Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 1 Internasjonalt samarbeid innen e-læring fører an mot en felles europeisk studiearena Towards Lisbon 2010 NVU-konferansen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 1 Internasjonalt samarbeid innen e-læring fører an mot en felles europeisk studiearena Towards Lisbon 2010 NVU-konferansen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 1 Internasjonalt samarbeid innen e-læring fører an mot en felles europeisk studiearena Towards Lisbon 2010 NVU-konferansen, HiA, 13. mars, 2006 Presentert av Bodil Ask, HiA & Harald Haugen, HSH

2 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 2 Bologna-deklarasjonen  Council of Europe & UNESCO Recognition Convention - en legal avtale & guide til god praksis (1997)  Bologna deklarasjonen, juni 1999 - 29 Utdanningsministre; EHEA innen år 2010 - adopt a system with 2 main cylces (undergrad & grad) - estabslish a system of credits - adopt a system of comparable degrees - promote mobility, overcoming obstacles - promote European cooperation in quality assurance - promote European dimensions in HE

3 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 3 Bologna-prosessen Prague-Kommunikéet (2001) - livslang læring & EHEA markedsføres også utenfor Europa  Berlin-Kommunikéet (2003) - knytter sammen EHEA og europeisk forskningsaktivitet  Bergen-Kommunikéet (2005) - måloppnåelse; anerkjenning av standarder og retningslinjer

4 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 4 Student mobilitet  Student-utveksling - Erasmus programmet for studentutveksling - Tosidige avtaler mellom institusjoner vs. standarder som f.eks. “tid for tid” - Andre initiativ og programmer fra EU - The eLearning initiative (2001) - virtuell mobilitet - ‘Shopping’ av kurs og studiepoeng på Internett

5 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 5 E-læring fører an  The eLearning initiative (2001) - eLearning Action Plan & finansiering - ‘Call for proposals’ for innovative tiltak - Designing tomorrow’s education - Virtuelle universitet; partnerskap og samarbeid - Fokus på Bologna tilrettelegger for mobilitet & samarbeid - Studentene ‘tar med seg’ sin mappe/portfolio rundt i Europa

6 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 6 Standardisering; grader  Global variasjon innen akademiske grader - Problematisk for kandidater & arbeidsgivere  Foreslått europeisk standard - en bachelor grad oppnås etter 3 års studium - en master grad etter 5 år, dvs.. bachelor + 2 år - doktorgrad, PhD, etter ennå 3-4 år - Noen land, bl.a. Norge, har allerede akseptert de 3 nivåene; andre nøler med å endre sine system

7 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 7 Standardisering av karakterer og studiepoeng  Europeisk variasjon innen karakter system - nasjonale tradisjoner - vanskelig å kommunisere - Bokstav- og tall-koder er vanskelig å konvertere  Initiativ for standardisering - Erasmus-programmet introduserte ECTS  The European Credit Transfer System - Seinere utvidet til The European Credit Transfer and Accumulation System, men fremdeles kalt ECTS - Dette er foreslått som standard for EHEA (= European Higher Education Area)

8 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 8 E C T S  Mål for omfang av studiearbeid - 1 år full-tids studium tilsvarer 60 ECTS credits, dvs. 1500 – 1800 timer = 60 cr d.e. 25-30 timer arbeidsmengde/cr  Den foreslåtte ECTS karakter-skalaen er basert på statistisk fordeling - Bokstav-koder (alfabetisk ordnet) for karakterer

9 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 9 Fordeling av karakterer A (10%) D (25%) B (25%) C (30%) E (10%) F ABCDEF 10%25%30%25%10%Fail

10 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 10 Konsekvenser av ECTS  Transparent mobilitet for studenter mellom institusjoner - Internasjonal utveksling av studenter; Erasmus - Oppbygging av grader (bachelor etc.) over landegrenser  Behov for oppdatering av akademisk tilsatte - justere eksisterende kurs og vaner til nye standarder - sette sammen grader i samsvar med ECTS standard  Justering av administrative system og regelverk - lovmessige konsekvenser av nye standarder - praktiske databaser, student register, protokoller osv.

