Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programmering i Java versjon desember 2002 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programmering i Java versjon desember 2002 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else."— Utskrift av presentasjonen:

1 Programmering i Java http://www.tisip.no/Javabok/ versjon desember 2002 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15 Å lage brukergrensesnitt Menyerside 2-3 Knapperaderside 4 Vinduer i Javaside 5-6 Vinduslyttereside 7-8 Dialogvinduer, introduksjon side 9-13 En standard OK-Avbryt-dialogside 14 Dataoverføring mellom foreldre- og dialogvinduside 15-16 GUI-komponenten tabell (JTable)side 17 Oppussingseksemplet, GUIside 18 GridBagLayout som layout-håndtererside 19-21 Kan vi styre størrelsen på komponentene?side 22 Oppussingseksemplet, GUI - kodeside 23 Å lage egne datamodellklasserside 24

2 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 2 Menyer generelt MenuLookDemo er hentet fra Sun sine sider via JMenu(How to use Menus) i online API-dokumentasjonen.

3 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 3 Menyer i denne boka class VinduMedMeny extends JFrame { private Container guiBeholder; public VinduMedMeny() { setTitle("Menytest"); setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); guiBeholder = getContentPane(); MenyLytter lytteren = new MenyLytter(); JMenu menyen = new JMenu("Farge"); JMenuItem menypost = new JMenuItem("Gul"); menyen.add(menypost); menypost.addActionListener(lytteren); // tilsvarende for rød og blå JMenuBar menylinje = new JMenuBar(); menylinje.add(menyen); setJMenuBar(menylinje); } private class MenyLytter implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent hendelse) { String kommando = hendelse.getActionCommand(); if (kommando.equals("Gul")) guiBeholder.setBackground(Color.yellow); else if (kommando.equals("Rød")) guiBeholder.setBackground(Color.red); else guiBeholder.setBackground(Color.blue); } Et menyvalg genererer en ActionEvent. menylinje (JMenuBar) meny (JMenu) menypost (JMenuItem) Gjør oppgave 1 side 477

4 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 4 Knapperader class VinduMedKnapperad extends JFrame { private Container guiBeholder; private JButton gulKnapp; private JButton rødKnapp; private JButton blåKnapp; public VinduMedKnapperad(){ setTitle("Knapperad-test"); setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); guiBeholder = getContentPane(); KnappeLytter lytteren = new KnappeLytter(); JToolBar knapperad = new JToolBar(); Icon ikon = new ImageIcon("gul.gif"); gulKnapp = new JButton(ikon); gulKnapp.addActionListener(lytteren); knapperad.add(gulKnapp); // tilsvarende for rød og blå guiBeholder.add(knapperad, BorderLayout.NORTH); } private class KnappeLytter implements ActionListener { public void actionPerformed(ActionEvent hendelse) { JButton knapp = (JButton) hendelse.getSource(); if (knapp == gulKnapp) guiBeholder.setBackground(Color.yellow); else if (knapp == rødKnapp) guiBeholder.setBackground(Color.red); else guiBeholder.setBackground(Color.blue); } knapperad, verktøylinje (JToolBar) knapp (JButton) Knapperaden på ”vanlig” plass knapperaden er dratt vekk fra sin vanlige plass,slik at den har blitt et eget vindu

5 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 5 Vinduer i Java Primærvindu (klassen JFrame) med knapper for minimering, maksimering og lukking og tittellinje Interne vinduer (klassen JInternalFrame) med knapper for minimering, maksimering og lukking. Ingen deler av et internt vindu kan vises utenfor det primærvinduet det tilhører. Sekundærvindu (dialog, klassen JDialog), lukkes dersom foreldrevinduet lukkes

6 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 6 Klassetreet med vindusklassene Object Component JFrame JInternalFrame Dialog JDialog Container JComponent FrameJWindow Window

7 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 7 Vinduslyttere Hittil –setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); Av og til trenger vi selv å kontrollere lukkingen, for eksempel dersom filer skal lukkes: –setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE); Interface java.awt.event.WindowListener: void windowActivated(WindowEvent hendelse); void windowClosed(WindowEvent hendelse); void windowClosing(WindowEvent hendelse); void windowDeactivated(WindowEvent hendelse); void windowDeiconified(WindowEvent hendelse); void windowIconified(WindowEvent hendelse); void windowOpened(WindowEvent hendelse);

