Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programmering i Java versjon august 2004 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programmering i Java versjon august 2004 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else."— Utskrift av presentasjonen:

1 Programmering i Java http://www.tisip.no/boker/java/ versjon august 2004 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14 Valg og tekster Å gi brukeren valget mellom alternativerside 2-4 Valg ved bruk av avkrysningsruterside 5 Valg ved bruk av radioknapperside 6 Valg ved bruk av listebokserside 7-8 Valg ved bruk av spinnereside 9 Tekstkomponenterside 10-13 Fokuslyttereside 14 Andre måter å programmere lyttere påside 15-16

2 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14, side 2 Å gi brukeren valg mellom alternativer avkrysningsruter radioknapper listeboks spinner

3 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14, side 3 GUI-komponenter for valg GUI-komponentklasselytter skal implementere interfacet avkrysningsrute javax.swing.JCheckBoxjava.awt.ActionListener radioknapp javax.swing.JRadioButton, legges vanligvis i en javax.swing.ButtonGroup java.awt.ActionListener listeboks javax.swing.JList, legges vanligvis i en javax.swing.JScrollPane javax.swing.event. ListSelectionListener spinner javax.swing.JSpinnerjavax.swing.event. ChangeListener

4 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14, side 4 GUI-komponenter for valg Object Component Container JComponent JToggleButton AbstractButton JRadioButton JList ButtonGroup JCheckBox JSpinner

5 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14, side 5 Valg ved bruk av avkrysningsruter Skal ha middag. Skal ha lunsj. Utskrift etter klikk på middag Utskrift etter klikk på lunsj Brukeren klikker først på middag, deretter på lunsj. Det genereres en ActionEvent for hvert av klikkene. Utskrift til konsollet: Vis programliste 14.1 side 495-496 Gjør oppgavene side 496

6 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14, side 6 Valg ved bruk av radioknapper Gjør oppgavene side 498 Vis programliste 14.2 side 497-498

7 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14, side 7 Valg ved bruk av listebokser Kan angi hvorvidt brukeren skal kunne gjøre bare et enkelt valg, om et intervall skal kunne velges, eller om flere intervall skal kunne velges. Liste med fast innhold. Vis programliste 14.3 side 500-501 Gjør oppgave 1 side 504

8 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14, side 8 Valg ved bruk av listebokser Endringene må gjøres i ”modellen” til listen. ”Modellen” representerer dataene som skal vises fram. ”Modellen” beskrives i klassen DefaultListModel. Framvisningen (listen vi ser på skjermen) beskrives i klassen JList. Klikk på linjen ”Anne Beate Jensen” fører til: Liste med dynamisk innhold. Vis programliste 14.4 side 502-503 Gjør oppgave 2 side 504

9 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14, side 9 Spinnere Vis programliste 14.5 side 505-506 Gjør oppgaven side 505

10 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14, side 10 Tekstkomponenter Klassen javax.swing.text.JTextComponent –public String getText() –public void setText(String tekst) –public void setEditable(boolean åpen) Klassen javax.swing.JTextField –public JTextField() –public JTextField(String tekst) –public JTextField(int antKolonner) –public JTextField(String tekst, int antKolonner) –public void setHorizontalAlignment( int horisontalJustering) –public int getHorizontalAlignment() –public void setFont(Font nySkrifttype) –public void addActionListener( ActionListener enLytter) Klassen javax.swing.JPasswordField –public JPasswordField() –public JPasswordField(int antKolonner) –public char[] getText() –public String getText() (deprecated! ) Object Component JTextComponent JTextAreaJTextField Container JComponent JPasswordField

11 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14, side 11 Eksempel Et trykk på Skriv-knappen gir utskrift til konsollet: Oppstart: Endrer teksten etter at brukernavn og passord er akseptert: Teksten ser slik ut: Javel, så skriver jeg noe her og trykker på Skriv-knappen. Du kan skrive noe her dersom du skriver inn riktig passord.

12 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14, side 12 Meldingsutvekslingen skriv ”test” focusLost() skift fokus skriv ”test” skift fokus okPassord() setEditable(true) setEnabled(true) endre standardteksten requestFocus() brukernavnFeltpassordFeltpassordlytterentekstfeltskriveknapp

13 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14, side 13 Vis programliste 14.7 side 510-513 Gjør oppgaven side 514

14 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14, side 14 Fokuslyttere En FocusEvent inntreffer i det en komponent mottar eller mister fokus. En klasse som skal beskrive en fokuslytter må implementere java.event.FocusListener: –public void focusGained() –public void focusLost() Ofte er en av metodene tom.

15 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14, side 15 Andre måter å programmere lyttere på: 1. Vinduet som lytter class FargeknappVindu2 extends JFrame implements ActionListener { private JButton knapp = new JButton("Trykk her"); public FargeknappVindu2 (String tittel) { setTitle(tittel); setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); setLayout(new FlowLayout()); knapp.setBackground(Color.blue); // startfargen add(knapp); knapp.addActionListener(this); pack(); } public void actionPerformed(ActionEvent hendelse) { Color farge = knapp.getBackground(); if (farge == Color.red) knapp.setBackground(Color.blue); else knapp.setBackground(Color.red); } Klassen som beskriver vinduet implementerer selv ActionListener this registreres som lytterobjekt Den indre klassen Knappelytter er borte

16 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, 3.utgave, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2004. Kapittel 14, side 16 Andre måter å programmere lyttere på: 2. En anonym klasse knapp.addActionListener(new ActionListener() { public void actionPerformed(ActionEvent hendelse) { Color farge = knapp.getBackground(); if (farge == Color.red) knapp.setBackground(Color.blue); else knapp.setBackground(Color.red); } } ) ; Parentesene som omslutter argumentet til metoden addActionListener. Navnet på klassen vi skal lage objekt av er ikke med. Klassen er jo anonym. Klassen vil enten være en implementasjon av et lytterinterface eller en subklasse til en adapterklasse. Navnet på interfacet eller navnet på adapterklassen skal stå her. Parentesene som omslutter innholdet i den anonyme klassen new forteller som vanlig at vi skal lage et objekt Semikolonet avslutter setningen som begynner med knapp.add...


Laste ned ppt "Programmering i Java versjon august 2004 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google