Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olje- og gassindustriens ambisjoner: En trussel mot fiskerinæringen? Oslo, 4. februar 2009 Lars Arne Ryssdal Direktør næring og miljø Oljeindustriens Landsforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olje- og gassindustriens ambisjoner: En trussel mot fiskerinæringen? Oslo, 4. februar 2009 Lars Arne Ryssdal Direktør næring og miljø Oljeindustriens Landsforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Olje- og gassindustriens ambisjoner: En trussel mot fiskerinæringen? Oslo, 4. februar 2009 Lars Arne Ryssdal Direktør næring og miljø Oljeindustriens Landsforening

2 2 Fisk og olje 40 år sammen på havet: Utfordringer løst underveis Hoveddelen av norsk verdiskaping skjer på havet Olje og fisk viktig for økonomi, sysselsetting, bosetting, levemåte og norsk identitet Næringene må søke løsninger slik at ressursene kommer samfunnet til gode – uten at annen part blir skadelidende Hvordan sikre videre satsing på to av Norges viktigste næringer?

3 3 Håndterer risiko til havs For de ansatte For miljøet Kontinuerlig forbedring Myndighetene følger virksomhetene tett To næringer fulgt med argusøyne Media Miljøbevegelsen Flere likhetstrekk mellom fisk og olje

4 4 Fruktbart samarbeid på flere fronter: Miljøfond med stor suksess Næringslivets NOx-fond: Kutter utslipp av NOx Oljeindustrien med 2/3 av finansieringen Betydelige utslippskutt fra skipsfart og fiskebåter Norge oppfyller sin forpliktelse Avgift kunne gitt dramatiske konsekvenser i flere næringer Stavanger Aftenblad, 23. januar 2009

5 5 Eksemplet Austevoll: Viktige næringsklynger Bilde: Norphoto

6 6 Olje- og gassindustriens på norsk sokkel: Står foran betydelige utfordringer Oljeproduksjonen har falt med ca 30 prosent Økt gassproduksjon og høy oljepris har kamuflert dette Nå faller også totalproduksjonen Myndighetene ambisiøse mht produksjon i 2030 Små funn Leteaktiviteten er rekordhøy Det gjøres mange funn, men de er små Siste store funn var Ormen Lange for tolv år siden Klarer ikke erstatte det som blir tatt ut med nye funn Trenger nytt leteareal Areal er ikke areal Områder utenfor Nordland spesielt attraktive Norge trenger betydelige funn

7 7 Forvaltningsplaner må ikke bli verneplaner Norskehavet er åpnet for petroleumsvirksomhet. Spørsmålet mht petroleum er om og evt når områder skal tildeles. Konsesjonssystemet har en rekke virkemidler for å sikre sameksistens. Petroleum er første – men ikke eneste – på vernernes liste.

8 8 Vet mye om seismikk Skader ikke fiskebestandene Vinduer for å unngå gyteperioder, fiske Men kan ha en skremmeeffekt Er en arealutfordring Produsert vann Ikke relevant i nord Ingen effekt påvist etter 40 år – tross tett overvåking av både havbunn og vannsøyle Utbygging og arealbeslag Sikkerhetssoner på 100 m 3 - 0,01 promille Overfiskbare havbunnsannlegg Dialog om plassering av innretninger Mange pågående debatter: Kunnskap foreligger

9 9 Brorparten av verdiene fra sokkelen tilfaller det norske folk * For StatoilHydros del er overskuddet fratrukket den delen av overskuddet som tilfaller staten i form av utbytte Kilde: Konkraft Prosjektgruppe 1

10 10 Dømt til konflikt og strid, eller mulighet for samarbeid og harmoni? Vi har 40 års erfaring på norsk sokkel Vi er avhengige av god og åpen dialog Vi må sammen søke ny kunnskap Beslutninger og løsninger må baseres på fakta Olje eller fisk? Ja takk, begge deler!

11 11 BACKUP

12 12 Sårbart vs verdifullt - Begrepene sammenblandes Verdifulle områder Høy biologisk produksjon Viktigste gyte og oppvekstområde særlig for torsk og sild Rikt på sjøfugl og sjøpattedyr..men fiskebestandene mindre sårbare enn hittil forutsatt ”Forventet tap av egg og larver ved utblåsninger for samtlige utslippssteder og perioder vil være mindre enn 1 prosent av de samlede gyteproduktene ved det gitte tidspunkt. Samtidig bør det bemerkes at et worst-case scenario (som slett ikke er en sannsynlig hendelse) trolig kan berøre et sted mellom 1 og 6 prosent av gyteproduktene på et gitt tidspunkt.” Analyse i det pågående arbeidet med Helhetlig Forvaltningsplan for Norskehavet Sammenlignet med en naturlig dødelighet hos egg og larver på 5 – 15% pr dag er dette nær ubetydelig og vil ikke gi effekter på bestanden.

13 13 MAREANO: Kystområdet er ikke uberørt Oppdaget ødelagt korallrev Midt på sokkelen nordvest av Vestvågøy har forskerne på MAREANOs høsttokt oppdaget et ødelagt korallrev. Revet hadde dype spor etter tråldører. Ellers har toktet til nå vært preget av mye dårlig vær, men forskerne har likevel både fått tatt prøver og gjort nye spennende videoopptak fra havbunnen utenfor Lofoten og Vesterålen.Av Pål Buhl- Mortensen og Henning Jensen, om bord på ”G.O. Sars” Nyhetsmelding fra Mareano 14.10.08

14 14 Fordeling sildelarver

15 15 Gytefelt sild


Laste ned ppt "Olje- og gassindustriens ambisjoner: En trussel mot fiskerinæringen? Oslo, 4. februar 2009 Lars Arne Ryssdal Direktør næring og miljø Oljeindustriens Landsforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google