Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelle temaer for skolens virksomhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelle temaer for skolens virksomhet"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Aktuelle temaer for skolens virksomhet
Skoleledermøte 22. januar 2013 Astrid Søgnen direktør

3

4

5

6

7

8

9 Kvalitetssikring av forberedelse, gjennomføring og oppfølging av NP
Noen holdepunkter – minimum: Delta på den årlige gjennomgangen av retningslinjene for NP Sikre at ALLE lærene er godt informert om mål og mening med nasjonale prøver - hvorfor forankring i læreplanene, måler ”kjernepensum”/gr ferdigheter hvordan skolen bruker frigitte prøver prøvegjennomføringen – LIK praksis! hvordan oppfølgingen av resultatene skjer retningslinjene for fritak kommunikasjonen med foresatte, i forkant og om resultatene og OPPFØLGINGEN FAU og driftstyret ALT dette må være del av skolens planverk/ prosedyrer for gjennomføring og oppfølging av resultatene. NB! Nye lærere og praksisstudenter må få særlig god informasjon.

10 Respekt –Toleranse - Verdighet
I samarbeid med HL-senteret har det blitt utarbeidet en egen plan med veiledende læringsmål knyttet til fagene Samfunnsfag og Religion, livssyn og etikk for årstrinn for å sikre at temaene rasisme og antisemittisme ivaretas i opplæringen Aktuelle kompetansemål er brutt ned i læringsmål Planen inneholder også en oversikt over aktuelle ressurser til bruk i undervisningen Planen er veiledende og skal støtte opp om skolenes målrettede arbeid med temaer knyttet til rasisme og antisemittisme. skoleledermøte PED


Laste ned ppt "Aktuelle temaer for skolens virksomhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google