Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslo kommune Utdanningsetaten Aktuelle temaer for skolens virksomhet Skoleledermøte 22. januar 2013 Astrid Søgnen direktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslo kommune Utdanningsetaten Aktuelle temaer for skolens virksomhet Skoleledermøte 22. januar 2013 Astrid Søgnen direktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktuelle temaer for skolens virksomhet Skoleledermøte 22. januar 2013 Astrid Søgnen direktør

3 Oslo kommune Utdanningsetaten

4 Oslo kommune Utdanningsetaten

5 Oslo kommune Utdanningsetaten

6 Oslo kommune Utdanningsetaten

7 Oslo kommune Utdanningsetaten

8 Oslo kommune Utdanningsetaten

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Kvalitetssikring av forberedelse, gjennomføring og oppfølging av NP Noen holdepunkter – minimum: Delta på den årlige gjennomgangen av retningslinjene for NP Sikre at ALLE lærene er godt informert om –mål og mening med nasjonale prøver - hvorfor –forankring i læreplanene, måler ”kjernepensum”/gr ferdigheter –hvordan skolen bruker frigitte prøver –prøvegjennomføringen – LIK praksis! –hvordan oppfølgingen av resultatene skjer –retningslinjene for fritak –kommunikasjonen med foresatte, i forkant og om resultatene og OPPFØLGINGEN – FAU og driftstyret ALT dette må være del av skolens planverk/ prosedyrer for gjennomføring og oppfølging av resultatene. NB! Nye lærere og praksisstudenter må få særlig god informasjon.

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Respekt –Toleranse - Verdighet I samarbeid med HL-senteret har det blitt utarbeidet en egen plan med veiledende læringsmål knyttet til fagene Samfunnsfag og Religion, livssyn og etikk for årstrinn for å sikre at temaene rasisme og antisemittisme ivaretas i opplæringen Aktuelle kompetansemål er brutt ned i læringsmål Planen inneholder også en oversikt over aktuelle ressurser til bruk i undervisningen Planen er veiledende og skal støtte opp om skolenes målrettede arbeid med temaer knyttet til rasisme og antisemittisme. PED skoleledermøte 10


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslo kommune Utdanningsetaten Aktuelle temaer for skolens virksomhet Skoleledermøte 22. januar 2013 Astrid Søgnen direktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google