Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Line Tyrdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Line Tyrdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune 08.04.14 Line Tyrdal
Læreplan og vurdering Oslo kommune Line Tyrdal Line Tyrdal 2014

2 Sarah Hva gjør Sarah i stand til å snakke slik hun gjør?
Hvilke elementer fra vurdering for læring kjenner dere igjen her? Line Tyrdal 2014

3 Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
4 prinsipper ( udir.no) Elevene forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem. Elevene får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Elevene får råd om hvordan de kan forbedre seg. Elevene er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling. Line Tyrdal 2014

4 Tenkning, refleksjon, læring
Mål Kriterier/ kjennetegn Tenkning, refleksjon, læring Line Tyrdal 2014

5 Bevis på læring Når? Hvordan? Hvorfor? Line Tyrdal 2014

6 Bevis på læring Spørsmål som stilles
Dialog i klasserommet mellom elever og mellom lærer og elever Kroppsspråk Underveistester Utsjekk og innsjekk Logg Oppsummeringer Prøver og andre vurderingssituasjoner ( eks. foredrag, innleveringer) (Trude Slemmen) Line Tyrdal 2014

7 Hvordan involveres elevene i ditt klasserom?
Line Tyrdal 2014

8 Elevinvolvering i vurdering
Pakke ut mål sammen, hva betyr dette egentlig? Hvilken vurderingsform egner seg ( hvordan kan du vise at du kan dette)? Hva skal vi øve på og hvordan? Hva trenger vi kriterier for? Egenvurdering og kameratvurdering Line Tyrdal 2014

9 Elevene kan bare nå et mål hvis de forstår målet og vet hva de må gjøre for å nå det. Black and Wiliam Alice spurte: Kan du være så snill å si meg hvilken vei jeg skal gå? Det kommer an på hvor du skal, sa katten. Det spiller ingen rolle, sa Alice. Da spiller det heller ingen rolle hvor du går, sa katten. Lewis Carroll: Alice i eventyrland Line Tyrdal 2014

10 Hvor kommer målene våre fra?
fra LK 06? fra hodet og tidligere erfaringer? fra den lokale læreplanen? fra læreboka? Line Tyrdal 2014

11 - å lære om alkohol, narkotika og tobakk
- å kunne samle informasjon om og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler Læreboka: - å lære om alkohol, narkotika og tobakk Line Tyrdal 2014

12 Hvor detaljert? Mål: Plassere elvekulturene ved Eufrat, Tigris og Nilen på kart og tidslinje Presentere trekk ved elvekulturene Plassere tidlege elvekulturar på kart og tidsline og presentere sentrale trekk ved dei. ( Kompetansemål i samfunnsfag 7.trinn) Mål: Kan fortelle hvordan egypterne brukte vann fra Nilen i utviklingen av jordbruk Kan fortelle hva en farao var Kan forklare hvorfor religion var viktig for egypterne Kan fortelle om de noen av de viktigste gudene Kan fortelle om balsamering Kan beskrive hvordan pyramidene ser ut og hvordan de ble bygget Kan forklare hva hieroglyfer var og vise med eksempler

13 Læreplaner for fag Formål Hovedområder Grunnleggende ferdigheter
Kompetansemål . Line Tyrdal 2012

14 Kompetanse Et sentralt trekk ved Kunnskapsløftet er utvikling av elevenes kompetanse Kompetanse defineres som: Evne til å mestre en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet/oppgave. Å anvende kunnskaper og ferdigheter for å løse en gitt oppgave. ( Veiledning i lokalt arbeid med læreplaner, udir.no)

15 Hva med holdninger? uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning

16 Hva med holdninger? uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning Kan dette måles?

17 Hva med holdninger? uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning Kan dette måles? Kan det vurderes?

18 ”Pakke ut” målene sammen.
gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom Hva betyr dette for oss, akkurat nå? Hva vet vi om dette fra før? Er det ukjente ord og begreper? ”Pakke ut” målene sammen. Line Tyrdal 2014

