Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Produksjonsteknikk Mandat: Gruppen skal utvikle forslag til metoder, verktøy og organisering av innholdsproduksjon for e-læring. Utvikling av gode nettbaserte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Produksjonsteknikk Mandat: Gruppen skal utvikle forslag til metoder, verktøy og organisering av innholdsproduksjon for e-læring. Utvikling av gode nettbaserte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Produksjonsteknikk Mandat: Gruppen skal utvikle forslag til metoder, verktøy og organisering av innholdsproduksjon for e-læring. Utvikling av gode nettbaserte studietilbud krever at det er et bevisst forhold til hvilke tekniske løsninger og tekniske muligheter som kreves. Dette må også settes i relasjon til fagets egenart. Gruppens rapport skal gi kunnskap om de muligheter som finnes, gode løsningsforslag, gjøre rede for erfaringer som er gjort og peke på nye muligheter. Den skal også komme med forslag til hvordan utvikling av nettstøttede/nettbaserte (kurs) studier bør organiseres internt på institusjonene, hvilke fagressurser som kreves og hvilke insitamenter som er tilgjengelige for å øke interessen for å utvikle nettstøttede og nettbaserte kurs.

2 Fokus Objektet Learning Object Reusable Learning Object Shareable Content Object Content Object Shareable Course Object

3 Deltakere Leder: –Prosjektleder Atle Løkken, UiS Deltakere: –Høgskolelektor Bjørn Grøva, HiNT –Høgskolelektor Svend Andreas Horgen, HiST –Høgskolelektor Jarle Larsen, HiST –Høgskolelektor Arnstein Gjestland, HSH

4 Aktiviteter Arbeidsprosess på e-post i prosjektperioden Studietur og arbeidsmøte, Leuven, Belgia jan-05 –Katholieke Universiteit Leuven (KUL) –ARIADNE (og ProLearn) –Prof. Dr. Erik Duval, Dept. Computerwetenschappen KUL

5 Hvorfor objekter? UH-sektoren i større grad moden Kvalitetsreformen Strategi for digitale læringsressurser

6 ”Objekt” Alt som kan beskrives i en form som kan formidles i et digitalt nettverk. …a learning object is defined as any entiy – digital og non-digital – that may be used for learning, education or training. Learning Technology Standards Observatory om LOM fra IEEE LTSC

7 ”Objekt” Eple Banan

8 ”Objekt” FRUKT Beskrivelse: ”Eple”Beskrivelse: ”Banan”

9 Standardisering OBJEKT Beskrivelse: ”Banan” LOM

10 Standardisering OBJEKT LOM

11 Standardisering Krav til innhold eller metode 0%100% Learning Object Reusable Learning Object Shareable Content Object Content Object Digital læringsressurs Digitale emnekart Content Packaging Learning Design Shareable Course Object Sequencing

12 Prof Dr Erik Duval

13 My current research interests are metadata in a wide sense and learning object metadata in particular standards in interoperability, in order to realise an open, global infrastructure for learning human-computer interaction in general, and in a learning or digital repository context in particular the application of information and communication technology in education and training. My current research interests are metadata in a wide sense and learning object metadata in particular standards in interoperability, in order to realise an open, global infrastructure for learning human-computer interaction in general, and in a learning or digital repository context in particular the application of information and communication technology in education and training.

14 Prof Dr Erik Duval I am: president of the ARIADNE Foundation, technical editor for the standard on Learning Object Metadata, coordinating the work on learning objects, metadata and interoperability within the ProLearn Network of Excellence, working with the fine folks at the CEN/ISSS workshop on Learning Technologies on the Simple Query Interface for Learning Object Repositories and with the workshop on Metadata for Multimedia Information on a "machine readable representation of application profiles" and "Guidance for naming, versioning, evolution and maintenance of element declarations and application profiles", on the steering committee of the EdMedia conference series, on the executive advisory board of the e-Learn conference series, on the Scientific and Technical Council of the SURFFoundation, a member of the AACE, ACM, and the IEEE computer society. I am: president of the ARIADNE Foundation, technical editor for the standard on Learning Object Metadata, coordinating the work on learning objects, metadata and interoperability within the ProLearn Network of Excellence, working with the fine folks at the CEN/ISSS workshop on Learning Technologies on the Simple Query Interface for Learning Object Repositories and with the workshop on Metadata for Multimedia Information on a "machine readable representation of application profiles" and "Guidance for naming, versioning, evolution and maintenance of element declarations and application profiles", on the steering committee of the EdMedia conference series, on the executive advisory board of the e-Learn conference series, on the Scientific and Technical Council of the SURFFoundation, a member of the AACE, ACM, and the IEEE computer society.

15 Prof Dr Erik Duval

16 KUL-forskning

17 We focus on the design and development of an open environment for learning objects. Most of this research is carried out in the context of the ARIADNE Foundation. ARIADNE aims to foster the share and reuse of Learning Objects, both by universities and corporations. The ARIADNE Knowledge Pool System is a European distributed learning object repository for multicultural/multilingual teachers and learners. We focus on the design and development of an open environment for learning objects. Most of this research is carried out in the context of the ARIADNE Foundation. ARIADNE aims to foster the share and reuse of Learning Objects, both by universities and corporations. The ARIADNE Knowledge Pool System is a European distributed learning object repository for multicultural/multilingual teachers and learners.

