Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Grensesprengende omsorg Interreg III A Prosjektkontakt 20. og 21.10.04 Gardermoen omsorg2/index.php.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Grensesprengende omsorg Interreg III A Prosjektkontakt 20. og 21.10.04 Gardermoen omsorg2/index.php."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Grensesprengende omsorg Interreg III A Prosjektkontakt 20. og 21.10.04 Gardermoen http://www2.tisip/.no/ omsorg2/index.php

2 2 Grensesprengende Et prosjekt på tvers av landegrensene Tjenester som er utformet på tvers av det tradisjonelle organisasjonsformene Utvikling av et nettverk også utenom Interreg III A og utenom Sverige og Norge

3 3 Visjon Bidra til å utvikle virksomheter med alternative driftsformer innenfor helse- og sosialtjenestene i Midt-Norge og Midt Sverige.

4 4 Overordnet mål Prosjekt ”Grensesprengende omsorg” har som siktemål å samle, utvikle og formidle kompetanse om alternative modeller og driftsformer i helse-, sosial og omsorgstjenestene

5 5 Problemstillinger Hvordan fungerer alternative driftsformer innen sosial og omsorgstjenestene? Hvilke kunnskaper er særlig nødvendig for å tilby slike alternative tjenester? Hva slag kompetanseoppbygging er det behov for hos offentlige og private aktører samt hos personell som arbeider innenfor disse tjenestene?

6 6 Mål Bidra til et tettere samarbeid mellom kommuner og virksomheter i Trøndelag og Jämtland som arbeider med å utvikle modeller for alternativ tjenesteyting i omsorgs- og sosialsektoren Bidra til å videreutvikle virksomheter og etablere delprosjekter med alternative modeller og driftsformer Utforme tilbudene på brukernes premisser på bakgrunn av dialog med brukerne og vektlegging av muligheter til reell medvirkning

7 7 Mål Gjennomføre evaluering av virksomhetene og delprosjektene i forhold til kvalitet og brukertilfredshet Avklare behovet for å kompetanseheving i forbindelse med drift av tjenester etter alternative modeller. Planlegge og iverksette kompetansehevende tiltak for å styrke delprosjektene og dets samarbeidspartnere

8 8 Organisasjonsskisse

9 9 TISIP og Østersund kommun Samarbeidskommuner Samarbeidsinstanser innen Interreg IIIA området Øvrige samarbeidsinstanser og samarbeidskommuner i Norge og Sverige og resten av verden Organisering av prosjektet - Nettverkskart

10 10 Grensesprengende omsorg – Tidsplan Oppstart sommeren/høsten 2004 Avslutning årskiftet 2006/2007

11 11 Delprosjekter i et hovedprosjektet LOFOTA - videreutvikling av et personalkooperativ i Østersund Videreutvikling av MICA’s virksomhet mht. gårdsaktiviteter som sysselsettingstilbud, Østersund kommune Videreutvikling av Oppigård arbeidssenter, Melhus kommune Friluftsaktiviteter for problembelastet ungdommer, Stjørdal kommune Informasjonsspredning og motivering for grønn omsorg i Jämtland, samarbeid med LRF i Jämtland


Laste ned ppt "1 Grensesprengende omsorg Interreg III A Prosjektkontakt 20. og 21.10.04 Gardermoen omsorg2/index.php."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google