Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASVL’s Vinterkonferanse 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASVL’s Vinterkonferanse 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 ASVL’s Vinterkonferanse 2010
Kartlegging kontra Veiledning To sider av samme sak eller to saker?

2 Ramme kl.13.00 – kl.16.15 Kartlegging:
- Definisjon, kontrastering, målsetting, struktur, metodikk. Veiledning: Oppklarende oppgave?

3 Kartlegging (definisjon):
Kartlegging er å samle inn (fremskaffe) informasjon. Målet med kartlegging er, generelt sagt, å skaffe seg et grunnlag for å gi en (forenklet) framstilling av noe man ønsker å vite noe om. Kartleggingsmetoden avhenger av hva man ønsker å bruke informasjonen til.

4 Kontrastering: Kartlegging versus vurdering?

5 Målsetting: Grunnlag for Arbeidsevnevurdering (NAV)
Beskrive nå-situasjonen – hvordan denne skal forstås. Å gi en helhetlig og grundig kartlegging av brukerens forståelse av egen arbeidsevne (ASVL).

6 Ideologi (arbeidsevnekartlegging):
Individuell Ressurser Aktør og framtid Forventninger Transparens Fenomenologisk

7 Struktur: Avhengig av hva informasjonen skal brukes til.
Arbeidsevnekartlegging: 6 områder: - Arbeidserfaring - Utdanning - Interesser / fritid - Personlige muligheter / barrierer - Sosiale og materielle forhold - Helse

8 Metodikk: Mange ulike verktøy på markedet.
Avhengig av hva informasjonen skal brukes til. ASVL har valgt ROS – defineres som et samtaleverktøy? Skiller samtaleverktøyet mellom; - kartlegging og veiledning? - observasjon og tolkning?

9 Veiledning (definisjon):
Ser du etter en klar og entydig definisjon på veiledning blir du skuffet! ”Veiledning er en pedagogisk og relasjonell prosess med oppdagelse og læring, vekst og utvikling som mål, og der den lærende er i fokus.” ”Veiledning er en prosess som hjelper veisøker til å utvikle bevisste tenke-, være- og læremåter slik at han/hun kan nå sine mål”.

10 Kontrastering: Veiledning versus rådgiving

11 Målsetting: ”Veiledning er en prosess som hjelper veisøker til å utvikle bevisste tenke-, være- og læremåter slik at han/hun kan nå sine mål”. Både forstå nå-situasjonen og velge handlinger.

12 Ideologi eller pedagogisk grunnsyn:
Varela Tommy Svensson Mika Kojonkoski Kolb’s læringssirkel Læringslogikk heller enn kunnskapslogikk = Aktør

13 Varela: ”En organisme kan påvirke en annen organisme til endring. Men den første kan aldri bestemme hastighet og retning på den andres endring.”

14 Struktur: Bygge tillit Målsetting Diagnose / Kartlegging
Handlingsalternativer Handlingsvalg Oppfølging / evaluering

15 Metodikk: Kommunikative grunnsetninger R. Kiplings 7 trofaste tjenere
Andre samtaleteknikker Strukturelle grep

16 Oppklarende oppgaver?:
Kartlegging og veiledning - to sider av samme sak – eller to saker? (3 bord) ”Husk på”-plakat for god kartlegging 5 punkter (2 bord) 3) ”Husk på”-plakat for god veiledning

17 Uansett…… Ambisjonen i Vekst-bedrifter er fagkyndighet heller enn faglighet!


Laste ned ppt "ASVL’s Vinterkonferanse 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google