Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges vassdrags- og energidirektorat

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges vassdrags- og energidirektorat"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges vassdrags- og energidirektorat

2 Hva er nettselskapenes rammer for bredbåndutbygging?
Tore Langset Seksjon for økonomisk regulering, Elmarkedstilsynet

3 Agenda Reguleringenes formål Regnskapsmessige krav
Forbud mot kryssubsidiering Andre forhold

4 Formål Forskrift om kontroll av nettvirksomhet
Legge grunnlag for effektivt kraftmarked Kontrollere nettvirksomheten som et naturlig monopol Sikre at kraft overføres til riktig kvalitet og pris Sikre at nettet utnyttes og utbygges på en rasjonell måte

5 Regnskapsmessige krav
Regnskapslov og god regnskapsskikk, § 2-4 Krav til inndeling i virksomhetsområder (VO), § 3-1 Separate budsjetter og regnskaper Henføring av inntekter og kostnader skal gi korrekt bilde av årets drift Felleskostnader og -inntekter skal fordeles etter ressursbruk, § 3-2 Driftsmidler skal rapporteres under det VO hvor de anvendes, § 5-3 Fordeling av felles driftsmidler skal gjenspeile den relative bruken av dem Kraftomsetning Kraftproduksjon Sentralnett Regionalnett Distribusjonsnett Tele Øvrig virksomhet

6 Forbud mot kryssubsidiering, § 2-8
Nettvirksomheten skal ikke belastes med kostnader fra andre VO Krav til markedsvilkår Finans- og realkapital Intern avregning av ytelser Felles anleggsmidler Krav til skriftlige avtaler

7 Andre forhold Fokus på kjernevirksomhet
Bidrar til økt effektivitet Unngå unødvendig risiko Mener OED bør vurdere skjerpede krav til selskaps-messig og funksjonelt skille Mot all konkurranseutsatt virksomhet, også televirksomhet Annet relevant lovverk Ekom-loven Konkurranseloven


Laste ned ppt "Norges vassdrags- og energidirektorat"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google