Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, foredrag Midtveiskonferanse 14.9.2006 Felles læreplan i norsk og aksjonsforskning Lise Iversen Kulbrandstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, foredrag Midtveiskonferanse 14.9.2006 Felles læreplan i norsk og aksjonsforskning Lise Iversen Kulbrandstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, foredrag Midtveiskonferanse 14.9.2006 Felles læreplan i norsk og aksjonsforskning Lise Iversen Kulbrandstad Høgskolen i Hedmark Midtveiskonferanse, 14.9.2006

2 Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, foredrag Midtveiskonferanse 14.9.2006 Norskopplæring Elevar som har rett til særskild norskopplæring etter opplæringslova § 2-8 skal få opplæring etter ei tilpassing til læreplan i norsk eller opplæring etter Læreplan i norsk som andrespråk. Forskrift til opplæringsloven, endret 1.mai 2005

3 Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, foredrag Midtveiskonferanse 14.9.2006 Aksjonsforskningen skal belyse Organiseringsformer Arbeidsmåter … I NORSKOPPLÆRINGEN

4 Å kunne lese i norsk er en grunnleggende ferdighet som norskfaget tar et særskilt ansvar for gjennom den første leseopp- læringen og den videre opplær- ingen som fore- går gjennom hele det 13- årige løpet.

5 Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, foredrag Midtveiskonferanse 14.9.2006 Lese…en fellesnevner i prosjektet Et utgangspunkt for Oslo kommunes prosjekt  Svake leseresultater Norsk  Det sentrale leseopplæringsfaget Aksjonsforskningen  Fire delprosjekt med fokus på organisering og arbeidsmåter som direkte eller indirekte fremmer lesekompetanse

6 Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, foredrag Midtveiskonferanse 14.9.2006 Klasseromskulturer for språklæring BYGGE MILJØ FOR Lesing som språklig praksis  Lytte, snakke, lese, skrive i samhandling Lesing som funksjonell og kulturell praksis  Lese for å lære. Lese for identitetsutvikling og danning i et flerkulturelt samfunn

7 Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, foredrag Midtveiskonferanse 14.9.2006 2. klasse LEK MED ISBJØRNSPRÅK Språklig bevissthet som grunnlag for lesing HVA MED ”BJØRNENE”? Om arbeid med grunnleggende ferdigheter i nivådelte grupper

8 Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, foredrag Midtveiskonferanse 14.9.2006 4.-7. klasse BRUK AV EVENTYR FOR Å ØKE LESELYST OG LESEFERDIGHETER AVISER PÅ BASE 4. BEVISSTHET OM SPRÅK OG SJANGER

9 Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, foredrag Midtveiskonferanse 14.9.2006 Vår aksjonsforskningstilnærming – fire prinsipper Dobbelt formål (prinsipp 1)  Bidra til å utvikle praksis (skape innovasjoner)  Bidra til å utvikle ny kunnskap om praksis Bygger på samarbeid (prinsipp 2)  Skole – Høgskole

10 Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, foredrag Midtveiskonferanse 14.9.2006 Faseinndeling i de enkelte prosjektene bidrar til rolle-avklaring ForskerLærer ForberedelsesfaseXX PraksisfaseX RefleksjonsfaseXX RapportskrivingX Rapportering - Erfaringsdeling XX

11 Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, foredrag Midtveiskonferanse 14.9.2006 Aksjonsforskningstilnærming fortsatt… Koblet til nettverk og kompetanseutvikling (prinsipp 3) Bidra til å gjøre læreres erfaringer synlige (prinsipp 4)


Laste ned ppt "Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark, foredrag Midtveiskonferanse 14.9.2006 Felles læreplan i norsk og aksjonsforskning Lise Iversen Kulbrandstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google