplassleder/arbeidsleder støttefunksjoner

6 Ansvarsfordeling mellom linje og prosjekt
Prosjektleders ansvar: Gjennomføre prosjektet i henhold til planer og mål Foreta prioriteringer og disponeringer i prosjektet Disponere prosjektmedarbeidere og økonomiske ressurser innenfor prosjektbudsjettets rammer

7 Regler for samspill mellom prosjekt og basis
Prosjektmedarbeiderne kan ikke trekkes ut av prosjektet – for eksempel ved at medarbeidere på kort varsel blir pålagt nye, uforutsette oppgaver i basis – uten etter avtale med prosjektleder, styringsgruppe eller arbeidsgiver i god tid på forhånd. Også ved fravær av medarbeidere (langvarig sykdom, permisjon osv.) må ressurssituasjonen tas opp og avklares på nytt mellom linjeleder og prosjektets styrende organer.

8 Organisasjonsplan for AS Entreprenør
(Basisorganisasjon) Styret Daglig leder Kontorleder Driftsleder Formann Lager og verkst. Byggeplassleder Anleggsleder Byggeplassleder Anleggsleder Arbeidere Formann Grunnarbeid Formann Betong Formann Tømring Maskinkjørere Håndverkere Håndverkere

9 Intern organisasjonsplan for et byggeprosjekt med hovedentreprise
(Prosjektorganisasjon) Verksted/ lager Økonomi BAS Grunn/betong Tømring Underentreprenør Koordinering Formann Byggeplassleder/ anleggsleder Prosjektleder

10 Organisasjonsplan for Storlia Boligfelt
Storlia Boligbyggelag Byggeleder Arkitekt Byggeteknisk konsulent AS Entreprenør Prosjektleder Verksted/ Lagerleder Kontorleder Anleggsleder Byggeplassleder Formann Formann Underentr.: Grunnarb. Taktekking VVS El Maling Belegg Maskinkjørere/ Håndverker betong Maskinkjørere/ Håndverker tømmer

11 Prosjektledelse ”Den gode leder:
Den beste er den som får sine medarbeidere til å vokse. Nest best er den som blir elsket og beundret. Dernest kommer den som blir fryktet. Dårligst er den som skaper usikkerhet og forvirring, og som taler med flere tunger.” Kinesisk ordtak

12 Prosjektledelse Ingen ”fasit” eller entydig oppfatning av hva god ledelse er, men vi sier at: ”Prosjektledelse er en funksjon som går ut på å få mennesker til å samarbeide effektivt om en felles, målrettet oppgave.”

13 Prosjektledelse må tilpasses:
Prosjektet Bedriften Medarbeiderne Kunden Situasjonen Prosjektlederen!

14 Prosjektledelse Se utover! Se oppover! Se tilbake! Se forover!
Hold kontakt med alle prosjektets interessenter. Tilfredsstiller dere kravene og forventningene hos dem som skal leve med resultatet? Se oppover! Hold kontakten med oppdragsgiver/ styringsgruppe Sørg for klar "kontrakt" Se tilbake! Følg opp fremdriften med hensiktsmessige kontrollverktøy. Sørg for at prosjektet når mål og milepæler, og at dere lærer av de feil dere gjør. Administrasjon Utførelse Prosjekt- leder Se forover! Planlegg slik at dere setter dere høye, men realistiske mål. Sørg for tilstrekkelige ressurser til å nå disse målene! Se nedover! Led dine folk slik at dere yter deres beste - hver dag! Både hver enkelt og samlet. Bry deg om! Se på deg selv! Vurder din egen innsats! Er ditt lederskap et positivt bidrag til prosjektet? Finn tid til refleksjon.

15 Typiske ”fakta” om prosjektledelse
En prosjektleder er gjerne leder for flere prosjekter, og han kan i tillegg være linjeleder og medarbeider i andre prosjekter. Variasjon er bra, men for mange hatter kan bli for mye å holde styr på… En prosjektleder er sjef for en begrenset tid. Han eller hun sitter på oppsigelse. En del status følger med stillingen, og forsvinner med den! Det er ofte uklare ansvars- og myndighetsforhold mellom prosjekt og linjeorganisasjon. Når det skjer har prosjektlederen lett for å havne mellom ”barken og veden”.

16 De vanligste årsakene til problemene i prosjekter:
Ansvarsforholdene er uklare. Oppfølgingen svikter. Det finnes ikke et klart bilde av hvor langt man er kommet, eller hvor mye som står igjen. Prosjektarbeidet kommer på toppen av en allerede presset arbeidssituasjon og må stadig vike plassen for daglige gjøremål. Kommunikasjon og informasjon prioriteres lavt, og konflikter oppstår.

17 De vanligste årsakene til problemene i prosjekter:
Medarbeiderne trekkes for seint inn i planleggingen, og føler for liten forpliktelse til mål og planer. Spør vi prosjektdeltakerne om hva prosjektets mål er, får vi ulike og uklare svar. Ambisjonsnivået er for høyt, og planene urealistiske. Tids- og kostnadsrammene sprekker.

18 Prosjektstyring Å styre er kort sagt:
”å beslutte hvor man ønsker å komme og se til at man kommer dit.” Styring er altså å sette mål, planlegge hvordan målene skal nås, og følge opp utførelsen.

19 Styringssløyfen Målformulering Planlegging Oppfølging Utførelse Mål
Korreksjoner Korreksjoner Planlegging Oppfølging Korreksjoner Plan Registrert forløp Utførelse Innsatsfaktor Resultat

20 Styringssløyfen viser de ulike styrings-funksjoner og hvordan de henger sammen
Målformulering Prosjektbeskrivelse, kvalitet, tid, økonomi Planlegging Bryte målene ned i delmål og oppgaver og samordning av aktiviteter og ressurser Oppfølging Registrering av utførelse, justere utførelse, korrigere plan og korrigere mål

21 Styringsparametre Tid Kvalitet Penger


Laste ned ppt "Prosjektorganisering, prosjektledelse og prosjektstyring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google