Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Publikum og kildestrategier Av Øystein L. Pedersen © 19.01.04 Høgskulen i Volda.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Publikum og kildestrategier Av Øystein L. Pedersen © 19.01.04 Høgskulen i Volda."— Utskrift av presentasjonen:

1 Publikum og kildestrategier Av Øystein L. Pedersen © 19.01.04 Høgskulen i Volda

2 Kilder og media ”Mangel på kildekritiske holdninger i lærebøker om journalistikk” (Wien & Bring Lund 2001) ”… den ”regisserte virkeligheten” som profesjonelle kildeorganisasjoner presenterer og tilbyr” (Allern 1997:415)

3 Byttehandel Fra partipresse til journalisme Objektivitet, uavhengighet, kildekritikk Byttehandel - eller kamp om definisjoner av virkeligheten Kilden serverer historier til journalister (Wien & Bring Lund 2001)

4 Pressemeldinger Overskrift: litt mer saklig Ingress: kom til saken Brødteksten: uttalelser som kan brukes Kontaktpersoner Eksempler: http://www.antirasistisk-senter.no/infobanken/dokumenter/presse_horing/presse-durban.html http://www.antirasistisk-senter.no/infobanken/dokumenter/presse_horing/usa-trekk.html http://www.nca.no/article/articleview/1023/ http://www.nca.no/article/articleview/1022/ http://www.nca.no/article/articleview/849/

5 Nyhetskriteriene aktualitet vesentlighet identifikasjon nærhet konflikt Eks: - Sunnmøre museum

6 Forhold til journalister Unge: starten av karrieren trenger kilder og historier (Wien & Bring Lund 2001) Erfarne: nøkterne profesjonelle i sitt forhold til kilder posisjon i redaksjonen Eksempler: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article.jhtml?articleID=200784

7 http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=9230461 http://www.dagsavisen.no/nyheter/2001/12/621582.shtml http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article.jhtml?articleID=252619

8 Målgrupper gruppen vi ønsker å påvirke gjennom strategisk kommunikasjon viktig med kunnskap om målgruppen og dens mentale utgangspunkt

9

10 Strategisk publikumsperspektiv publikum eksisterer kun når organisasjonene identifiserer den organisasjonen er det handlende subjektet publikum reagerer på en situasjon eller spørsmål publikum betraktes som konsumenter av budskap (en målgruppe) Eks: - skriftlige tilbakemeldinger - pensum

11 Dialogisk publikumsperspektiv publikum er proaktive setter selv nye spørsmål på agendaen jevnbyrdige partnere med organisasjonen ut fra en symmetrisk kommunikasjonsmodell publikum er aktive i sin identitetsskapende prosess publikum skaper strategier og formulerer mål selv Eks:muntlige tilbakemeldninger, forelesninger

12 Identifisere målgruppe(r) vellykkede kampanjer har som regel en spesifisert målgruppe utsatte eller viktige grupper mest mottagelige for budskapet personer med innflytelse Eks: - Boklanseringer

13 Forundersøkelser lære mest mulig om mottagerne før mål og strategier defineres må identifisere målgruppen og dens holdninger og handlinger identifisere kanaler finn frem til mulige reaksjoner på ulike deler av budskapet http://www.tobakkdreper.no/film.asp

14 Utvelging av informanter De ekstreme, spesielle eller avvikende Intensivt utvalg: gode informanter Maks variasjon: for å sammenligne Liten variasjon, ut fra spesielle kjennetegn (for gruppeintervjuer) Typisk tilfeller: spesifikk informasjon Kvoteutvelging: grupper med spesielle kjennetegn, for sammenligninger Snøballmetoden: finner nye informanter underveis Teori-/ eller typologibasert utvelging: bygger på (etablert) teori

15 Fokusgrupper gruppeintervjuer (6-12 deltagere) ordstyrer bruker intervjuguide skaper debatt og refleksjon kan avklare usikkerhet og utvikle nye hypoteser

16 Utfordringer Rammen rundt intervjuet Sin egen person og reaksjoner Presentasjon av intervjuet og spørsmålene Type spørsmål Ikke (for) ledende spørsmål Velge ut like personer, som kan forstå hverandre Velge ut ulike personer, for å skape debatt Svar kan bli undertrykt

17 Surveys – kvantitativ metode Effektiv metode for å undersøke store mengder data (mennesker, begivenheter, hendelser) Brukes ofte i sammenheng med kvalitative undersøkelser Bygger på en positivistisk tradisjon: får sikre svar Telle antall med bestemte egenskaper

18 Spørreskjema Et spørsmål av gangen Presisjon, forklar hva du er ute etter Ikke (for) ledende spørsmål Ikke for kompliserte spørsmål Ikke for mange spørsmål Gjensidig utelukkende svarmuligheter Mest mulig uttømmende svarmuligheter Gi muligheter for ”Vet ikke”, ved vanskelige spørsmål Test det på noen få respondenter

19 Utfordringer Respondentene svarer det de tror er forventet Respondentene gir svar som kan være med på å bekrefte et ønsket selvbilde Forholdet mellom enheter, respondenter og populasjon Bortfallsanalyse: sammenligne antall i populasjonen, bruttoutvalg og nettoutvalg for kjente kategorier (for eksempel kjønn og alder)

20 Problemer ikke bare én, men flere publikumsgrupper allmennhetens holdninger er ikke summen av individuelle holdninger holdninger kan ikke fristilles fra den prosessen som den skapes i (jf. etiske valg) holdningene kan ikke forstås utenfor konteksten de er skapt http://www.aftenposten.no/kul_und/tv/article.jhtml?articleID=701630

21 Analyse av meningsinnholdet Fokus: Hva som blir sagt Helhet: sentrale tema Koding, finne begreper og kategorier Kondensering: redusere datamateriale Sammenfatning: beskrive datamaterialet ved hjelp av kodeordene Stemmer sammenfatningen overens med helheten?

22 Beretningsanalyse Fokus: forløpet i fortellingen (narrativer) for å forstå hvordan medlemmene i gruppen organiserer sin forståelse av verden ser ikke etter meningsinnholdet ser etter gjentagende mønstre ser etter hva som det blir lagt vekt på

23 Rapporten [Tittel] 1.Innledning (bakgrunn, feltet) 2.Problemstilling - forskningsspørsmål - hypoteser 3.Teori (hva andre har skrevet om dette) 4.Metode (hvordan vi har gått frem) 5.Observasjoner (spørreskjema, intervjuer) 6.Analyse (våre tolkninger) 7.Konklusjon (forslag til strategi)


Laste ned ppt "Publikum og kildestrategier Av Øystein L. Pedersen © 19.01.04 Høgskulen i Volda."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google