Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ønsker og muligheter i senkarrieren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ønsker og muligheter i senkarrieren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ønsker og muligheter i senkarrieren
kunnskap gir vekst 55+ Ønsker og muligheter i senkarrieren Elisabeth Tindeland, Forskerforbundet

2

3 Arbeidsmiljøloven § 13-1 Forbud mot diskriminering
(1) Direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell orientering, funksjonshemming eller alder er forbudt

4 Lov om aldersgrenser §3 Tilsettingsmyndigheten kan treffe bestemmelse om at en tjenestemann skal kunne fortsette i tjenesten utover den aldersgrense som gjelder for stillingen, når tjenestemannen fyller de krav som stillingen forutsetter. Tjenesten kan første gang forlenges opp til to år, senere ett år om gangen, i alt ikke utover fem år.

5 Alderssammensetning 1996 - 2010
Endring 20-34 - 13% 35-49 + 7% 50-69 + 36% Kilde:

6 Utfordringer for arbeidslivet
Pensjonskommisjonen varsler store endringer i pensjonssystemet: Livsløpsopptjening pensjon Skal lønne seg å stå lengre i jobb

7 Framtidas seniorer Lever lengre Har bedre kjøpekraft
Har høyere kompetanse Ønsker mer fritid Mer kravstore => Behov for fleksible virkemidler!

8 Til diskusjon Hvilke seniorpolitiske tiltak ønsker du deg i senkarrieren? Når skal de settes inn? Diskuter to og to

9 Seniortiltak Kompetanseutviklende tiltak - studiepermisjon, studiereiser og sabbatsordninger Seniorstipend Hospitering – eksternt og internt Forebyggende helsetiltak, f.eks. trening i arbeidstiden Alternativ karrierevei, f.eks. gå fra lederstilling til rådgivende virksomhet Utvidelse/endring/nedtrapping av ansvarsområde Emeritus

10 Forts. seniortiltak Delvis pensjonering, delvis arbeid Hjemmekontor
Fleksibel arbeidstid – kortere/forskjøvet arbeidstid, jobbe deler av året etc Fri med lønn en dag/måned fra fylte 62 år (jf HTA § 5.9.1) Kronetillegg fra fylte 62 år for å utsette fratreden (jf HTA § 5.9.1)

11 Hvordan? Virkemidlene tas inn i personalpolitisk plan + holdningsarbeid Medarbeidersamtale et viktig verktøy for å kunne tilpasse arbeidet og utviklingen til den enkeltes situasjon, også i senkarrieren Seniorene tilbys milepælssamtale med nærmeste leder hvor en diskuterer veien videre – mer langsiktig perspektiv enn vanlig medarbeidersamtale Få frem at noe av formålet m seniorpol. er å beholde folk lengst mulig i arb.livet Forslag til punkter ifm milepælsamtale: Meningsfull jobb eller er det mer uklart hvor nyttig den er? Mer ansvar eller mindre ansvar? For stor eller for liten arbeidsmengde? Hvilke jobboppgaver sliter mest? Hva kan gjøres med det? Variasjon eller ensformighet? Innflytelse på eget arbeid og egen arbeidssituasjon? Ønske om kompetanseutvikling? Tilbakemelding - ris/ros? Endring av arbeidstid, mer fleksibelt arbeidsopplegg? Hjemmekontor? Eksempler på tiltak: Etter- og videreutdanning Studiepermisjon Studiereiser Seniorstipend Hospitering Sabbatsordning Større bevissthet for karriereplanlegging Seniorlederutvikling Midtlivsseminar/seniorseminar Forebyggende helsetiltak, fysisk trening/trim Intern/ekstern jobbrotasjon, ny jobb ved andre avdelinger Lederutveksling Tildeling av nye oppgaver Mentor for yngre nytilsatte Bytte fra lederjobb til mer rådgivende virksomhet og vice versa Fullstendig stillingsbytte på samme nivå Utvidelse / endring av ansvarsområde Oppgavetilpasning til mental og fysisk styrke Emeritus-ordning Delvis pensjonering, delvis arbeid Tidlig pensjonering

12 Behov for å definere når en er senior?
Fordeler: Lettere å målrette virkemidler Ansvarliggjøring Ulemper: Stigmatisering? Udugeliggjøring? Utstøting? 45+ 55+ ?

13 Medaljens bakside Er det forventet at en går av som 62-åring?
Underforstått i en del tilfeller? HTA § 5.9.1: Fri med lønn en dag/måned eller kronetillegg dersom man står i stilling etter fylte 62 Omstillingsavtaler m.m. - obs på utvelgelseskriterier Seniortiltak må sees i sammenheng med den generelle rekrutteringssituasjonen og situasjonen for nytilsatte

14 Forts. medaljens bakside
De fleste virkemidlene kan brukes mot de ansatte Uansett virkemidler forutsetter en god seniorpolitikk en vilje til å beholde folk og behandle dem anstendig. Mangelen på dette holder Forskerforbundet i jobb


Laste ned ppt "Ønsker og muligheter i senkarrieren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google