Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNLEDNING: Retningslinjene representerer minste sett av prøver som skal rekvireres initialt i behandlingsforløpet, både i poliklinikk og sengeposter,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNLEDNING: Retningslinjene representerer minste sett av prøver som skal rekvireres initialt i behandlingsforløpet, både i poliklinikk og sengeposter,"— Utskrift av presentasjonen:

1 INNLEDNING: Retningslinjene representerer minste sett av prøver som skal rekvireres initialt i behandlingsforløpet, både i poliklinikk og sengeposter, før innstilling på gitte medikamenter og oppfølging av medikamentell behandlingen. Den enkelte lege skal i tillegg vurdere om det er nødvendig å rekvirere andre undersøkelser. ( For detaljer om den enkelte undersøkelse se intranett: Elektroniske verktøy /Lab-håndbok.) Laboratorieundersøkelser er kostnadskrevende, og mange pasienter opplever prøvetaking som en belastning. For å unngå unødig undersøkelser skal den enkelte lege sørge for at det ikke taes prøver som allerede er tatt, og som fortsatt er gyldige. (”Basisundersøkelsene” skal ikke gjentas med mindre basisundersøkelsen er eldre enn 24 mnd, eller det foreligger endringer i det kliniske bilde). PAB har ansvaret for at hver enkelt pasient blir vurdert for behov for blodprøver. Det er teamets lege som avgjør hvilke prøver som skal tas og som skriver ut rekvisisjon. Som hovedregel skal aktuelle blodprøver være tatt av primærlege før henvisning og være dokumentert i henvisningen. RETNINGSLINGER FOR REKVIRERING AV LABORATORIEUNDERSØKELSER O.A. VED PSYKIATRISK KLINIKK EQS id. 14888 Ver. 2.0/ rev. 23.11.11 Velg tema: Innledning Basisundersøkelser Medikament- analyser Rekvirering/ prøvesvar Litiumbehandling Antiepileptikabehandl. Antidepressiv behandl. Antidepressiv behandl. Nevroleptika/ antipsykotisk

2 | BASISUNDERSØKELSENE Den enkelte lege er ansvarlig for å iverksette supplerende undersøkelser og korrigerende tiltak når prøvesvar avviker fra normalområdet. Prøvene rekvireres for prøvetaking påfølgende arbeidsdag. ”Basisundersøkelse” Skal innhentes for alle pasienter før oppstart av behandling i klinikk / poliklinikk Hb, Na, K, Kreatinin, ALAT Glukose Ved overvekt + + + + + Glukose, Vitamin B12, Ery-Folat) > 60 år + Ved opplysninger om Hepatitt (A,B og C) og eller HIV S-Bilirubin / HIV Hepatittserologi Ved mistanke om Hepatitt (A,B og C) og eller HIV Ved symptomer på depresjon Ca, Fritt T4 / TSH, Homocystein, Ferritin Fritt T4 / TSH Ved betydelige angst- symptomer eller panikkanfall + Ved spiseforstyrrelse + Ved alkoholmisbruk Vitamin B12, GT, (Etanol) + Ved mistanke om stoffmisbruk Urinprøve, hepatittserologi Velg tema: Blodprøver Maskin-diff, Fosfat, Magnesium, Glukose (ikke fastende), Ionisert kalsium, Jern, TIBC, Ferritin, Vitamin B12, Ery-folat, Fritt T4/TSH. På indikasjon: INR, totalprotein og albumin + Ved demens LPK, MCH/MCV/RDW, ALP, GT, Totalkolesterol, Ionisert kalsium, Glukose (ikke fastende), Jern, TIBC, Ferritin, Vitamin B12,(s-folat), HbA1c, Albumin, CRP, FT4/TSH, Homocystein, MMA Innledning Basisundersøkelser Medikament- analyser Rekvirering/ prøvesvar Antidepressiv behandl. Antidepressiv behandl. Nevroleptika/ antipsykotisk Litiumbehandling Antiepileptikabehandl.

3 | | På indikasjon KONTROLL + Spesifikke undersøkelser/serumspeil + Antidepressiv behandling Ved tilleggsmedisinering / interaksjonsproblematikk Vurdér supplerende undersøkelser Blodprøver 6-8 uker etter innstilt vedlikeholdsdose På indikasjon Tillegg til basisundersøkelser Velg tema: Se egen tabell her: For LEPONEX® KONTROLL B-LPK ≥ 3,5 × 10 9 /l. B – Nøytrofile granulocytter ≥ 2,0 × 10 9 /l. B-Diff. blod hver uke i 18 uker etter oppstart Leponex. Deretter hver 4.uke Ved seponering videreføres monitorering i 4 uker + Spesifikke undersøkelser ved antipsykotisk medikamentell behandling + Ved tilleggsmedisinering / interaksjonsproblematikk Vurdér supplerende undersøkelser Blodprøver Nevroleptika/antipsykotisk behandling Innledning Basisundersøkelser Medikament- analyser Rekvirering/ prøvesvar Antidepressiv behandl. Antidepressiv behandl. Nevroleptika/ antipsykotisk Litiumbehandling Antiepileptikabehandl.

