Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REGNSKAPSKURS STORE FORENINGER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REGNSKAPSKURS STORE FORENINGER"— Utskrift av presentasjonen:

1 REGNSKAPSKURS STORE FORENINGER

2 Innhold – Kurskveld 1 Kontrollmiljø Budsjett Hva er et regnskap?
Hvorfor regnskap? Regnskapets interessenter Oppbygning Regnskapsrutiner Avstemming Kontering / billagsføring Kontoplan Oppgjør Teoretisk og fysisk lager Regnskapskurs SiO

3 Kontrollmiljø Kontrollmiljøet. Ryddig økonomi. Regnskapskurs SiO

4 Hvordan utforme et regnskap?
Regnskapets interessenter. Interne - Medlemmer av foreningene. Eksterne – Kulturstyret, moderorganisasjoner, leverandører. Regnskapskurs SiO

5 Regnskap: Formål Hva forteller et regnskap oss? Regnskapskurs SiO

6 Regnskap: Metode Dobbelt bokholderi
Gir betryggende kontroll over økonomien. Kredit Ut Kapitalanvendelse ”Minus” Debet Inn Kapitalanskaffelse ”pluss” Regnskapskurs SiO

7 Regnskap Et regnskap skal være: Forståelig Systematisk satt opp.
Ikke pose m/ kvitteringer og en kontoutskrift. Regnskapskurs SiO

8 Regnskap Inngående balanse. Utgående balanse. Regnskapskurs SiO

9 Hvorfor trenger vi gode regnskapsrutiner?
Oversikt over hvor mye penger man har. Hvor penger brukes, og hvor de tjenes. Virker preventivt mot svinn. Hjemmel i lov. Kulturstyret krever det i søknad til kulturstyret . Regnskapskurs SiO

10 Regnskapsrutiner Regnskapet er en grunnleggende beslutningsfaktor.
Avgjørelser har økonomiske implikasjoner. Regnskapet gir organisasjonen større handlefrihet . Regnskapskurs SiO

11 Regnskapsrutiner Ryddig kontor. Samle inn alle bilag.
Forsvarlig oppbevaring. Dokumentasjon av regnskapsrutiner. Regnskapskurs SiO

12 Skjemaer Skjemaer for å standardisere rutiner.
Mange brukere – Enkle skjemaer Få bruker – Mer spesifiserte skjemaer. Brukerne må få opplæring. Regnskapskurs SiO

13 Hva er et budsjett? Forventede økonomiske transaksjoner i en gitt periode fremover i tid. Budsjetters grunnlag. Realistisk og pålitelig Oppfølging. Godkjennelse av styret / generalforsamling Regnskapskurs SiO

14

15 Gangen i et regnskap Transaksjoner Tilhørende bilag Godkjenning/
autorisasjon Avstemming/ Rapportering Kontering Registrering Regnskapskurs SiO

16 Transaksjoner Faktura Overføring Salg M.m.
Fullstendighet og eksistens. Regnskapskurs SiO

17 Bilag Godkjent bilag. Spesifikasjoner. Kvitteringskildring.
Oppbevaring. Regnskapskurs SiO

18 Godkjenning / autorisasjon
Disposisjonsrett. Godkjenne betalinger. Arbeidsfordeling. Økonomiske misligheter. Regnskapskurs SiO

19 Kontering Fordeling av beløp. Debet og kredit.
Alle konteringer går i null. Foreningens kontoplan Regnskapskurs SiO

20 Kontoplan Regnskapets grunnmur. Logiske og hensiktsmessige grupper
Kontokodeklasser. Kontokodegrupper. Kontokode Angir detaljeringsgraden til regnskapet. NB! Tenk på brukerne. Regnskapskurs SiO

21 Kontokodeklasser Balanse 1. Eiendeler Balanse 2. Egenkapital og gjeld
Resultat 3. Driftsinntekter Resultat 4. Varekostnader Resultat 5. Lønnskostnader Resultat Andre driftskostn. Resultat 8. Øvrige innt. og kostn Regnskapskurs SiO

22 Registrering Registrering. Unikt billagsnummer
Endringer gjøres på nytt billag Regnskapskurs SiO

23 Avstemming Avstemming. Avdekke feil. Rette opp feil. Regnskapskurs SiO

24 Rapportering Til styret. Til foreningen. Til eksterne.
Endelig rapport. Regnskapskurs SiO

25 Resultatregnskap Resultatet av foreningens drift. Saldobalanse.
Regnskapskurs SiO

26 Oppstilling av resultatregnskapet
+ Salgsinntekt + Annen driftsinntekt - Varekostnad - Annen driftskostnad + Renteinntekt - Rentekostnad = Årsresultat Regnskapskurs SiO

27

28 Lager Varelager Varebeholdning. Teoretisk lager.
Fysisk lagerbeholdning Svinn. Regnskapskurs SiO

29 Aktuelle linker http://www.lovdata.no/all/hl-19770513-035.html
Regnskapsloven Norsk Standard kontoplan for organisasjoner. Div. Spørsmål og svar om mva. Fagsider om regnskap Fagside om mva. og annet snacks Regnskapskurs SiO

30 SiO Læringsmiljø inviterer
Nettverk Økonominettverk Kompetanseoverføring Infotimen Informasjon til bestemte grupper Avgrensede temaer Direkte invitasjoner Regnskapskurs SiO

31 SiO læringsmiljø Postboks 94, 0314 Oslo Besøksadresse:
Idrettsbygningen (V Fredrikkebygget) Blindern Inngang bakside som vender ut mot HF – Bygget Telefon: Direkte: Regnskapskurs SiO

32 SiO inviterer til infotime
Regnskapskurs SiO

33 Økonominettverk Nettverk
I tillegg til tiltak som kurs, temakvelder og infotimer ønsker SiO-Læringsmiljø å styrke kompetanseoverføringen mellom aktive i studentforeninger ved å opprette enkelte nettverksgrupper mellom aktive innen samme type verv. Det vil bli etablert tre nye nettverk: Tidsskriftnettverket, Økonominettverket og PR-nettverket. Dersom du som økonomiansvarlig ønsker å bli aktiv i økonominettverket kan du skrive deg opp på en liste hos kursleder på dette kurset eller du kan ta kontakt med SiO-Læringsmiljø og gi oss beskjed. SiO-Læringsmiljø er ikke direkte involvert i driften av nettverkene, men vil ha oversikt over når og hvor de møtes. Regnskapskurs SiO


Laste ned ppt "REGNSKAPSKURS STORE FORENINGER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google