8 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 8 Klassen WindowAdapter Et vinduslytterobjekt må tilhøre en klasse som implementerer interfacet WindowListener Vanligvis er de fleste metodene tomme Det er derfor laget en adapter-klasse (gjelder alle awt-lytter-interface med mer enn en metode): package java.awt.event; public abstract class WindowAdapter implements WindowListener { public void windowOpened(WindowEvent hendelse) {} public void windowClosing(WindowEvent hendelse) {} //... og så videre, bare tomme metoder } Eksempel på bruk private class Vinduslytter extends WindowAdapter { public void windowClosing(WindowEvent hendelse) {... sett inn kode her... dispose(); System.exit(0); // hvis programmet skal avsluttes }

9 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 9 Dialogvinduer, eksempel Nytt navn skrives inn og sendes tilbake til hovedvinduet. Navnet endres, og resultatet sendes tilbake til hovedvinduet foreldrevindu med to barnevinduer

10 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 10 Dialogvinduer Et dialogvindu er et sekundærvindu, det vil si at det alltid bør være knyttet til et foreldrevindu. Et modalt dialogvindu hindrer brukeren tilgang til andre vinduer så lenge dialogvinduet er åpent. Ikke-modale vinduer er mer praktiske for brukeren, men krever mer av programmereren i og med at flere vinduer må holdes oppdatert på en gang.

11 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 11 Det enkleste dialogvinduet visDialog() 1 2

12 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 12 Meldingsutvekslingen i det aller enkleste dialogvinduet System. out foreldre- vindu knappelytter trykk knapp dialog- boks knappelytterokKnapp ”klient” actionPerformed() visDialog() trykk actionPerformed() setVisible(true) setVisible(false) println(”OK trykket…”) show() ikke retur før meldingen setVisible(false) sendes til dialogboksen

13 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 13 Hvordan gjør vi det, kort fortalt 1.Et dialogvindu er en subklasse til JDialog. Den må ha en konstruktør som kaller superklassen sin konstruktør med argumentet modal = true. (Standardkonstruktøren til JDialog lager en ikke-modal dialog.) 2.La hvert enkelt dialogvindu ha en metode med navn visDialog() e.l. Inne i denne metoden finner vi kallet setVisible(true). For modale dialogvinduer vil denne metoden ikke returnere før setVisible(false) er kalt. 3.All aktivitet i dialogen må avsluttes med kallet setVisible(false). 4.Lag foreldrevinduet med dialogene som objektvariabler. Vis programliste 15.3 side 488-489 Gjør oppgave 1 side 500

14 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 14 En standard OK-Avbryt-dialog OK betyr at endringene som er lagt inn i dialogvinduet skal gjelde. Avbryt betyr at endringene ikke skal gjelde. Vi lager en klasse som beskriver et dialogvindu med disse knappene og lar våre øvrige dialogvinduer være subklasser til denne. Klassen heter MinDialog og ligger i pakken mittBibliotek. Øvrig funksjonalitet: –Klassen inneholder metoden okData(). En subklasse kan lage sin egen utgave av denne metoden for kontroll av inndata. Dersom brukeren trykker OK vil ikke dette aksepteres dersom okData() returnerer false. –Dersom brukeren prøver å lukke vinduet ved å trykke i øverste høyre hjørne, vil spørsmålet ”Skal eventuelle registrerte data lagres?” komme. Hvis brukeren svarer ja, vil dataene lagres dersom okData() returnerer true. –OK-knappen er definert som standardknapp. –Escape-tasten er knyttet til Avbryt-knappen. Vis programliste 15.4 side 492-494

15 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 15 Overføring av data mellom foreldrevindu og dialogvindu Hansen, Hans Hansen, Hans Jørgen

16 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 16 Tester PersonDialog Vis programliste 15.5 side 496-501 Foreldrevindu extends JFrame PersonDialog extends MinDialog JOptionPane, kommer dersom brukeren lukker navnedialogen ved å trykke i øverste høyre hjørne

17 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 17 GUI-komponenten tabell (klassen JTable) En tabell har kolonner og linjer. Kolonnene har navn. Brukeren kan velge linjer i tabellen ved å klikke på dem. Kan sette opp om det skal være mulig å velge kun én linje av gangen, ett intervall av linjer, eller flere intervall. Valget håndteres omtrent på samme måte som for lister. Standard er at brukeren velger linjer, ikke celler. Brukeren kan endre dataene direkte i cellene. Vis programliste 15.6 side 500-501. Gjør oppgaven side 502

18 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 18 Oppussingseksemplet, siste utgave - klassene fra kapittel 10 med GUI JTable JList

19 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 19 GridBagLayout som layout-håndterer GridBagLayout er den mest generelle layout-håndtereren av alle, og ofte den eneste praktisk brukbare. Den egner seg ikke for prøv- og feil-metoden. Den krever nøyaktig og detaljert planlegging. Den har mange parametere, en feil kan gi uante konsekvenser. Lag først en skisse av vinduet: –Del det opp i ruter ved hjelp av loddrette og vannrette streker. –Ikke mer enn en komponent i hver rute. –En komponent kan gjerne dekke flere ruter. På grunnlag av skissen setter vi opp kravene til hver enkelt komponent.

