Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsevnekartlegging Vinterkonferanse HAMAR 2 - 4 Februar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsevnekartlegging Vinterkonferanse HAMAR 2 - 4 Februar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsevnekartlegging Vinterkonferanse HAMAR 2 - 4 Februar 2009

2 Arbeidsevnekartlegging Bakgrunn: Sluttrapport NAV Medlemmenes ønske om å utvikle et nytt fagkonsept som erstatning for TUBA. Prosjektgruppe juni – okt. 08

3 Arbeidsevnekartlegging Prosjektgruppas mandat Utvikle et fagkonsept for kartlegging av arbeidsevne Vurdere tilgjengelige arbeidsmetoder og virkemidler Kvalitetssikre arbeidet gjennom metodeutvikling

4 Arbeidsevnekartlegging

5 ASVL Lise Oppegaard Masvo Tone Vang Svelvik ProdukterWenche Syvertsen Løddingen Arb.senterKjell Ness ØRIMay Pettersen Lisand ProdukterTonje Kjenner LØXASilje Sollie JobbIntro Anne-Marthe Jarrett

6 Arbeidsevnekartlegging Prosjektgruppas arbeid Innhentet informasjon om ulike metoder Bearbeidet og drøftet materiell Oppsummert styrker – hva er våre bedrifter gode på Hva skal vi videreutvikle?

7 Arbeidsevnekartlegging Gjennomgått kartleggingsverktøyet ROS Gitt innspill til videreutvikling av verktøyet Verktøyet skal gjøre oss i stand til å svare på NAVS behov

8 Arbeidsevnekartlegging Hva ønsker NAV kartlagt: Brukerens interesser og ønsker Brukerens personlige utfordringer Sosiale og materielle forhold

9 Arbeidsevnekartlegging Målgruppe Brukere som NAV definerer å ha behov for grundig arbeidsevnevurdering Innsøkere –NAV. Inntak –Individuelle inntak

10 Arbeidsevnekartlegging Mål & Hensikt Gi en helhetlig og grundig kartlegging av brukerens forståelse av egen arbeidsevne. Gjennom praktiske arbeidsutprøving får en bekreftelse eller avkreftelse på brukerens egne ferdigheter, interesser og ønsker Sikre brukermedvirkning

11 Arbeidsevnekartlegging Metode: Arbeidsevnekartlegging består av to hovedelementer : 1.Strukturert samtale med kartleggingsverktøyet ROS 2. Observasjon av praktisk arbeidsutprøving.

12 Arbeidsevnekartlegging Varighet –En uke, kan utvides. Individuelt tilpasset arbeidstid Organisering –Arbeidsevnekartlegging organiseres som en tjeneste. Tjenesten skal være knyttet til en godkjent tiltaksarrangør.

13 Arbeidsevnekartlegging Kartlegging av: Interesser og ønsker Personlige utfordringer Sosiale og materielle forhold Metode: Ros, et strukturert samtaleverktøy Praktisk tilrettelagt arbeidsutprøving

14 ROS Et kartleggingsverktøy basert på en strukturert samtale og en fysisk arbeidsutprøving Viser sammenheng mellom ulike faktorer som påvirker arbeidsevne Det er personens opplevelse av egne ferdigheter og begrensninger som kartlegges.

15 ROS Verktøyet bidrar til å kartlegge en helhetlig livssituasjon hvor privatliv og arbeidsliv sees på i en sammenheng Verktøyet har en bred anvendelsesmulighet

16 ROS Verktøyet tilfredsstiller nye krav til arbeidsevnekartlegging som nav ønsker å kjøpe av eksterne tiltaksarrangører Interesser – utfordringer – sosiale/materielle Eksempel på områder: personens opplevelse av anerkjennelse, helsehistorikk, kostholdsvaner, livsstils spørsmål, mål/drømmer, egenvurdering

17 ROS Verktøyet kan benyttes i kartlegging og dokumentasjon av arbeidsevne på andre tiltak som for eksempel APS og ordinært avklaring. I tillegg oppfølging av sykemeldte Verktøyets struktur og dokumentasjon styrker krav til attføringsfaglig dokumentasjon Verktøyet sikrer brukermedvirkning

18 ROS Verktøyet inneholder en tidsbegrenset praktisk utprøving av arbeidsrettede ferdigheter Utprøving kan foregå i skjermet virksomhet eller i ordinær bedrift Ved ekstern utprøving innhentes beskrivelse fra arbeidsgiver/arbeidsleder

19 Innlæring Nøyaktighet Omstilling Fleksibilitet Utholdenhet Selvstendighet Stabilitet Konsentrasjon Instruksjon Orden Språk Samarbeid Arbeidstempo Kreativitet Motivasjon Sosial fungering Arbeidsevnekartlegging Arbeidsretta ferdigheter som kartlegges:

20 ROS SYNLIGJØR Sammenheng og helhetsbilde Forståelse og innsikt Motivasjon og vilje Mot til forandring og utvikling Brukerens eget forslag til aktivitetsplan

21 Arbeidsevnekartlegging Oppsummeringssamtale Rapportgjennomgang Hvilke erfaringer har brukeren gjort? Brukerens egne forslag til aktiviteter Belyse ulike forhold ved den enkeltes arbeidsevne Rapporten gjennomgås med NAV dersom de finner det hensiktsmessig og nødvendig.

22 Arbeidsevnekartlegging Krav til kompetanse for utreder –Veiledere som skal arbeide med arbeidsevnekartlegging skal ha bred attføringsfaglig-, pedagogisk- og veilednings kompetanse.


Laste ned ppt "Arbeidsevnekartlegging Vinterkonferanse HAMAR 2 - 4 Februar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google