Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 Arbeidsmøte 4 Dialogmelding Annebeth Askevold, sjefrådgiver Gardermoen 23.06.2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 Arbeidsmøte 4 Dialogmelding Annebeth Askevold, sjefrådgiver Gardermoen 23.06.2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 Arbeidsmøte 4 Dialogmelding Annebeth Askevold, sjefrådgiver Gardermoen 23.06.2005

2 Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 Målsettinger Generelle målsettinger for arbeidsmøtene: Sikre lik forståelse av bruk og implementering av meldingsstandarder Være et forum for å diskutere praktiske problemstillinger, og oppnå nasjonal konsensus Målsettinger for dagen: Oppnå nasjonal konsensus om innhold og funksjon for en felles ”hodemelding / ”dialogmeldingen”. Få innspill til et godt navn til meldingen. Enes om en realistisk fremdriftsplan. Informere om pågående arbeid med utvidelser av henvisningsmeldingen for å inkludere BUP-henvisning. Få innspill fra leverandører og brukere på andre temaer som bør diskuteres Ivareta en god arbeidsform sammen med leverandører og brukere.

3 Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 Agenda Målsettinger med møtet Presentasjon av deltagerne og status på hvor deltagerne står i forhold til implementering Status på testserver Gjennomgang av meldingsutkast og diskusjon Konklusjon og fremdriftsplan for dokumentasjon og implementering DEL 2 Informasjon om utvidelser av henvisningsmelding for BUP- henvisning, og erfaringer fra bruk. Eventuelt

4 Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 Testserver KITH har lansert en tjeneste for å lette arbeidet med å validere XML- meldinger. XML-meldinger kan valideres både syntaktisk og semantisk etter KITHs meldingsstandarder. Tjenesten vil være en "sparringspartner" for leverandørene under implementasjon av en meldingsstandard. Tjenesten er IKKE en godkjenning – Godkjenning kan oppnås ved å sende inn testmateriale til KITH Følgende meldinger kan foreløpig valideres: Henvisning Rekvirering av medisinske tjenester (klinisk kjemi, mikrobiologi, patologi, radiologi) Applikasjonskvittering De semantiske kontrollene vil hele tiden være under utvikling og nye meldinger vil bli støttet fortløpende. Adresse for testserveren: http://testserver.kith.no/http://testserver.kith.no/

5 Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 Dialogmeldingen Felles hodemelding som vil bli benyttet for alle nye meldinger. Inneholder opplysninger om korrespondanseparter (avsender, mottager, kopimottager) Pasient Opplysninger om dokumentinnhold som kan være Spørsmål og svar relatert til utlevering av journalinformasjon Standardisert dokument Ustandardisert journaldokument Dokument (uspesifisert – for eksempel pdf-dokumemnt, jpg- bilde)

6 Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 Helsefaglig kommunikasjon ebXML rammeverk Administartiv del med dialogfunksjon Generell journalstandard Faglig innhold Teknisk standard for informasjonsinnhold, Pleie og omsorg Sykmelding ved arbeidsuførhet L Henvisning Epikrise Tilbakemelding på henvisning Legeerklæring ved arbeidsuførhet PLO-anvendelser Overførings- rapport (Inn- og utskrivning) inkl. medikament- opplysninger) Søknad om kommunale tjenester - Henvisning til kommunale tjenester - Tidlig melding Medisinerings- melding Fagrapport (Fysioterapi etc.) Melding om: - innlagt pasient - utskrivningsklar pasient - utskrevet pasient Avmelding av utskrivningsklar pasient Dokumentasjon av forskriving og administrering av legemidler mv. Applikasjonskvittering Sikker og pålitelig transport og adressering PKI HER Generelle anvendelser Kan benyttes alene Må benyttes sammen med Administartiv del Eksempler på anvendelser

7 Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 PLO-meldinger Har felles ”hode” Inneholder opplysninger om pasient, korrespondanseparter og type dokument som overføres og separate fagdeler Ut-/innskrivningsrapport Søknad om kommunale tjenester/ tidligmelding Logistikkmeldinger Melding om innlagt pasient Melding om utskrivningsklar pasient Osv. Hode og fagdel inkluderes i en felles instansmelding Basert på to uavhengige XML schema (dialog og PLO- melding)

8 Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005

9

10 Noen avklaringer Meldingsteknisk informasjon – mangler? Korrespondansepart (hvilke typer er det behov for?) Person og virksomhet – tilstrekkelig informasjon? Intern referering – hvordan? Spørsmål-svar: To varianter? En spesialtilpasset forspørsel om journalopplysninger? Programvaremiljø – kobles direkte mot dokument eller fra toppnivå? – behov? Hvilken informasjon om dokumenter er det behov for? Hvilke spesialisering av dokument er det behov for?

11 Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 Type melding Hovedtype angis av tagnavn (endres fra ) Meldingens funksjon angis i meldingstype Head@Type Ikke kodeverk – kun tekststreng – anbefalt betegnelse Dialogfunksjon ved å opprette referanse (se på ebXML) Konversasjonsid

12 Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 Korrespondansepart Rollen til korrespondansepart angis i Head/Part@Role 1 Avsender 2 Mottager 3 Kopimottager ???

13 Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 type innhold (TypeEpjMeldDok) i Dokument (CV) Kode som angir hvilken type innhold dette dokumentet har. her vil det bli opprettet nye kodeverk og kodeverdier ved behov. Utvidleser vil bli formidlet på www.kith.no. I tillegg kan det for bestemte formål benyttes egne kodeverk for kommunikasjon av andre typer dokumenter mellom kommunikasjonsparter hvor dette er avtalt på forhånd. Dette kan f.eks. benyttes for å overføre journaler ellerjournaldokumenter på proprietært format som instanser av "Dokument".

14 Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 Fremdriftsplan Referat neste uke Nytt utkast innen 20. august 7-10 dagers kommenteringsfrist Versjon 1.0

15 Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 Informasjon ”Administrative” kodeverk i meldinger Vedlikeholdes på www.volven.nowww.volven.no Meldingsnytt Nyhetsbrev relatert til meldingsutvikling E-postliste som man melder seg på

16 Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 Gjensidig informasjon Oppdatert informasjon om tilgjengelige meldinger, inkludert status Utarbeide gode veiledninger tilpasset spesifikk bruk Viktig å involvere KITH ved spørsmål Ikke lag egne tolkninger av standarden uten å involvere KITH


Laste ned ppt "Arbeidsmøte 4 Annebeth Askevold, Gardermoen 23.06.2005 Arbeidsmøte 4 Dialogmelding Annebeth Askevold, sjefrådgiver Gardermoen 23.06.2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google