Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7"— Utskrift av presentasjonen:

1 Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7
Pressemeldingen En pressemelding er en effektiv og etablert måte å få formidlet et budskap til pressen En pressemelding skal være en liten artikkel som i sin helhet skal kunne publiseres. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7

2 Pressemeldingen - bruksmåte
En pressemelding skal være kortfattet, og journalisten skal kunne se hva saken dreier seg om ved å lese overskrift, ingress og de neste to setningene. Du bør legge arbeid i en pressemelding. Sjansen for å bli sitert eller kontaktet øker betraktelig hvis du formulerer en interessant overskrift, lager en poengtert ingress og bygger meldingen godt opp innholdsmessig og språklig. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7

3 Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7
Overskrift Pressemeldinger må alltid ha en overskrift Pressemeldinger må alltid ha en overskrift. Overskriften skal på en kort og direkte måte fortelle hva som er det viktigste budskapet i pressemeldingen. Overskriften skal være saklig og informativ. Prøv å få med et sitat, eventuelt et verb, det vil gjøre overskriften mer levende. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7

4 Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7
Det viktigste først Bestem deg for hva som er hovedbudskapet Bestem deg for hva som er hovedbudskapet. Start meldingen med dette, gjerne i form av en ingress. Ingressen skal inneholde hovedbudskapet og konklusjonen/resultater. I den videre teksten følger du opp med konsekvenser, premisser og bakgrunnsinformasjon. De første setningene i en pressemelding bør gi svar på følgende: ·        Hva ·        Hvem ·        Hvordan ·        Hvorfor ·        Hvor Når Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7

5 Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7
Fallende viktighet Det viktigste først, det minst viktige til slutt Pressemeldinger skal utformes etter prinsippet om fallende viktighet. Dette betyr at du må få med det viktigste først og det minst viktige til slutt. Tenk deg at du skal kunne kutte pressemeldingen nedenfra uten at det får betydning for hovedpoenget. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7

6 Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7
Si det kort En pressemelding skal være så kortfattet som mulig En pressemelding skal være så kortfattet som mulig, ikke mer enn en A4-side med bred marg og halvannen/dobbelt linjeavstand. Går teksten over flere avsnitt, bør den deles opp med undertitler. Hvis du har behov for å gi mer informasjon, kan du legge ved et eget faktaark eller henvise til bakgrunnsinformasjon og bilder på foreningens nettsted (med fullstendig nettadresse). Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7

7 Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7
Si det godt Si det enkelt, og rett på sak Si det enkelt Bruk dagligspråket som norm så langt det lar seg gjøre. Unngå bruk av spesialord eller "kjepphester" som ikke er meningsbærende eller vanskeliggjør forståelsen av teksten. Forklar hvilken betydning saken har for folk flest. Det beste er å holde seg til et hovedbudskap, framfor å liste opp alle poengene i sakens anledning. Les gjennom teksten flere ganger, gjerne høyt, og sørg for at den ikke inneholder skrivefeil og at alle titler og navn er korrekt stavet. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7

8 Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7
Sitater Et sitat gjør meldingen mer dynamisk Et sitat gjør meldingen mer dynamisk. Som hovedregel bør du legge alle faktaopplysninger (arrangementet, begivenheten, omfanget, kostnaden osv) i vanlig tekst, mens du legger alle meninger og vurderinger (hvorfor arrangementet kommer til å bli en suksess) i sitatform. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7

9 Få med kontaktpersoner
Navn og tittel på kontaktpersoner Vær tilgjengelig Kontaktpersoner må alltid oppgis i en pressemelding. Få med følgende opplysninger: ·        Navn ·        Tittel på verv ·        Telefonnumre ·        E-postadresser Oppgi gjerne både direktenummeret og mobiltelefonnummeret. Kontaktpersonene må ha pressemeldingen lett tilgjengelig De må være tilgjengelige når pressemeldingen er sendt ut og videre ut over dagen/kvelden. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7

10 Utsendelse av pressemeldinger
- E-post - Internett - Faks Den raskeste og billigste formen for utsending av en pressemelding er gjennom e-post. Fordelen med denne utsendelsen er at meldingen kommer fram samtidig til alle mottakerne og i en elektronisk form som gjør det lettere for journalisten å bruke dine ord og vendinger. Du kan sende med et elektronisk bilde som vedlegg eller henvise til hjemmesiden. En god regel er at alle pressemeldinger også samtidig skal publiseres på foreningens eget nettsted. På den måten kan egne frivillige og andre interesserte raskt få tilgang til nyheten og bedriftens offisielle syn på saken. Mange journalister bruker søkemotorer eller går rutinemessig gjennom nettsteder på jakt etter nyheter og bakgrunnsinformasjon. Du kan også sende ut pressemeldingen som faks. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7

11 Oppfølging av pressemeldingen
Ta en telefon og hør hvordan det går med saken De store avisene og NRK får mange pressemeldinger inn hver eneste dag. Det kan derfor være nødvendig å følge opp pressemeldingen med en telefon til journalister som dekker ditt saksområde spesielt. En sak må nesten alltid jobbes inn. Etter at pressemeldingen er sendt ut, bør du følge med i media for å se hvordan saken blir presentert. Åpenbare saksfeil bør påtales så raskt som mulig, slik at det kan korrigeres til senere sendinger, utgaver eller nettaviser. Det anbefales at organisasjonen går gjennom medieomtalen og evaluerer resultatet. Kom hovedbudskapet fram? Var omtalen positiv eller negativ, eller som forventet? Kunne noe vært gjort annerledes? Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7

12 Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7
Gruppeoppgave Her kan du bruke det som er igjen av tiden som er satt av til modul 7. Bruk samme arrangementsbeskrivelse som i Modul 6. Gruppearbeid: Nå skal vi bruke 10 minutter på å skrive et utkast til en pressemelding Gå sammen to og to Benytt dere av de tipsene dere her har fått. Husk at pressemeldingen skal bestå av en overskrift, en ingress og brødtekst med et sitat. Tenk ut en god vinkling som selger arrangementet. Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7


Laste ned ppt "Studentliv - Kurs i PR og markedsføring - Modul 7"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google