20 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 20 Eksempel 01 23 0 1 2 knappe- raden tabellen til venstre listen til høyre ledeteksten nederst tekstboksen gridx00312 gridy01122 gridwidth43111 gridheight11111 fillNONEBOTH NONEHORIZONTAL anchorWESTCENTER EASTWEST

21 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 21 Eksempel, forts. Container guiBeholder = getContentPane(); guiBeholder.setLayout(new GridBagLayout()); // denne må vi ikke glemme! GridBagConstraints krav = new GridBagConstraints(); krav.insets = new Insets(5, 5, 5, 5); // luft rundt en komponent, fast for alle krav.weightx = 0.5; // fast for alle komponentene krav.weighty = 0.5; /* Knapperaden */ krav.gridx = 0; krav.gridy = 0; krav.gridwidth = 4; krav.gridheight = 1; krav.fill = GridBagConstraints.NONE; krav.anchor = GridBagConstraints.WEST; guiBeholder.add(knapperad, krav); //..osv. for alle komponentene

22 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 22 Kan vi styre størrelsen på komponentene? Hva med metoden setSize() i klassen Component? –Den arves av alle GUI-komponentene. –Vi har brukt den til å sette størrelsen på vinduer. –For andre komponenter virker den bare dersom vi ikke bruker noen layout-håndterer i det hele tatt. Komponentene legges da ut i henhold til oppgitte pikselverdier. Hva med metodene setMaximumSize(), setMinimumSize() og setPreferredSize() i klassen JComponent? –Metodene arves av alle Swing-komponenter. –BorderLayout og GridLayout bryr seg ikke om noen av disse. –FlowLayout og GridBagLayout tar hensyn til en komponents ”preferred size”. –BoxLayout tar hensyn til alle ønskene. (Vurdert til å være nesten like vanskelig å bruke som GridBagLayout.) –Argumentet til alle disse metodene er et objekt av klassen Dimension. Konstruktør: Dimension(int bredde, int høyde). –Eksempel: liste.setPreferredSize(new Dimension(500, 300))

23 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 23 GUI til oppussingsprosjektet Filen Dialoger.java: –et dialogvindu for hvert av “hovedobjektene” i det problemet vi skal løse: FlateDialog, MalingDialog, TapetDialog og BeleggDialog. Filen Konstanter.java: –et interface med konstanter navn på kommandoer, menyposter og lengder på tekstfelt Filen Oppussingkap15.java: –primærvinduet –main() Filen Datamodeller.java –datamodeller for listen og tabellen –inneholder koblingen til oppussingsprosjekt-objektet Fra mittBibliotek –MittTallformatUt –MittTallformatInn –MinDialog Vis programliste 15.7, 15.8 og 15.9 fra side 507 og utover.

24 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else Lervik og Vegard B. Havdal, Stiftelsen TISIP og Gyldendal Akademisk 2003. Kapittel 15, side 24 Å lage egne datamodellklasser Trenger å forholde oss til den underliggende datamodellen når datainnholdet i GUI-komponentene liste (JList) og tabell (JTable) skal oppdateres DefaultListModel og DefaultTableModel kan brukes Kan også lage våre egne Datamodell for JList –Subklasse til AbstractListModel –Må implementere Object getElementAt(int indeks) og int getSize() –Må varsle datamodellen når dataene er forandret: protected metode fireIntervalAdded() (flere metoder, se online API-dok.) kaller den fra en egenlaget offentlig metode Datamodell for JTable –Subklasse til AbstractTableModel –Må implementere int getColumnCount(), int getRowCount() og Object getValueAt(int rad, int kolonne) –Må varsle datamodellen når dataene er forandret: fireTableDataChanged() (flere metoder, se online API-dok.) Kan selvfølgelig lage egne utgave av arvede metoder, dersom ønskelig Vis programliste 15.10 side 516-518. Gjør oppgaven side 519.


Laste ned ppt "Programmering i Java versjon desember 2002 Kun til bruk i tilknytning til læreboka ”Programmering i Java” skrevet av Else."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google