Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SIU’s rolle ved internasjonale prosjekter innen elæring NVU årskonferanse, Levanger 15. mars 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SIU’s rolle ved internasjonale prosjekter innen elæring NVU årskonferanse, Levanger 15. mars 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 SIU’s rolle ved internasjonale prosjekter innen elæring NVU årskonferanse, Levanger 15. mars 2005

2 2 Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) Etablert 1. januar 2004 Opprettet på basis av Senter for internasjonalt universitetssamarbeid Lokalisert i Bergen 40 ansatte(pr. 1/1 2005) Administrativt budsjett 34 mill. Totalt budsjett 230 mill.

3 3 Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) Et serviceorgan og en partner for offentlige- og private utdanningsinstitusjoner (høyere utdanning) Nasjonalkontor for internasjonale programmer og samarbeidstiltak innen høyere utdanning Nasjonalt kompetansesenter for internasjonalisering Profilering av Norge som utdanningsland, som arbeidsland for akademikere og som samarbeidsland for utenlandske utdanningsinstitusjoner

4 4 Direktør Gunn Mangerud Gruppe for EU samarbeid Gruppe for utviklingssamarbeid Gruppe for internasjonale samarbeidstiltak Gruppe for økonomi og personal Gruppe for IKT Rådgiver gruppeInformasjon SIU’s styre Knut Brautaset UFD

5 5 Minerva programmet Et sentralisert tiltak innen SOKRATES programmet Skal bidra til europeisk samarbeid innen området åpen distansebasert ODL og IKT innenfor utdanning Mål Skape forståelse for konsekvensene av åpen fleksibel læring og for kritisk bruk av IKT i utdanningen Sikre at pedagogiske forhold styrer utviklingen av IKT basert undervisning Fremme tilgang til bedre metoder, resultater, ressurser og "best practice" Støtte utviklingen av nyskapende praksis eller tjenester. De må ha en klar multiplikatoreffekt og føre til økt kunnskap

6 6 Hvilke aktiviteter er aktuelle? 1. Utvikling herunder undervisningsmidler metoder Nyskapende forsøk 2. Gjennomføring av undersøkelser, komparative analyser. Her kan en ta for seg ulike aspekt. 3. Etablering av informasjonstjenester

7 7 Hvilke tilnærming kan være aktuell? 1. Prosjekter som søker økt forståelse av konsekvenser ved IKT basert undervisning/læring; her kan en se på psykologiske, sosiale, organisatoriske og økonomiske 2. Utvikkling: Lage metoder og verktøy som er nødvendig for å utvikle nyskapende utdanningsmiljø. Det som utvikles må være generisk. Overføringsmuligheter må påvises 3. Fremme tilgang og støtte til resultater. Informasjonstjeenster om undervisningsmetoder og midler som anvendes på Europeisk nivå

8 8 Søknadsprosedyre En koordinator, minium 2 partnere fordel med flere Søknad på eget fastlagt skjema (www.siu.no/minerva)www.siu.no/minerva Søknadsfrist 1 november (preproposal) Koordinator sender søknad til Brussel, alle deltakere bak søknaden sender kopi av søknaden til eget nasjonalkontor De beste blir invitert til å sende full søknad 1. mars Endelig avklaring juni/juli

9 9 Kriterier for utvelging av søknader (1/3) Trinn 1 Formaliteter må være på plass Trinn 2 2.1 Hvorvidt bidrar søknaden til å realisere målet for SOKRATES og Minerva programmet med de ulike kriteriene som er ført opp. Dette må påvises i søknaden!

10 10 Kriterier (forts 2/3) Generelle politiske prioriteringer for SOKRATES Like muligheter for alle Bekjempelse av sosial utestenging Integrasjon av funksjonshemmede Fremme av sosial økt samhørighet på tvers av grensene

11 11 Kriterier (forts 3/3) Aksjonspesifikke for Minerva (endres årlig) Er prosjektet innovativt???? Hva er gjort tidligere i Minerva? www.siu.no/ISOCwww.siu.no/ISOC Generelle kriterier knyttet til sammensetning av partnerskapet (komplementære ferdigheter) Er prosjektet gjennomførbart? Opplegg for formidling av resultater Opplegg for prosjektevaluering

12 12 Prioriteringer for 2005 Opprettelse og organisering av offentlige tjenester som tilbyr veiledning i innovasjon for å gi støtte til alle grupper innen utdanning Tiltak for elever med særskilte behov, spesielt de som kan være i faresonen for å “falle ut” av skolen Tilnærminger med fokus på å gjøre læring mer attraktivt med henblikk på relasjonsbygging mellom pedagog og student gjennom nye media Elevsentrerte tilnærminger, spesielt gjennom et rammeverk for virtuelle læringsrom (learning communities) og veiledning Bidrag til utvikling av refleksjoner om betydningen av ICT i læringsprosessen

13 13 Hva er SIU’s rolle i Minerva Formidle informasjon om tiltaket Veilede til informasjonsressurser Gi innspill til søknader prosjekter Gjennomføre søkerseminarer Bidra til å koble norske og utenlandske partnere Formidle informasjon om partnersøkseminarer Bidra til partnersøk, manuelt og gjennom netttjenesten www.siu.no/socpart www.siu.no/socpart Formidle forespørsler fra utlandet til norske fagmiljø. Tildele støtte til partnerbesøk

14 14 Partnersøkseminar 2005 Portugal 13. – 15. mai ICT and Education Irland Krakow

15 15 Elæringsprogrammet Hovedmål: støtta effektiv bruk av IKT for å øke kvalitet og fremme tilpasning til samfunnets behov for livslang læring. Fire tiltak Utbredelse av digital kompetanse Europeiske virtuelle universitet e-partnerskap mellom europeiske skoler på grunn- og videregåande nviå samt tiltak for å fremme lærarutdanning på området Tverrgåande tiltak og tilsyn med handlingsplanen for e-læring

16 16 Søknadsprosedyrer i elæringsprogrammet Ikke faste søknadsfrister. Blir kunngjort på grunnlag av årlige utlysinger som blir lagt ut på SIU’s nettsider straks de er publisert på kommisjonens sider. SØKNADSFRIST Europakommisjonen regner med å komme med utlysing i begynnelsen av mai. Søknadene skal skrives på egne skjema og vil bli endeleg behandlet i Europakommisjonen.

17 17 Minerva vs E-læringsprogrammet Minerva Bidra til refleksjon og kunnskap om anvendelse av IKT ”Mindre” innovative eskperimenter E-læringsprogrammet Fremme bruken av elæring Generalisere ”piloter” fra Minerva, gjøre disse eksperimentene mer bærekraftig i offentlig eller privat sammenheng

18 18 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "SIU’s rolle ved internasjonale prosjekter innen elæring NVU årskonferanse, Levanger 15. mars 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google