Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslo kommune Utdanningsetaten Aktuelle temaer for skolens virksomhet Skoleledermøte 22. januar 2013 Astrid Søgnen direktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslo kommune Utdanningsetaten Aktuelle temaer for skolens virksomhet Skoleledermøte 22. januar 2013 Astrid Søgnen direktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktuelle temaer for skolens virksomhet Skoleledermøte 22. januar 2013 Astrid Søgnen direktør

3 Oslo kommune Utdanningsetaten

4 Oslo kommune Utdanningsetaten

5 Oslo kommune Utdanningsetaten

6 Oslo kommune Utdanningsetaten

7 Oslo kommune Utdanningsetaten

8 Oslo kommune Utdanningsetaten

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Kvalitetssikring av forberedelse, gjennomføring og oppfølging av NP Noen holdepunkter – minimum: Delta på den årlige gjennomgangen av retningslinjene for NP Sikre at ALLE lærene er godt informert om –mål og mening med nasjonale prøver - hvorfor –forankring i læreplanene, måler ”kjernepensum”/gr ferdigheter –hvordan skolen bruker frigitte prøver –prøvegjennomføringen – LIK praksis! –hvordan oppfølgingen av resultatene skjer –retningslinjene for fritak –kommunikasjonen med foresatte, i forkant og om resultatene og OPPFØLGINGEN –-----------------------FAU og driftstyret-----------------------------------------. ALT dette må være del av skolens planverk/ prosedyrer for gjennomføring og oppfølging av resultatene. NB! Nye lærere og praksisstudenter må få særlig god informasjon.

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Respekt –Toleranse - Verdighet I samarbeid med HL-senteret har det blitt utarbeidet en egen plan med veiledende læringsmål knyttet til fagene Samfunnsfag og Religion, livssyn og etikk for 5.- 10.årstrinn for å sikre at temaene rasisme og antisemittisme ivaretas i opplæringen Aktuelle kompetansemål er brutt ned i læringsmål Planen inneholder også en oversikt over aktuelle ressurser til bruk i undervisningen Planen er veiledende og skal støtte opp om skolenes målrettede arbeid med temaer knyttet til rasisme og antisemittisme. http://utdanningsetaten.oslo.kommune.no/article.php?articleID=244717&categoryID=53779 PED skoleledermøte 10


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslo kommune Utdanningsetaten Aktuelle temaer for skolens virksomhet Skoleledermøte 22. januar 2013 Astrid Søgnen direktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google