Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.forskerforbundet.no Ønsker og muligheter i senkarrieren 55+ kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no Elisabeth Tindeland, Forskerforbundet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.forskerforbundet.no Ønsker og muligheter i senkarrieren 55+ kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no Elisabeth Tindeland, Forskerforbundet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ønsker og muligheter i senkarrieren 55+ kunnskap gir vekst Elisabeth Tindeland, Forskerforbundet

2

3 Arbeidsmiljøloven § 13-1 Forbud mot diskriminering (1) Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder er forbudt

4 Lov om aldersgrenser §3 Tilsettingsmyndigheten kan treffe bestemmelse om at en tjenestemann skal kunne fortsette i tjenesten utover den aldersgrense som gjelder for stillingen, når tjenestemannen fyller de krav som stillingen forutsetter. Tjenesten kan første gang forlenges opp til to år, senere ett år om gangen, i alt ikke utover fem år.

5 Alderssammensetning Endring % % % Kilde:

6 Utfordringer for arbeidslivet Pensjonskommisjonen varsler store endringer i pensjonssystemet: Livsløpsopptjening pensjon Skal lønne seg å stå lengre i jobb

7 Framtidas seniorer Lever lengre Har bedre kjøpekraft Har høyere kompetanse Ønsker mer fritid Mer kravstore => Behov for fleksible virkemidler!

8 Til diskusjon Hvilke seniorpolitiske tiltak ønsker du deg i senkarrieren? Når skal de settes inn? Diskuter to og to

9 Seniortiltak Kompetanseutviklende tiltak - studiepermisjon, studiereiser og sabbatsordninger Seniorstipend Hospitering – eksternt og internt Forebyggende helsetiltak, f.eks. trening i arbeidstiden Alternativ karrierevei, f.eks. gå fra lederstilling til rådgivende virksomhet Utvidelse/endring/nedtrapping av ansvarsområde Emeritus

10 Forts. seniortiltak Delvis pensjonering, delvis arbeid Hjemmekontor Fleksibel arbeidstid – kortere/forskjøvet arbeidstid, jobbe deler av året etc Fri med lønn en dag/måned fra fylte 62 år (jf HTA § 5.9.1) Kronetillegg fra fylte 62 år for å utsette fratreden (jf HTA § 5.9.1)

11 Hvordan? Virkemidlene tas inn i personalpolitisk plan + holdningsarbeid Medarbeidersamtale et viktig verktøy for å kunne tilpasse arbeidet og utviklingen til den enkeltes situasjon, også i senkarrieren Seniorene tilbys milepælssamtale med nærmeste leder hvor en diskuterer veien videre – mer langsiktig perspektiv enn vanlig medarbeidersamtale

12 Behov for å definere når en er senior? Fordeler: Lettere å målrette virkemidler Ansvarliggjøring Ulemper: Stigmatisering? Udugeliggjøring? Utstøting? ?

13 Medaljens bakside Er det forventet at en går av som 62-åring? Underforstått i en del tilfeller? HTA § 5.9.1: Fri med lønn en dag/måned eller kronetillegg dersom man står i stilling etter fylte 62 Omstillingsavtaler m.m. - obs på utvelgelseskriterier Seniortiltak må sees i sammenheng med den generelle rekrutteringssituasjonen og situasjonen for nytilsatte

14 Forts. medaljens bakside De fleste virkemidlene kan brukes mot de ansatte Uansett virkemidler forutsetter en god seniorpolitikk en vilje til å beholde folk og behandle dem anstendig. Mangelen på dette holder Forskerforbundet i jobb


Laste ned ppt "Www.forskerforbundet.no Ønsker og muligheter i senkarrieren 55+ kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no Elisabeth Tindeland, Forskerforbundet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google