Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

9 februar, 2004 Hensikt I: Teste anvendbarheten av prosedyrer og koder i NCMP for å beskrive det faglige innholdet i medisinsk diagnostikk og behandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "9 februar, 2004 Hensikt I: Teste anvendbarheten av prosedyrer og koder i NCMP for å beskrive det faglige innholdet i medisinsk diagnostikk og behandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 9 februar, 2004 Hensikt I: Teste anvendbarheten av prosedyrer og koder i NCMP for å beskrive det faglige innholdet i medisinsk diagnostikk og behandling (ved offentlige poliklinikker) Hensikt II: Undersøke om diagnose (ICD-10) + prosedyre (NCMP/NCSP) kan erstatte RTV-takst ved beregning av Nord-DRG-O-gruppe. Gjennomføres på beslutning fra SHdir, utføres av KITH Tidsrom primo april 05 – ultimo juni 05 Evalueres/revideres høsten 2005 PILOTERING AV NCMP

2 9 februar, 2004 DELTAGERE Ullevål US Telemark SH Haukeland US Rikshospitalet - Radiumhospitalet Haugesund SH

3 9 februar, 2004 Involverte fagfelt Kardiologi Lungesykdommer Infeksjonssykdommer Nevrologi Nyresykdommer Hud Intensivmedisin (?) Yrkesmedisin Gastroenterologi ØNH Pediatri Smerteklinikk Hematologi Kvinnesykdommer

4 9 februar, 2004 Hva skal kodes fra 1. april 05? RTV-takst som tidligere NCMP – kode for diagnostisk/medisinsk prosedyre (nytt) NCSP – kode for kirurgisk tiltak innen diagnostikk og behandling (mange har allerede gjennomført dette)

5 9 februar, 2004 Kodemateriale NCMP og NCSP bokutgaver 2005 Elektronisk kodehjelp (ikke for NCMP!) Utarbeidete kortlister – spesialitetsorienterte Gjennomgått RTV-taksthefte med forslag (!) til alternative prosedyrekoder fra NCMP og NCSP

6 9 februar, 2004 Overlappende koder Bevisst overlapp: Nasjonale tilleggskoder (kursivmarkert i NCSP) er kopiert i NCMP. X-kapittelet (Undersøkelser i forbindelse med kirurgiske inngrep) Utilsiktet overlapp: Prosedyrer som er svært like i innhold, men ikke like i tekst – del av evalueringen

7 9 februar, 2004 Hvordan håndtere overlappende koder? Ved importerte koder (T eller X i nest siste posisjon i koden): Bruk NCMP-koden hvis ikke annet er eksplisitt angitt (respiratorbehandling + perioperative) Ved utilsiktet overlapp: Bruk NCSP-koden. Noter problemet på løpende evalueringsskjema ? I TVIL? BRUK NCSP som før og NCMP som tillegg !

8 9 februar, 2004 KODEHJELP - KORTLISTER KORTLISTE PROSEDYRER (blå merking): Utvalgte prosedyrer fra mange kapitler innen NCMP, ordnet etter faglige tema, supplert med (eller henvist til) NCSP-prosedyrer. ER IKKE Å OPPFATTE SOM OBLIGATORISKE! RTV-TAKST ALTERNATIVER (rød merking): Forslag til prosedyrer som er relevante under ulike takstkapitler. Mange takster må presiseres mht innhold, f. eks takster av typen ”Fullstendig u.s. av...”. DE FORESLÅTTE PROSEDYRENE ER FORSLAG!

9 9 februar, 2004 MOMENTER TIL DRØFTING: KITH-MATERIELL Hvor mange eks. av NCMP-kodeverk INFORMASJON FRA KONTAKTPERSONENE TIL EGNE DELTAKERE (LEGER VED POLIKLINIKKER) Hvordan sikre innholdet i piloteringen?


Laste ned ppt "9 februar, 2004 Hensikt I: Teste anvendbarheten av prosedyrer og koder i NCMP for å beskrive det faglige innholdet i medisinsk diagnostikk og behandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google