Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REGNSKAPSKURS STORE FORENINGER. Regnskapskurs SiO 2 Innhold – Kurskveld 1 Kontrollmiljø Budsjett Hva er et regnskap? Hvorfor regnskap? Regnskapets interessenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REGNSKAPSKURS STORE FORENINGER. Regnskapskurs SiO 2 Innhold – Kurskveld 1 Kontrollmiljø Budsjett Hva er et regnskap? Hvorfor regnskap? Regnskapets interessenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 REGNSKAPSKURS STORE FORENINGER

2 Regnskapskurs SiO 2 Innhold – Kurskveld 1 Kontrollmiljø Budsjett Hva er et regnskap? Hvorfor regnskap? Regnskapets interessenter Oppbygning Regnskapsrutiner Avstemming Kontering / billagsføring Kontoplan Oppgjør Teoretisk og fysisk lager

3 Regnskapskurs SiO 3 Kontrollmiljø Kontrollmiljøet. Ryddig økonomi.

4 Regnskapskurs SiO 4 Hvordan utforme et regnskap? Regnskapets interessenter. Interne - Medlemmer av foreningene. Eksterne – Kulturstyret, moderorganisasjoner, leverandører.

5 Regnskapskurs SiO 5 Regnskap: Formål Hva forteller et regnskap oss?

6 Regnskapskurs SiO 6 Regnskap: Metode Dobbelt bokholderi Gir betryggende kontroll over økonomien. Kredit – Ut – Kapitalanvendelse – ”Minus ” Debet – Inn – Kapitalanskaffelse – ”pluss”

7 Regnskapskurs SiO 7 Regnskap Et regnskap skal være: – Forståelig – Systematisk satt opp. Ikke pose m/ kvitteringer og en kontoutskrift.

8 Regnskapskurs SiO 8 Regnskap Inngående balanse. Utgående balanse.

9 Regnskapskurs SiO 9 Hvorfor trenger vi gode regnskapsrutiner? Oversikt over hvor mye penger man har. Hvor penger brukes, og hvor de tjenes. Virker preventivt mot svinn. Hjemmel i lov. Kulturstyret krever det i søknad til kulturstyret.

10 Regnskapskurs SiO 10 Regnskapsrutiner Regnskapet er en grunnleggende beslutningsfaktor. Avgjørelser har økonomiske implikasjoner. Regnskapet gir organisasjonen større handlefrihet.

11 Regnskapskurs SiO 11 Regnskapsrutiner Ryddig kontor. Samle inn alle bilag. Forsvarlig oppbevaring. Dokumentasjon av regnskapsrutiner.

12 Regnskapskurs SiO 12 Skjemaer Skjemaer for å standardisere rutiner. Mange brukere – Enkle skjemaer Få bruker – Mer spesifiserte skjemaer. Brukerne må få opplæring.

13 Regnskapskurs SiO 13 Hva er et budsjett? Forventede økonomiske transaksjoner i en gitt periode fremover i tid. Budsjetters grunnlag. Realistisk og pålitelig Oppfølging. Godkjennelse av styret / generalforsamling

14

15 Regnskapskurs SiO 15 Gangen i et regnskap Transaksjoner Tilhørende bilag Godkjenning/ autorisasjon Kontering Registrering Avstemming/ Rapportering

16 Regnskapskurs SiO 16 Transaksjoner Faktura Overføring Salg M.m. Fullstendighet og eksistens.

17 Regnskapskurs SiO 17 Bilag Godkjent bilag. Spesifikasjoner. Kvitteringskildring. Oppbevaring.

18 Regnskapskurs SiO 18 Godkjenning / autorisasjon Disposisjonsrett. Godkjenne betalinger. Arbeidsfordeling. Økonomiske misligheter.

19 Regnskapskurs SiO 19 Kontering Fordeling av beløp. Debet og kredit. Alle konteringer går i null. Foreningens kontoplan

20 Regnskapskurs SiO 20 Kontoplan Regnskapets grunnmur. Logiske og hensiktsmessige grupper Kontokodeklasser. Kontokodegrupper. Kontokode Angir detaljeringsgraden til regnskapet. NB! Tenk på brukerne.

21 Regnskapskurs SiO 21 Kontokodeklasser Balanse1. Eiendeler Balanse2. Egenkapital og gjeld Resultat3. Driftsinntekter Resultat4. Varekostnader Resultat 5. Lønnskostnader Resultat 6.-7. Andre driftskostn. Resultat 8. Øvrige innt. og kostn

22 Regnskapskurs SiO 22 Registrering Registrering. Unikt billagsnummer Endringer gjøres på nytt billag

23 Regnskapskurs SiO 23 Avstemming Avstemming. Avdekke feil. Rette opp feil.

24 Regnskapskurs SiO 24 Rapportering Til styret. Til foreningen. Til eksterne. Endelig rapport.

25 Regnskapskurs SiO 25 Resultatregnskap Resultatet av foreningens drift. Saldobalanse.

26 Regnskapskurs SiO 26 Oppstilling av resultatregnskapet +Salgsinntekt +Annen driftsinntekt -Varekostnad -Annen driftskostnad +Renteinntekt -Rentekostnad =Årsresultat

27

28 Regnskapskurs SiO 28 Lager Varelager Varebeholdning. Teoretisk lager. Fysisk lagerbeholdning Svinn.

29 Regnskapskurs SiO 29 Aktuelle linker http://www.lovdata.no/all/hl-19770513-035.html – Regnskapsloven http://www.nif.idrett.no/ftp/Lover/doc/kontoplan.htm – Norsk Standard kontoplan for organisasjoner. http://www.spor-oss.no/kap4/kap42.html – Div. Spørsmål og svar om mva. http://www.hio.no.contnent/view/full/14422 – Fagsider om regnskap http://www.sticos.no – Fagside om mva. og annet snacks

30 Regnskapskurs SiO 30 SiO Læringsmiljø inviterer Nettverk – Økonominettverk – Kompetanseoverføring Infotimen – Informasjon til bestemte grupper – Avgrensede temaer – Direkte invitasjoner

31 Regnskapskurs SiO 31 SiO læringsmiljø Postboks 94, 0314 Oslo Besøksadresse: Idrettsbygningen (V Fredrikkebygget) Blindern Inngang bakside som vender ut mot HF – Bygget Telefon: 22596800Direkte: 22853374 www.sio.uio.no/aktiv

32 Regnskapskurs SiO 32 SiO inviterer til infotime

33 Regnskapskurs SiO 33 Økonominettverk Nettverk I tillegg til tiltak som kurs, temakvelder og infotimer ønsker SiO- Læringsmiljø å styrke kompetanseoverføringen mellom aktive i studentforeninger ved å opprette enkelte nettverksgrupper mellom aktive innen samme type verv. Det vil bli etablert tre nye nettverk: Tidsskriftnettverket, Økonominettverket og PR-nettverket. Dersom du som økonomiansvarlig ønsker å bli aktiv i økonominettverket kan du skrive deg opp på en liste hos kursleder på dette kurset eller du kan ta kontakt med SiO-Læringsmiljø og gi oss beskjed. SiO-Læringsmiljø er ikke direkte involvert i driften av nettverkene, men vil ha oversikt over når og hvor de møtes.


Laste ned ppt "REGNSKAPSKURS STORE FORENINGER. Regnskapskurs SiO 2 Innhold – Kurskveld 1 Kontrollmiljø Budsjett Hva er et regnskap? Hvorfor regnskap? Regnskapets interessenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google