11 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 11 ”One of the greatest pains to human nature is the pain of a new idea”. Walter Bagehot Forandring er ikke alltid like lett Bjørke,

12 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 12 Kvalitetssikring  Debatten om kvalitet er forandret siden 1997 ’97: Er det egentlig behov for et generelt kvalitets- sikringssystem (KSS)? ’06: Hvilken type kvalitetssikringssystem skal vi ha?  Prague-møtet i 2001 bad ENQA (European Network of Quality Assurance in higher education) - om å etablere en felles referanse-ramme for KSS  Standarder for KSS trengs for å - akseptere / anerkjenne kompetanse - etablering av ‘joint degree’ program  Berlin kommunikéet satte retningslinjer for KSS

13 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 13 Akseptering av kompetanse  Variasjon av akademisk kvalitet - Tradisjoner med prestisjetunge vs. mindre kjente I lavt rangerte universitet  Hvordan kan akademisk kvalitet måles? - via student-prestasjoner? Historisk status? - ved gradsnivå & kompetanse for akademisk stab?  Er universitetene egentlig interesserte i og villige til å akseptere studiepoeng og studenter fra andre institusjoner?

14 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 14 “Joint study programme”  En anbefaling for ‘Recognition of Joint Degrees’ er ferdig utviklet (2004) - Definisjon av hva som er ment med en ‘joint degree’ (ENIC-NARIC) - utstedes av to eller flere institusjoner, ‘joint diploma’ - felles utviklet program eller utveksling av kurs  Joint study program krever - felles forståelse av grads-systemet - gjensidig anerkjennelse av kompetanse - standard mål for poeng og prestasjoner

15 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 15 “Joint study programme”  Erasmus Mundus o. a. EU initiativ - fokus på utvikling og demonstrasjon av joint bachelor- og masterprogram - nevner ikke e-læring eller fjernundervisning  En kombinasjon vil forhåpentlig bli foreslått i de kommende program; positive signal mottatt i Brussels

16 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 16 Erfaringer fra prosjekt  MENU-prosjektet (2001-03) - Joint master program som klart mål - Grads-systemet & ECTS ble lett akseptert av 11 partnere - Mye arbeid med KSS; listet opp utfordringer og foreslo løsninger - Vanskelig å implementere det som er teoretisk akseptert, d.e. en reell joint degree på tvers av institusjons- og landegrenser - Partner-institusjonene hadde sine egne regler og ordninger som hindret reell utveksling - Ikke alle hinder kan overvinnes på fagansatt-nivå

17 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 17 Erfaringer fra prosjekt  Global Virtual University (GVU/UNU) - Etablert for å skape varig miljøutvikling basert på opplæring og utdanning - f.eks. gjennom felles master program - Netverk av universitet rundt i verden - Støttet fra topp-administrasjonen i UNU - ECTS tilpasset for bruk på globalt nivå - Behov for et nettbasert kurs for veiledere og lærere/professorer - for å kvalifisere utviklere og veiledere for oppgaven

18 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 18 Internasjonal student gruppe i POL 2005 2004 POL studenter

19 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 19 Konklusjon I  E-læring utøver et press på akademia - Joint programmes blir etablert på nettet - Felles grads- og poeng-system letter akreditering av on-line kurs og studieprogram - Gjensidig og flersidig aksept av kompe- tanse og kvalitet - Tradisjonelle universitet starter med ‘dual mode’ studieprogram, dvs. både on-campus og on-line/fjernundervisning

20 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 20 Konklusjon II  Felles gradssystem og ECTS - bør lett kunne aksepteres og praktiseres - selv uten å bli innført, kan standarden like- vel brukes for overføring av studie- resultat - et slags ‘lingua franca’ for internasjonale studie program - et godt grunnlag for felles studie program

21 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 21 Konklusjon III  Kvalitetssikrings-system, KSS - nødvendig for samarbeid og gjensidig respekt på tvers av institusjonelle grenser - flere system har blitt foreslått og markedsført; ennå er ingen generelt akseptert - en nødvendig milepel som må på plass for å realisere visjonen om ‘Lisbon 2010’

22 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 22 Takk for at dere hørte på og lykke til ’on the road to Lisbon 2010’’ Prosjekt: http://www.hsh.no/menuhttp://www.hsh.no/menu http://gvu.unu.edu Kontakt: bodil.ask@hia.no / harald.haugen@hsh.nobodil.ask@hia.noharald.haugen@hsh.no


Laste ned ppt "HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND Ask & Haugen 1 Internasjonalt samarbeid innen e-læring fører an mot en felles europeisk studiearena Towards Lisbon 2010 NVU-konferansen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google