18 KUL-forskning Current work focuses on: a scaleable global open technical infrastructure for learning, Empirical Evaluation: empirical analysis of what people actually do with learning objects, metadata, etc. learning object content models, and information visualization techniques for flexible access to learning object repositories, automatic generation of metadata. Current work focuses on: a scaleable global open technical infrastructure for learning, Empirical Evaluation: empirical analysis of what people actually do with learning objects, metadata, etc. learning object content models, and information visualization techniques for flexible access to learning object repositories, automatic generation of metadata.

19 Praktiske verktøy Svend Andreas Horgen Content Manager Reload

20 Prosessen Innholdsfiler Kursstruktur Kursbeskrivelse KurspakkeImport i LMS Tilgjengelig kurs Kommunikasjon med LMS Forfatter; fagansvarligInnholdsserverLMSBrukerNettet På din datamaskin På skolens LMS

21 Prosessen Innholdsfiler Kursstruktur Kursbeskrivelse KurspakkeImport i LMS Tilgjengelig kurs Kommunikasjon med LMS Content Objects Course Structure Format (AICC) LOM: Learning Object Metadata (IEEE) Content Packaging zip/unzip (IMS)Runtime environment (AICC) Application Program Interface (AICC) SCORM

22 Hvorfor objekter? Kvalitetsreformen Strategi for digitale læringsressurser i høgre utdanning 2005 - 2008 Utgangspunkt: Jarle Larsen

23 Læringssyn - 1 Den lærende skal være –Medvirkende –Aktiv –Kreativ Behov: –Stort utvalg av ressurser som kan deles opp –Settes sammen på nye måter –Integreres i ulike læringsaktiviteter Jarle Larsen

24 Læringssyn - 2 Den lærende er en aktiv kunnskaps-produsent og har ansvar for egen læring Behov: –Tilgang på læringsressurser som støtter kunnskapsutviklingen –Sette sammen sitt eget lærestoff –Skape eget digitalt verk –Læreren trenger tilgang til ressurser Jarle Larsen

25 Digitale læringsressurser Utvikling av læringsobjekt: –Studenten utvikler læringsobjekt som en del av sin læringsprosess –Læreren utvikler læringsobjekt –Lærerne samarbeider –Lærestedene samarbeider –Internasjonalt samarbeid Jarle Larsen

26 Digitale læringsressurser Bruk av læringsobjekt : –Få på plass en felles tilgang til elektroniske kunnskapskilder i ”det norske digitale UH-bibliotek” To kategorier: –Databaser med fri tilgang –Databaser med tilgang basert på lisensavtaler Jarle Larsen

27 Digitale læringsressurser Gjenbruk av læringsobjekt: –Standarder –Metadata Gjenfinning - Navigering –Interoperabilitet Bruke læringsobjektene i ulike læringsplattformer Jarle Larsen

28 Antall læringsobjekt Ved å koble egen database sammen med andre databaser internasjonalt vil antall tilgjengelige læringsobjekt øke dramatisk. Ved søk etter læringsobjekt vil alle databasene som er sammenkoblet i prinsippet være tilgjengelig. Jarle Larsen

29 Søk i kunnskapsdatabaser Søk:Database Brukernes bilde: Jarle Larsen _

30 Koblede databaser Edna Australia Ariadne Belgia, m.fl Merlot USA Edusource Canada ARIADNE: Totalt 150 000 læringsobjekter Jarle Larsen

31 Bruk av læringsobjekter Individtilpasset læring Større anvendelsesområde tillater større kostnader til utvikling og dermed høyere kvalitet Deling av ressurser frigjør læreren for arbeide til å utføre andre oppgaver i læringsarbeidet Større målgrupper av studerende Pluss effekter: Jarle Larsen

32 Anbefalinger Innmelding i ARIADNE: umiddelbar tilgang til store mengder innholdsobjekter og regime for deling; tilgang til sentralt forskningsmiljø. Delta i CEN: førstehånds kjennskap til og påvirkning av europeisk standardisering. Delta i norske prosesser som vil påvirke UH-sektorens strategier for utvikling av digitale læringsressurser. Årlig studietur i Europa: Norge er ingen sentral aktør og må være på linje med europeiske tiltak. Neste periode, beskrive kriterier for innholdet i læreobjekt

33 www.nvu.no Utvalgte artikler om ”objekter” 2 filmdemoer av verktøyene Reload og Content Manager til kursstrukturering, merking med metadata og pakking av kursinnhold til eksport Prosjektpresentasjon

34


Laste ned ppt "Produksjonsteknikk Mandat: Gruppen skal utvikle forslag til metoder, verktøy og organisering av innholdsproduksjon for e-læring. Utvikling av gode nettbaserte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google