Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helt – ikke stykkevis og delt ASVLs Vinterseminar Hamar 2.-4. februar Lene Lindflaten Kompetanseutvikling Grenland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helt – ikke stykkevis og delt ASVLs Vinterseminar Hamar 2.-4. februar Lene Lindflaten Kompetanseutvikling Grenland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helt – ikke stykkevis og delt ASVLs Vinterseminar Hamar 2.-4. februar Lene Lindflaten Kompetanseutvikling Grenland

2 Helt, delt eller bare komplisert? Hermeneutikk – læren om fortolkning. Den hermeneutiske sirkel. Alle former for forståelse henger sammen med den konteksten den forståes i. Delene forståes og fortolkes ut fra helheten. Helheten forståes og fortolkes ut fra delene. Vi er selv med på å skape konteksten. Helheten er mer enn summen av delene. NB! Forventninger og fordommer.

3 Fenomenologi Metode for å gi oss kunnskap om det som finnes i verden Det mest grunnleggende forhold vi har til verden og våre omgivelser Simone de Beavoirs filosofi – omhandler etikk og hvordan vi skal forholde oss til medmennesker

4 Hvordan nærme seg 24 -timers mennesket?

5 Minst to nivåer: Organisatorisk – ytre rammer Individ

6 Fire helsefaktorer: Bevisst organisasjon – visjoner og tydelige mål (virksomheten, arbeidsmiljø, verdisyn) Kreativt miljø – stor takhøyde, tolerant og prestisjeløst miljø (mot, motivasjon) Rådgivende lederskap – lederne muliggjør og gir medarbeiderne forutsetninger for å lykkes (tydelig informasjonsansvar) Åpent arbeidsklima – høy grad av delaktighet på alle nivåer (medbestemmelse, kultur, ansvar, respekt, tillit)

7 Arbeidsufør?? Sykemeldt, attføring, rehabilitering, ufør…. Er det vi andre som ikke har klart å skape de riktige arbeidsforholdene for dem? Helhetstanke Tenker LIV, ikke arbeidsliv, privatliv eller familieliv Begripelig, håndterbar og meningsfull tilværelse

8 Et helt menneske Dimensjoner: * Kropp = biologiske funksjoner og prosesser * Sjel = de psykososiale prosessene * Ånd = de eksistensielle prosessene som gir livet mening Event. Fysisk/psykisk/sosialt/åndelig

9 Å møte hele mennesket En forutsetning for å utvikle en god relasjon Verdigrunnlag = fundament Respekt Mot Integritet +++ Grep`s verdier: Ærlighet, raushet, fellesskap og utvikling

10 Samarbeid Forutsetning for vekst og utvikling Legge til rette for: * Tverrfaglighet (kompetanse, faglighet & kvalitet) * Nettverksbygging (NAV, helsevesenet, fastlege, DPS, psykolog, arbeidsgiver, nære relasjoner)

11 God helse er vår viktigste ressurs ”Syk” ”Frisk” Diagnoser på godt og vondt??? MÅL: Opplevelse av god helse * Objektiv * Subjektiv

12 Nødvendige forutsetninger Fundament Kunnskap Kjennskap Kompetanse Rammer Støtte RØD TRÅD

13 Fokusområder: Helhet – biopsykososial tilnærming Sammenheng kropp og sjel Utvikling Drift Kvalitetssikring Kompetanse Tverrfaglig samarbeid Relasjons – og nettverksbygging Faglighet Grundig dokumentasjon

14 Er totalt sett et tilbud for den som er sykmeldt, på rehabilitering, på attføring eller uføretrygdet Friskfokus – ikke diagnosefokus Helse – ikke sykdom Krav til deltagerne: - ha lyst og mot til å utsette seg for nye tanker - vise vilje til å komme i bevegelse - delta på fysisk aktivitet PIA og Helse & Rehabilitering:

15 Hensikt: En helhetlig tilnærming Få mennesker i aktivitet ved å skape motivasjon, mening og mestring Tilrettelegge for og opprettholde et aktivt, inkluderende, utviklende og faglig miljø

16 PIA Arbeidsliv langvarige sammensatte helseplager subjektiv opplevelse av sykdom vært lenge i systemet smertefokus og subjektiv smerteopplevelse mangler et behandlingstilbud orker lite - vært lenge i passivitet lavt selvbilde - usikre på fremtiden utfordring som handler om nære relasjoner (barn,foreldre,livsledsager,venner,kollega) Kjennetegn ved målgruppa

17 PIA Arbeidsliv Oppstart hver 7. uke 20 deltakere pr. kurs 12 uker + 2 uker Oppfølging: 12 uker Veien videre med 10-15 deltagere fra PIA Fysisk aktivitet i grupper flere ganger pr. uke ledet av kvalifisert personale Temaer om motivasjon og livsmestring Individuelle støttesamtaler og gruppeveiledning Jobbveiledning, data og arbeidspraksis Rammer PIA i Porsgrunn

18

19 PIA Arbeidsliv Arbeidsmarkedsfaglig innhold PIA Arbeids- praksis Arbeidstrening i ordinær bedrift eller virksomhet Arbeidstrening internt i Grep Data Moduler i datakortet nav.no Meldekortreg. Jobbsøknad Min CV Jobbveiledning Arbeidsmarkedet – utviklingstrekk Arbeidspraksis - hvordan går jeg fram? Jobbsøkerprosess Jobbintervju Kvalifisering Modulbasert nettundervisning Realkompetanse Vurdering Studiekompetanse

20 PIA Arbeidsliv PIA tilnærming 12 uker * Bli kjent/ Motivasjon * Meg og de andre * Helse * Livet inne i meg * Uro * Smerte * Forandring * Forankring * Kommunikasjon * Muligheter og ressurser * Deltagelse i arbeidslivet * Avslutning/ Evaluering Innhold – rød tråd

21 Helse & Rehabiliterings tjenestene NAV er bestiller Grep Rehabilitering leverer i Telemark Tre tjenester: – Avklaring 4 uker (+ 4 uker) – Arbeidsrettet Rehabilitering 6 uker (+ 6 uker) – Oppfølging 2 mnd (+ 2 mnd + 2 mnd) Hensikten er å få sykmeldte med sammensatte plager tilbake i jobb. Det er ofte diffuse årsaker til plagene og det mangler ofte et behandlingstilbud Min. 10 timer aktivitet pr uke Individuelle planer for alle

22 Rammer: Grep Rehabilitering er formell ”A-leverandør”. Det betyr at NAV alltid skal forespørre Grep Rehabilitering først ved en bestilling. Grep Rehabilitering har underleverandører i Vest -Telemark Tett samarbeide med arbeidsgiver, fastlege, den sykemeldte, nettverket, NAV Alle kan ta initiativ til en henvisning Tjenestene kan også bestilles og betales direkte av (IA)- bedriften Tjenesten er individuelt tilpasset den enkelte sykmeldte Tjenesten er poliklinisk

23 Utfordringer: Veivalg Felles strategi Fellesskap Ressurser Ledelse Holdninger 24 timer

24 Nettsider: www.grep-rehabilitering.no


Laste ned ppt "Helt – ikke stykkevis og delt ASVLs Vinterseminar Hamar 2.-4. februar Lene Lindflaten Kompetanseutvikling Grenland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google