19 Ulike mål-ulike vurderingsformer
Kan forklare fotosyntesen. Kan skrive fagartikkel. Line Tyrdal 2014

20 Variasjoner i vurderingsformene
Tekster i ulike sjangre Film Rollespill Fagsamtaler Deltakelse i diskusjoner Framlegg en eller flere i gruppe Tegneserie Fotofortelling Bygge en modell Hva skal vurderes ? Hva skal vi ha kriterier for? Line Tyrdal 2014

21 Hva øver vi på og hva vurderer vi?
Line Tyrdal 2014

22 Kan fortelle om Roald Amundsen.
Line Tyrdal 2014

23 Verb i LK 06 (eksempler): Bruke et begrep Vise sammenhenger Presentere
Skape fortellinger Skildre Drøfte Fortelle Sammenlikne Registere Beskrive Samtale Vise eksempler på Gjøre greie for Forklare Line Tyrdal 2014

24 OPPGAVE Noter: Skriv 3 eksempler på læringsmål til et tema du holder på med nå. Line Tyrdal 2014

25 Lukkede læringsmål kan konstruere en 60 graders vinkel
kan plassere alle fylkene i Norge på et kart kan bruke spørsmålstegn riktig kan nevne eksempler på engelskspråklige land kan forklare hvordan man ser forskjell på gran og furu kan forme bokstaven E Kjennetegnet av : enten så kan du eller så kan du ikke uttrykker ikke kvalitet kan ikke forbedres kontinuerlig Line Tyrdal 2014

26 Åpne læringsmål kan skrive en fagartikkel
kan drøfte årsakene til at det ble revolusjon i Frankrike kan gjennomføre en undersøkelse og framstille resultatet i et diagram Kjennetegnes av : kan alltid bli enda bedre kan nås med ulik grad av kvalitet viktig å se eksempler Line Tyrdal 2014

27 I grupper: Sorter lappene i to grupper, en med åpne og en med lukkede læringsmål.
Line Tyrdal 2014

28 Hva kan man oppnå ved å nå bare lukkede mål? For vgs: mulig å bestå?
Line Tyrdal 2014

29 Kriterier... beskriver hva som må til for å nå et mål
beskriver hva som er viktig nå beskriver av hva som kjennetegner god kvalitet skal være synlige og kjente for elevene uttrykker mestring og forventninger Line Tyrdal 2014

30 Hva er hva? Sjekkliste? Kriterier? Kjennetegn? Line Tyrdal 2014

31 Hva er hva? Sjekkliste? Kriterier? Kjennetegn? Kriterier: Sjekkliste:
snakker høyt og tydelig tar pauser har øyekontakt med publikum snakker fritt fra stikkord har relevante stikkord i presentasjonen Sjekkliste: overskrift marg nummer på alle oppgavene mellomrom Sjekkliste? Kriterier? Kjennetegn? Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Finne ukjente størrelser ved å sette inn i formler Finne ukjente størrelser ved å omforme enkle formler Finne ukjente størrelser ved å omforme formler Line Tyrdal 2014

32 Innholds- eller kvalitetskriterier?
Jeg viser respekt for andres meninger. Jeg ser på publikum Jeg har med et flagg Jeg får fram flere argumenter som belyser flere sider Teksten har overskrift Jeg har med minst 3 opplysninger om personen jeg har valgt Teksten er delt i avsnitt. Jeg kan si hva klokka er når den er hel og halv. Innledningen gjør leseren nysgjerrig Line Tyrdal 2014

33 Film- Strømmen vgs Hvilke dilemmaer dukker opp i filmen?
Hva tror dere målet med oppgaven er? Line Tyrdal 2014

34 Validitet og reliabilitet
Måler vi det vi skal måle? ( validitet) Måler vi likt? ( reliabilitet)

35 Line Tyrdal 2014


Laste ned ppt "Oslo kommune Line Tyrdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google