Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.forskerforbundet.no Ønsker og muligheter i senkarrieren 55+ kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no Elisabeth Tindeland, Forskerforbundet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.forskerforbundet.no Ønsker og muligheter i senkarrieren 55+ kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no Elisabeth Tindeland, Forskerforbundet."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.forskerforbundet.no Ønsker og muligheter i senkarrieren 55+ kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no Elisabeth Tindeland, Forskerforbundet

2 www.forskerforbundet.no

3 Arbeidsmiljøloven § 13-1 Forbud mot diskriminering (1) Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder er forbudt

4 www.forskerforbundet.no Lov om aldersgrenser §3 Tilsettingsmyndigheten kan treffe bestemmelse om at en tjenestemann skal kunne fortsette i tjenesten utover den aldersgrense som gjelder for stillingen, når tjenestemannen fyller de krav som stillingen forutsetter. Tjenesten kan første gang forlenges opp til to år, senere ett år om gangen, i alt ikke utover fem år.

5 www.forskerforbundet.no Alderssammensetning 1996 - 2010 19962010Endring 20-34990.000861.000- 13% 35-49939.0001.002.000+ 7% 50-69808.0001.101.000+ 36% Kilde: www.seniorpolitikk.no

6 www.forskerforbundet.no Utfordringer for arbeidslivet Pensjonskommisjonen varsler store endringer i pensjonssystemet: Livsløpsopptjening pensjon Skal lønne seg å stå lengre i jobb

7 www.forskerforbundet.no Framtidas seniorer Lever lengre Har bedre kjøpekraft Har høyere kompetanse Ønsker mer fritid Mer kravstore => Behov for fleksible virkemidler!

8 www.forskerforbundet.no Til diskusjon Hvilke seniorpolitiske tiltak ønsker du deg i senkarrieren? Når skal de settes inn? Diskuter to og to

9 www.forskerforbundet.no Seniortiltak Kompetanseutviklende tiltak - studiepermisjon, studiereiser og sabbatsordninger Seniorstipend Hospitering – eksternt og internt Forebyggende helsetiltak, f.eks. trening i arbeidstiden Alternativ karrierevei, f.eks. gå fra lederstilling til rådgivende virksomhet Utvidelse/endring/nedtrapping av ansvarsområde Emeritus

10 www.forskerforbundet.no Forts. seniortiltak Delvis pensjonering, delvis arbeid Hjemmekontor Fleksibel arbeidstid – kortere/forskjøvet arbeidstid, jobbe deler av året etc Fri med lønn en dag/måned fra fylte 62 år (jf HTA § 5.9.1) Kronetillegg fra fylte 62 år for å utsette fratreden (jf HTA § 5.9.1)

11 www.forskerforbundet.no Hvordan? Virkemidlene tas inn i personalpolitisk plan + holdningsarbeid Medarbeidersamtale et viktig verktøy for å kunne tilpasse arbeidet og utviklingen til den enkeltes situasjon, også i senkarrieren Seniorene tilbys milepælssamtale med nærmeste leder hvor en diskuterer veien videre – mer langsiktig perspektiv enn vanlig medarbeidersamtale

12 www.forskerforbundet.no Behov for å definere når en er senior? Fordeler: Lettere å målrette virkemidler Ansvarliggjøring Ulemper: Stigmatisering? Udugeliggjøring? Utstøting? 45+ 55+ ?

13 www.forskerforbundet.no Medaljens bakside Er det forventet at en går av som 62-åring? Underforstått i en del tilfeller? HTA § 5.9.1: Fri med lønn en dag/måned eller kronetillegg dersom man står i stilling etter fylte 62 Omstillingsavtaler m.m. - obs på utvelgelseskriterier Seniortiltak må sees i sammenheng med den generelle rekrutteringssituasjonen og situasjonen for nytilsatte

14 www.forskerforbundet.no Forts. medaljens bakside De fleste virkemidlene kan brukes mot de ansatte Uansett virkemidler forutsetter en god seniorpolitikk en vilje til å beholde folk og behandle dem anstendig. Mangelen på dette holder Forskerforbundet i jobb


Laste ned ppt "Www.forskerforbundet.no Ønsker og muligheter i senkarrieren 55+ kunnskap gir vekst www.forskerforbundet.no Elisabeth Tindeland, Forskerforbundet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google