Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges vassdrags- og energidirektorat. Hva er nettselskapenes rammer for bredbåndutbygging? Tore Langset Seksjon for økonomisk regulering, Elmarkedstilsynet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges vassdrags- og energidirektorat. Hva er nettselskapenes rammer for bredbåndutbygging? Tore Langset Seksjon for økonomisk regulering, Elmarkedstilsynet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges vassdrags- og energidirektorat

2 Hva er nettselskapenes rammer for bredbåndutbygging? Tore Langset Seksjon for økonomisk regulering, Elmarkedstilsynet

3 Norges vassdrags- og energidirektorat Agenda ■ Reguleringenes formål ■ Regnskapsmessige krav ■ Forbud mot kryssubsidiering ■ Andre forhold

4 Norges vassdrags- og energidirektorat Formål ■ Forskrift om kontroll av nettvirksomhet ■ http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302 http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302 ■ Legge grunnlag for effektivt kraftmarked ■ Kontrollere nettvirksomheten som et naturlig monopol ■ Sikre at kraft overføres til riktig kvalitet og pris ■ Sikre at nettet utnyttes og utbygges på en rasjonell måte

5 Norges vassdrags- og energidirektorat Regnskapsmessige krav ■ Regnskapslov og god regnskapsskikk, § 2-4 ■ Krav til inndeling i virksomhetsområder (VO), § 3-1 ■ Separate budsjetter og regnskaper ■ Henføring av inntekter og kostnader skal gi korrekt bilde av årets drift ■ Felleskostnader og -inntekter skal fordeles etter ressursbruk, § 3-2 ■ Driftsmidler skal rapporteres under det VO hvor de anvendes, § 5-3 ■ Fordeling av felles driftsmidler skal gjenspeile den relative bruken av dem ■ Kraftomsetning ■ Kraftproduksjon ■ Sentralnett ■ Regionalnett ■ Distribusjonsnett ■ Tele ■ Øvrig virksomhet ■ Kraftomsetning ■ Kraftproduksjon ■ Sentralnett ■ Regionalnett ■ Distribusjonsnett ■ Tele ■ Øvrig virksomhet

6 Norges vassdrags- og energidirektorat Forbud mot kryssubsidiering, § 2-8 ■ Nettvirksomheten skal ikke belastes med kostnader fra andre VO ■ Krav til markedsvilkår ■ Finans- og realkapital ■ Intern avregning av ytelser ■ Felles anleggsmidler ■ Krav til skriftlige avtaler

7 Norges vassdrags- og energidirektorat Andre forhold ■ Fokus på kjernevirksomhet ■ Bidrar til økt effektivitet ■ Unngå unødvendig risiko ■ Mener OED bør vurdere skjerpede krav til selskaps- messig og funksjonelt skille ■ Mot all konkurranseutsatt virksomhet, også televirksomhet ■ Annet relevant lovverk ■ Ekom-loven ■ Konkurranseloven


Laste ned ppt "Norges vassdrags- og energidirektorat. Hva er nettselskapenes rammer for bredbåndutbygging? Tore Langset Seksjon for økonomisk regulering, Elmarkedstilsynet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google