4 | | Litiumbehandling Blodprøver Tillegg til basisundersøkelser Velg tema: Blodprøver Antiepileptikabehandling Kreatinin, TSH, Fritt T4 KONTROLL Før oppstart med Litium Ved tilleggsmedisinering / interaksjonsproblematikk Vurdér supplerende undersøkelser. Se på forsiktighetsregler i preparatomtalen Ukentlig de første 4 uker S-Li (0,5 – 0,8 – 1,2 mmol/l) En gang annenhver måned neste 12 mnd. S-Li, Kreatinin Deretter ikke sjeldnere enn hver 6. mnd S-Li, Kreatinin, Fritt T4 / TSH + + + + + ASAT B-Hematogram S-ASAT, Trombocytter Hematogram ASAT Vurdér supplerende undersøkelser KONTROLL + Spesifikk undersøkelse Før oppstart med Karbamazepin + Før oppstart med Valproat + Før oppstart med Lamotrigin + Ved tilleggsmedisiner / interaksjonsprobl. Bruk av Karbamazepin + Bruk av Valproat / Før kirurgisk inngrep + + + Bruk av Lamotrigin / Før kirurgisk inngrep Hb, LPK, Kreatinin, ALAT, ALP, Nivåmåling av medikament2 uker etter innstilt vedlikeholdsdose og deretter årlig Innledning Basisundersøkelser Medikament- analyser Rekvirering/ prøvesvar Antidepressiv behandl. Antidepressiv behandl. Nevroleptika/ antipsykotisk + Litiumbehandling Antiepileptikabehandl. Se på forsiktighetsregler i preparatomtalen

5 INDIKASJONER OG RUTINER FOR MEDIKAMENTANALYSER Mistanke om non-complianse Bivirkninger og forgiftningssymptomer Terapisvikt Doseendring / tilleggsmedisinering med interaksjonsproblematikk Serumkonsentrasjonsmåling av medikamenter skal gjøres slik at bunn-konsentrasjon blir målt. For nivåmåling av medikamenter som doseres daglig skal prøven taes medikamentfastende umiddelbart før ny morgendose. For nivåmåling av depotmedikamenter skal prøven taes dagen før ny injeksjon. Det er viktig at behandlende lege forelegges svar på nivåmålingen før ny depotdose injiseres. Det er viktig at nivåmåling gjøres etter at medikamentet har oppnådd likevekts-konsentrasjon. Dette varierer fra medikament til medikament, og kan være forskjellig i oppstartsperiode og ved doseendring i kronisk terapi. Rekvirerende lege skal følge de anvisninger som er gitt av Sentrallaboratoriet ved Helse Nord-Trøndelag (se sykehusets intranett: Elektroniske verktøy/Lab-håndbok). Velg tema: Innledning Basisundersøkelser Medikament- analyser Rekvirering/ prøvesvar Antidepressiv behandl. Antidepressiv behandl. Nevroleptika/ antipsykotisk Litiumbehandling Antiepileptikabehandl.

6 Elektive innleggelser / poliklinikk: Prøver rekvireres av henvisende instans. Prøvesvar finnes i EPJ - MyWay2lab om prøvene er analysert ved HNT. Øyeblikkelig hjelp-innleggelse / poliklinikk: Prøver rekvireres av mottakende lege De ulike enheter ved klinikken har ulike rutiner for håndtering av rekvisisjoner og prøvesvar. Den enkelte lege må følge de rutiner som gjelder ved hver enhet. RUTINER FOR REKVIRERING / PRØVESVAR Rekvirering Velg tema: Innledning Basisundersøkelser Medikament- analyser Rekvirering/ prøvesvar Antidepressiv behandl. Antidepressiv behandl. Nevroleptika/ antipsykotisk Litiumbehandling Antiepileptikabehandl.

7 Oppstart2 uker4 uker6 uker8 uker 12 uker6 mndÅrlig Somatisk statusXX BMIXXXXXXXX AbdominalomkretsXXXXX HbXX LPKXX NaXX KXX KreatininXX KarbamidXX ASATXXXXX ALATXXXXX BilirubinXXX Glukose*XXXXX Kolesterol*XXXX LDL*XXXX HDL*XXXX Triglyserider*XXXX TSHXXX T4XXX ProlaktinXX UrinstixXX EKG**XXXX EEGXXX *Fastende **Hos pasienter med >3 risikofaktorer, medikamenttoksisitet (OBS! QT-tid) *** Tidligere epileptiske anfall, bruk av krampesenkende medikamenter, spesielt ved kombinasjon av flere Prøver ved antipsykotisk behandling Tilbake Tilbake


Laste ned ppt "INNLEDNING: Retningslinjene representerer minste sett av prøver som skal rekvireres initialt i behandlingsforløpet, både i poliklinikk og sengeposter,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google