Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Objektorientert programmering Problembeskrivelse Klassediagram Programkode for klassen Klientprogram  Vi skal se på innholdet i de ulike delene i programutviklingsprosessen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Objektorientert programmering Problembeskrivelse Klassediagram Programkode for klassen Klientprogram  Vi skal se på innholdet i de ulike delene i programutviklingsprosessen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Objektorientert programmering Problembeskrivelse Klassediagram Programkode for klassen Klientprogram  Vi skal se på innholdet i de ulike delene i programutviklingsprosessen og hvordan de henger sammen  Vi viser hvordan enkelte av de ulike delene hører sammen ved hjelp av ulike fargekombinasjoner  Siden vi bare kjenner til ett UML-diagram, nemlig Klassediagram, bruker vi dette i eksemplet  I hvilken del av prosessen på figuren til venstre hører disse begrepene hjemme: klasse, hovedprogram, objektvariabler, innlesing av data fra bruker, oppretter objekter, skriver ut data, konstruktør, finn- metoder, sett-metoder, uml-diagram, metodekall, argumenter, parametre

2 Problembeskrivelse Klassediagram Programkode for klassen Klientprogram Den lokale nærbutikken har gitt deg i oppdrag å lage et enkelt eksempel på et program for et moderne kassaapparat. For at du skal ha et utgangspunkt for programmet har kjøpmannen satt opp følgende beskrivelse av hva han vil ha. Kjøpmannen ønsker et program som lagrer navn, varenummer og kilopris for de ulike varene i butikken. Alle kilopriser for en bestemt vare oppgis uten moms. Når prisen for en vare skal beregnes trenger du en metode som beregner prisen uten moms og en metode som beregner prisen med moms. For å finne prisen på en vare må du multiplisere kiloprisen med antall kilo. Varenavn og prisen på de ulike varene både med og uten moms, samt totalsummen skal skrives ut på kassalappen til kunden. Momsen regnes for å være fast på 13 % (matmoms). Lag et lite, enkelt klientprogram som tester Vareklassen

3 Klassediagram Problembeskrivelse Klassediagram Programkode for klassen Klientprogram Vare varenavn varenummer pris pr kg uten moms finn vareNavn finn pris for et gitt antall kilo uten moms finn pris for et gitt antall kilo med moms Klassediagrammet er satt på bakgrunn av hva som er beskrevet i problembeskrivelsen

4 Programkode for klassen Problembeskrivelse Klassediagram Programkode for klassen Klientprogram class Vare { private static final double moms = 13.0; private static final double momsfaktor = 1.0 + moms / 100.0; private String varenavn; private int varenr; private double pris; // pris pr kilo, alltid uten moms public Vare(String startVarenavn, int startVarenr, double startPris) { varenavn = startVarenavn; varenr = startVarenr; pris = startPris; } public String fNavn() { return varenavn; } public double fPrisUMva(double antKilo) { return pris * antKilo; } public double fPrisMMva(double antKilo) { return pris * antKilo * momsfaktor; } }

5 Klientprogram Problembeskrivelse Klassediagram Programkode for klassen Klientprogram class vareTest { public static void main(String[] args) { final double antk = 2.5; final double, kilopris1 = 73.50; final double kilopris2 = 79.60; Vare vare1 = new Vare("Norvegia", 100, kilopris1); Vare vare2 = new Vare(”Smør", 200, kilopris2); System.out.println(vare1.fNavn() + vare1.fPrisUMva(antk) + vare1.fPrisMMva(antk) ); System.out.println(vare2.fNavn() +vare2.fPrisUMva(antk) + vare2.fPrisMMva(antk) ); int sumMMva = vare1.fPrisMMva(antk) + vare1.fPrisMMva(antk); System.out.println(”Totalprisen for alle varene med moms : ” + sumMMva); }


Laste ned ppt "Objektorientert programmering Problembeskrivelse Klassediagram Programkode for klassen Klientprogram  Vi skal se på innholdet i de ulike delene i programutviklingsprosessen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google