Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Resultater fra kartleggingsprøver på 2., 3., 7. trinn og VG1 Andel minoritetsspråklige elever i spesialundervisning Frafall i videregående opplæring og lavere progresjon i yrkesfaglige studieretninger (Lødding, NIFU 2003) Bakgrunn for det 3-årige prosjektet 2

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Skoleåret 2003-2004 i Oslo > 36 % av gs-elevene (17 554) har minoritetsspråklig bakgrunn 59 % av disse (10 358) fulgte læreplan i norsk som andrespråk 2. trinn: 38 % skårer under kritisk grense (1 343) 3. trinn: 47 % skårer under kritisk grense (1 273) 7. trinn: 73 % skårer under kritisk grense (987) Kartlegginger (2003-2004) 3

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Spesialundervisning (2003-2004) Minoritetsspråklige elever er generelt overrepresentert i spesialundervisning 10,5 % elever med minoritetsspråklig bakgrunn får spesialundervisning 5,5 % av majoritetselever får spesialundervisning Ved noen skoler får opp til 50 % elever med minoritets- språklig bakgrunn spesialundervisning manglende kompetanse i å skille mellom vansker knyttet til det å lære et andrespråk og spesifikke lese- og skrivevansker 4

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Strategiplan Likeverdig opplæring i praksis! St. melding nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring Handlingsprogram for lese-, skrive- og språkopplæringen i Oslo kommune 2004-2007 Økonomiplan for Oslo kommune 2004–2007 Strategisk plan for Utdanningsetaten 2004-2007 Forankring av prosjektet 5

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Styringsgruppe Astrid Søgnen, direktør Elin Reite, avd.direktør Sidsel Sparre, avd.direktør EFP Bente Fredheim, områdedirektør Rektor Jan Gunnar Riiser, Mortensrud skole Rektor Mette Gaarder, Lakkegata skole Rektor Ann Katrin Schille, Tokerud skole Prosjektleder Angela Kreher Prosjektmedarbeider Berit Molander Referansegruppe Kunnskapsdepartementet, Ann Brit Udahl Utdanningsdirektoratet, Sissel Anderssen Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Marit Kvamme Byrådsavd. for barn og utdanning, J. Sandsmark KFU, Gry Christin Sjue Utdanningsforbundet, Trine Anker Driftsstyret v/Rommen skole, Madhukar Rohatgi Repr. fra HiHm, Thor Ola Engen Repr. fra UiO, Rita Hvistendahl Sinsen skole, rektor Per Korsvik Ammerud skole, rektor Åse-Vigdis Degerud Gamlebyen skole, rektor Karin D. Eger Oslo Voksenopplæring Sinsen, Kari Jørgensen PPT, Wenche Larsen Prosjektorganisering 6

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Mål for prosjektet Bedre de minoritetsspråklige elevenes grunnleggende ferdigheter i norsk gjennom motivasjon mestring større faglige utfordringer bedre samarbeid mellom skole og hjem kompetanse i tilrettelegging av lese-, skrive- og språkopplæring 7

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Kompetanseutvikling – UiO og HiHm Hva tilbyr UDE 2005-2006? 8

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Universitetet i Oslo 28-30 skoler med 3-4 lærere per skole per semester skolelederne deltar dag 1 og har en egen kursdag i tillegg Mål videreutvikle skoleledernes kompetanse i å lede flerkulturelle skoler videreutvikle lærernes kompetanse i å gi opplæring i de grunn- leggende ferdighetene i norsk for tospråklige elever videreutvikle lærernes kompetanse i å øke elevenes ordforråd og begrepsforståelse Kompetanseheving - UiO 9

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Kompetanseheving - HiHm Høgskolen i Hedmark 5 skoler (2 aksjons- og 3 utviklingsskoler) 35 lærere og 5 skoleledere 2-3 dagsseminarer og 2-3 nettverksamlinger per semester Mål - todelt Kompetanse i å iverksette tiltak i lese- og skriveopplæring som er tilpasset minoritetsspråklige elevers behov I hvilken grad bidrar det treårige prosjektet til å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i norsk? Hvilke faktorer (innholdsmessige eller organisatoriske) fremmer eller hemmer graden av måloppnåelse i prosjektet? 10

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Kompetanseutvikling – UiO og HiHm Prosjektdokumentasjon – underveisrapporter Videreutvikling av Ressurspermen Leksehjelp LUS Sommerskolen Oslo 2006 Dialog med skolene - veiledning Prosjektnettstedet 11 Hva tilbyr UDE 2005-2006? UDE – satsningsområder – tilpasset opplæring – felleslæreplan i norsk

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her 12 Ressurspermen Tilpasset opplæring med fokus på tospråklige elever –lære norsk og –lære på norsk Innholdet i permen – tilrettelegging av opplæringen –bakgrunn –teorigrunnlag –kartlegging – dokumentasjon – vurdering –differensiering (rom for alle) –tilpasset opplæring (blikk for den enkelte) –kvalitetsvurdering –artikkelsamling og eksempelsamling

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Forventninger til skolene Forankring - felles fokus, retning og prioriteringer Fokus på læring og utvikling hos den enkelte elev - samarbeid mellom lærerne Samarbeid med ulike etater, institusjoner, organisasjoner (barnehager, andre skoler, SFO, Røde kors, …) Dialog med foresatte Kompetanseutvikling og -deling Systematisk vurdering av egen praksis Oppfølging fra ledelsen 13

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Forventninger til UDE Samordne sentrale tiltak Utvikle en idébank – god praksis Formidle ”norsk skole” til de minoritetsspråklige foresatte Evaluere og vurdere kompetanseutviklingstiltak Avdekke kritiske suksessfaktorer – f. eks. elever 10-15 år Tilpasset støtte og oppfølging av den enkelte skole 14

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Utfordringer for skolene S K O L E – > 80 % elever med min. bakgrunn – > mer enn 40 talende språk – nyankomne familier – foreldre har ikke arbeid – foreldre snakker ikke norsk – foreldre kjenner ikke til norsk skole – stor mobilitet blant elever (til og fra skolen) Utgangspunkt for tilpasning E L E V – født i utlandet – ikke noe norsk nettverk – begynner etter 4. trinn – kanskje uten skolebakgrunn – foreldre snakker ikke norsk – mangler felles referanser – mulig traumatisk fortid Svært ulike utfordringer blant Oslo-skolene 15

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her Veien videre Følge opp statusrapporteringen med hovedfokus på forankring av prosjektet Innhente og systematisere relevant dokumentasjon fra skolene ”Aktivisere” ressurslærerne Videreføre workshop med skoleledergrupper Gi mulighet for tilpasset veiledning med prosjektleder og pedagogisk veileder Utvikle en idébank i samarbeid med skoler Sørge for informasjon til de foresatte 16


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Skolens navn settes inn her."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google