Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ICF lanseringskonferanse SHdir 29. januar 2004 Bjørn Buan ICF, veien videre.. Bjørn Buan KITH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ICF lanseringskonferanse SHdir 29. januar 2004 Bjørn Buan ICF, veien videre.. Bjørn Buan KITH."— Utskrift av presentasjonen:

1 ICF lanseringskonferanse SHdir 29. januar 2004 Bjørn Buan ICF, veien videre.. Bjørn Buan KITH

2 ICF lanseringskonferanse SHdir 29. januar 2004 Bjørn Buan Oversikt Innføringsprosesser Organisasjon Produkter Noen utviklingstiltak Opplæring Henvendelser, bestilling av materiale Litt om norsk brukerveiledning

3 ICF lanseringskonferanse SHdir 29. januar 2004 Bjørn Buan ICF- innføringsprosesser ICF er en tilgjengelig ressurs. Per i dag knapt myndighets- krav til anvendelse eller rapportering Innføringstiltak avhenger av organisasjon og formål for anvendelse - Hva skal ICF-basert informasjon brukes til ? - Ledelsesforankring (forståelse, strategi, utviklingsplan, utvikle egen organisasjon) - Opplæring ift bruksområde, nøkkelpersoner - Lokal utprøving ? - Lokal tilrettelegging; rutiner, materiale, IT-systemer, kvalitetssikring

4 ICF lanseringskonferanse SHdir 29. januar 2004 Bjørn Buan Organisasjon Forvaltningsansvar SHdir i avtale med WHO -Nasjonal koordinering, finansiering, redaktøransvar Utførende drift, vedlikehold, koordinering av brukerstøtte, nasjonal tilrettelegging: KITH Faglig rådgivning til SHdir: Nasjonal referansegruppe Nordisk samarbeid Nordisk WHO-senter for klassifikasjon av sykdommer i Uppsala. Norske deltakere SHdir, KITH, Sigrid Østensjø Andre forvaltningsorganer ift spesifikke anvendelser (RTV, AETAT ?, Sos ? HD ?) Lokal organisasjon Høyskoler, RHF/HF,kommunere private institusjoner, profesjoner,

5 ICF lanseringskonferanse SHdir 29. januar 2004 Bjørn Buan Produkter ICF norsk oversettelse bokutgave, full versjon ICF norsk oversettelse bokutgave, kort versjon Norsk brukerveiledning (nordisk, australsk) Elektronisk koderegister ICF PC-søkeverktøy (engelsk, norsk) ICF PDA-søkeverktøy (norsk, kort versjon) ICF core-sets (subset tilpasset grupper av tjenestemottakere) ICF- kartleggingsverktøy (jf utprøving UNN)

6 ICF lanseringskonferanse SHdir 29. januar 2004 Bjørn Buan Noen utviklingstiltak Modifikatorer, kriterier og retningslinjer Core-sets Flere produkter, Barneutgave, Kortlister ? Alfabetisk indeks ? Utprøvingsprosjekter, erfaringsutveksling Forskningsprosjekter

7 ICF lanseringskonferanse SHdir 29. januar 2004 Bjørn Buan Opplæringstiltak og brukerveiledning SHdir legger opp til regionalt organisert opplæring av nøkkelpersoner som kan bringe ICF videre inn i sine organisasjoner Helse-/sosialfaglige høyskoler Etatvis spesialopplæring ift anvendelser Arbeidsgivere (sykehus, kommuner m fl) Andrelinje brukerstøtte via KITH (kodehjelp@kith.no/ fax 73 59 86 11)kodehjelp@kith.no/

8 ICF lanseringskonferanse SHdir 29. januar 2004 Bjørn Buan Henvendelser, bestilling av bokutgave, elektroniske produkter Spørsmål, bestilling og henvendelser rettes til KITH Kodehjelp@kith.no, ((telefon 73 59 86 00)) Kodehjelp@kith.no Bokutgave ICF Full versjon : All informasjon og alle underinndelinger kr 150 pluss porto ICF Kort versjon: Vesentlig informasjon, uten laveste inndelinger kr 110 pluss porto Bestillingsskjema fra www.kith.no/kodeverk (kan fakses til KITH, 73 59 86 11) Løpende informasjon og materiale fra denne konferansen: http://www.kith.no/icf/http://www.kith.no/icf/


Laste ned ppt "ICF lanseringskonferanse SHdir 29. januar 2004 Bjørn Buan ICF, veien videre.. Bjørn Buan KITH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google